تبلیغات
مقاله و پروژه - تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک

تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک    شامل  57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

گیاه شناسی آویشن

آویشن ها گیاهانی چند ساله، بوته ای، بالشتکی یا کپه ای با فرم افراشته، خیزان، خمیده و یا خزنده و علفی هستند. اصولاً گیاهانی کوتاه قد هستند و ارتفاع آنها کمتر از ۵۰ سانتی متر است. البته بندرت گونه هایی با ارتفاع  بیشتر نیز وجود دارند. ساقه ها ممکن است مشخصاً چهارگوش و یا کم و بیش چهارگوش و یا با سطح مقطع گرد باشند. معمولاً ساقه پوشیده از کرک است که به حالت های مختلف سطح ساقه را می پوشاند، در گروهی از گونه ها کرک ها به صورت یکنواخت تمام سطح ساقه را می پوشاند (holotrichous)، در گروهی دیگر کرک ها تنها در دو سطح متقابل وجود دارند که این حالت معمولاً در گروه با ساقه های چهارگوش دیده می شود (alelotrichous) و بالاخره در گروه سوم کرک ها تنها در محل حاشیه ساقه چهارگوش یا به عبارت دیگر در چهار وجه ساقه وجود دارند (goniotrichous). گونه های Thymus ایران اکثراً دارای ساقه های پوشیده از کرک های یکنواخت در تمام سطح شان هستند (holotrichous) و تنها یک گونه دارای کرک در سطوح موازی (alelotrichous) از ایران گزارش شده است (T. nummularis).غده های ترشحی معمولاً در سطح ساقه دیده نمی شوند و اصولاً کرک های ساقه ساده و بدون غده اند، اما گاهی تعدادی غده ترشحی نقطه مانند در سطح ساقه دیده می شوند.

١-۱-١-برگ ها:

متقابل و به شکل های مختلف از خطی تا دایره ای دیده می شوند و ممکن است در حاشیه مسطح و یا تاخورده (revolute) با لبه های به طرف بیرون برگشته باشند. برگ ها در بعضی گونه ها بتدریج به طرف انتهای شاخه کمی بزرگتر هستند، به عبارت دیگر برگ های قاعده گل آذین کمی بزرگتر از برگ های ساقه ایست. برگ ها معمولاً دارای دمبرگ های کوتاه هستند و یا ممکن است بدون دمبرگ باشند. در محور برگ ها در محل اتصال برگ به ساقه معمولاً تعدادی برگ کوچک وجود دارد.

یکی از مشخصات بارز در برگ های آویشن وجود رگبرگ هاست که به عنوان یک صفت کلیدی در شناسایی گونه ها به کاربرده می شوند. در تعدادی از گونه ها رگبرگ ها در سطح زیرین برجسته و کاملاً مشخص می باشند. رگبرگ میانی در وسط برگ و رگبرگ های جانبی به تعداد یک تا شش جفت به شکل های مختلف دیده می شوند. در گونه های ایران تعداد رگبرگ های جانبی معمولاً از چهار جفت تجاوز نمی کند .رگبرگ های جانبی ممکن است تا حاشیه برگ امتداد یافته و بعد به هم متصل گردند و یا ممکن است قبل از رسیدن به حاشیه محو گردند و طول کوتاه تری داشته باشند.در بعضی از گونه ها پایین ترین جفت رگبرگ جانبی در حاشیه برگ امتداد یافته و یک برجستگی مشخص را در حاشیه برگ به وجود می آورد(marginal) و یا در گروهی دیگر رگبرگ های جانبی در انتهای برگ به هم متصل می گردند(camptodromus) و بالاخره در گروهی دیگر رگبرگ های میانی و کناری نازک و کم و بیش نامشخص هستند . سطح برگ معمولاً پوشیده از کرک های ساده یک تا چند سلولی، کرک های تک سلولی سر غده دار و یا غده های ترشحی بدون پایه وبه صورت نقاط شفاف کروی به رنگ های زرد، قرمز، نارنجی، سبز و یا بیرنگ است. در تعدادی از گونه ها غده ها منحصراً در سطح زیرین برگ حضور دارند و درگروهی دیگر در دو سطح برگ دیده می شوند.

١-۱-٢-گل آذین :

معمولاً انتهایی به شکل کروی، بیضوی در انتهای شاخه ها دیده می شوند.چرخه های متراکم گل تشکیل شده و گاهی یک یا دو چرخه با فاصله نسبت به چرخه ی انتهایی به صورت چسبیده به ساقه و یا گاهی با دم گل آذین مشخص به چشم می خورند. در تعدادی از گونه ها از جمله T.armeniacus گل آذین به صورت خوشه ای مرکب (panicle) دیده می شود و یا ممکن است چرخه های گل تماماً با فاصله نسبت به یکدیگر قرار گرفته باشند.

١-۱-۳-براکته ها:

معمولاً خطی و یا سر نیزه ای، بدون کرک و یا پوشیده از کرک به شکلهای مختلف می باشند.

گل ها: به شکل نر و یا ماده و ماده هستند. گل های ماده فاقد برچم های بارورند. دارای دمگل و بدون دمگل و به رنگ های صورتی ،سفید ، قرمز،ارغوانی و بنفش هستند.

١-۱-۴-کاسه گل:

دارای ۵ دندانه است که در دو لبه ی مشخص وجود دارند. لبه ی بالایی با سه دندانه کوتاه مثلثی یا سر نیزه ای که در حاشیه ممکن است دارای کرک های مژه ای و یا کرکهای ساده تک سلولی پراکنده و یا فاقد کرک باشند؛لبه پایینی کاسه گل دارای دو دندانه باریک و مژه دار است که این صفت در جنس آویشن ثابت است و تمام گونه ها دارای کاسه با دندانه های پایینی خطی و مژه دارند و این دندانه ها معمولاً به طرف داخل خمیده اند و در موارد استثنایی صاف و بدون خمیدگی هستند، این دندانه ها معمولاً بلندتر از دندانه های بالایی هستند، ولی در بعضی از گونه ها ممکن است کم و بیش هم اندازه با دندانه های بالایی باشند. سه دندانه بالایی ممکن است کم و بیش در امتداد لوله کاسه قرار گیرند یا مشخصاً پهن تر از لوله کاسه باشند. گلوی کاسه معمولاً دارای یک دسته کرک سفید و ریش مانند می باشد. کرک ها و غده های ترشحی از نوع کرک ها و غده های برگ بر روی کاسه گل دیده می شود.

١-۱-۵-جام گل:

دارای دو لبه مشخص است. لبه بالایی معمولاً دارای یک بریدگی کوتاه در وسط است و لبه پایینی دارای سه لوب کم و بیش یک شکل و یک اندازه است. بر روی لبه پایینی گاهی تعدادی کرک دیده می شود و همچنین در سطح بیرونی گل غده های ترشحی و کرک به طور پراکنده وجود دارند. جام گل معمولاً کمی از کاسه بیرون می آید و یا ممکن است مشخصاً از کاسه بلندتر باشند. اصولاً اندازه گل ها بین ۴ تا ۱۰ میلی متر است. تعداد پرچم ها در آویشن ها ۴ عدد است که دو تا بلندتر هستند. تولید گرده در پرچم ها کم است.

١-۱-۶-دانه گرده:

در این جنس دارای شکل یکنواختی است و مانند سایر جنس های زیرخانواده Nepetoideae دارای شش شیار و جورقطب هستند. انواع هشت و یا چهارشیاری نیز استثنائاً دیده شده اند. سطوح بین شیارها معمولاً یک اندازه، اما در مواردی شیارهای نابرابر به طور یک در میان کوچک و بزرگ وجود دارند. دانه های گرده کم و بیش کروی هستند. تزئیات سطح گرده معمولاً از نوع شبکه ای، شبکه ای مرکب و یا بندرت دارای سطح صاف هستند.

١-۱-۷-مادگی:

از تخمدان چهارخانه ساخته شده که تبدیل به میوه چهارفندقه ای می گردد. معمولاً هر چهار فندقه کامل و رسیده می شوند ولی در مواردی ممکن است یک یا دوتای آنها تحلیل رفته و رشد کامل نداشته باشند. اندازه فندقه ها بین ۱ تا ۲ میلی متر است و معمولاً کروی یا تخم مرغی پهن هستند. خامه بلندتر از لوله جام گل و دارای کلاله دو شاخه و هم سطح با پرچم هاست.

۱-۱-۸-اعداد کروموزومی:

اعداد کروموزومی در این جنس بسیار متنوع است. حالت­های پلی­پلوئیدی شامل تترا و هگزاپلوئید گزارش گردیده است. عدد پایه کروموزومی ۷=x است. اعداد کروموزومی ۲۴=n2 تا ۹۰=n2 برای گونه­های Thymus گزارش گردیده است، ولی   معمول­ترین اعدادکروموزومی ۶۰،۵۶،۳۰،۲۸=n2 می­باشند.همچنین گزارش­هایی از سطوح پلوئیدی متفاوت در یک گونه وجود دارد. آنیوپلوئیدی پدیده مهمی در دوره تکامل جنس بوده است و عامل تغییرات در عدد کروموزومی می باشد. بعضی از مطالعات نشان داده است که جمعیت­های متفاوت یک گونه اعداد کروموزومی متفاوتی دارند­(جمزاد، ۱۳۷۳).


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک کلیک نمایید


نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

فردوسی و شاهنامه..........شنبه 22 دی 1397

گیاه دارویی جاشیر ..........چهارشنبه 19 دی 1397

هوش هیجانی..........دوشنبه 16 مهر 1397

دیپلماسی..........دوشنبه 16 مهر 1397

فناوری اطلاعات و ارتباطات..........دوشنبه 16 مهر 1397

تحقیق نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی ..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق عدالت و نوآوری سازمانی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق مشخصات گیاه شناسی توتون ..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

همه پستها