تبلیغات
مقاله و پروژه - تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا

تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا  شامل  19 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

سویا یا لوبیا روغنی با نام علمی Glycin Max ، گیاهی است بوته​ای و پر برگ و یکساله از خانواده لگومینوز که اکثرا˝ به خاطر دانه​اش در دنیا کشت می​شود (احمد افکاری، ۱۳۸۸).

طول دوره​ی نمو و سرعت نمو رویشی به رقم، طول روز و تاریخ کاشت بستگی زیادی دارد، ولی بسیاری از ارقام مراحل زندگی خود را طی ۸۰ تا ۱۲۰ روز به اتمام می​رسانند (خواجه​پور، ۱۳۷۷). سویا دارای ریشه اصلی عمقی است که می تواند تا عمق ۶۰ سانتی​متری در خاک نفوذ نماید. روی ریشه​های گیاه گره​های تثبیت نیتروژن حاوی باکتری​های ریزوبیوم مشاهده می​شود (خواجه​پور، محمد .۱۳۷۷).

مدل​سازی چیست؟

مدل​سازی عبارت است از مجموعه فعالیت​هایی که انجام می​شود تا از یک سیستم مدل تهیه شود یا یک مدل ساخته شود (سلطانی، ۱۳۸۸).

چرا مدلسازی؟

هدف ما از ساخت مدل​ها برای سیستم​های زراعی تهیه یک نوع قانون (فرمولاسیون ریاضی) است که توسط آن می​توان عملکرد را محاسبه نمود و به همه سوالات در یک زمان پاسخ داد(سلطانی، ۱۳۸۸). البته دلایل دیگری نیز برای ساخت مدل​ها وجود دارد که به صورت زیر خلاصه می شود:
۱-کاهش آزمایش​های دراز مدت مزرعه در یک منطقه خاص. ۲-تفسیر داده​های اقلیمی بر حسب تولید بالقوه و محدودیت​ها. ۳- ارزیابی مدیریت گیاه و خاک. ۴- ارزیابی ریسک عملیات مدیریتی در عملکرد. ۵- شناخت بهتر از سیستم​های بیوزیستی و فیزیکی و برهمکنشی آن​ها

مدل​سازی گیاهان زراعی به عنوان روشی مفید در تحقیقات و مدیریت این محصولات پذیرفته شده است (اینمن – بامبر[۱] و همکاران، ۲۰۰۱). تعیین پتانسیل محصولات (چرو[۲]– نایا- موث و همکاران،۲۰۰۰؛ سینکلر[۳] و همکاران، ۱۹۹۹؛ b1999 و اینمن – بامبر و همکاران، ۱۹۹۸)، مدیریت زراعی و برنامه​ریزی (روبرتسون و همکاران،۱۹۹۹؛ سینکلر و همکاران،a 1999؛ برنان و همکاران، ۱۹۹۹ و سینکلر و همکاران، ۱۹۹۸) و  پیش​بینی محصولات کشاورزی (مک گلینچی، ۱۹۹۹) مثال​هایی از کاربرد مدل​های شبیه​سازی می​باشند.

قدرت یک مدل بستگی به دقت پیش​بینی آن مدل از عملکرد گیاه دارد (اینمن – بامبر،۲۰۰۲). تعیین روند تخصیص مواد بین برگ، ساقه و اندام زایشی امری کلیدی جهت کمی کردن تجمع بیوماس می​باشد. نحوه توزیع ماده خشک در گیاهان زراعی تعیین​کننده عملکرد گیاه می​باشد. توانایی پیش​بینی پتانسیل عملکرد دانه با استفاده از محاسبه سرعت تجمع ماده خشک و توزیع آن در اندام​های مختلف امکان​پذیر است (روبرتسون و کاربری، ۲۰۰۱). جهت توصیف ماده خشک در گیاهان زراعی از الگوریتم​های مختلفی استفاده شده است. شانک[۴] ( ۱۹۴۵)  پیشنهاد کرد که تقسیم مواد فتوسنتزی در ابتدا از روی نسبت C/N محاسبه شود.

براورد (۱۹۶۲) پیشنهاد کرد که مدلی براساس نسبت N /C طراحی کند که تقسیم مواد را پیش​بینی می​کند و تورنلی ( ۱۹۷۲) مدل براور را در قالب یکسری از معادلات ریاضی بیان نمود.

یک مدل از رشد گیاه، توصیف ریاضی شناخت ما از رفتار گیاه است و به علت استفاده از توابع ریاضی باید این رفتار در هر مرحله کاملا مشخص و معین باشد و دیگر جایی برای احتمال یا امکان وجود ندارد. نیاز به یک معادله ما را مجبور می​سازد تا فرض​هایی را در نظر بگیریم و مدل، جهت آزمون این فرضیات ساخته می شود. اگر پیش​بینی​های مدل از واقعیت موجود دقیق نباشد، بایستی بپذیریم که شناخت ما از سیستم مورد مطالعه کامل نیست (بنایان، ۲۰۰۰). از این مدل​ها برای انجام مطالعات مختلف از جمله انتخاب گیاه و رقم مناسب برای کاشت و تعیین بهترین مدیریت​های زراعی ( ایگلی و برونینگ، ۱۹۹۲)، برآورد پتانسیل تولید مناطق (مینک و همر[۵]، ۱۹۹۵)، تعیین خط​مشی برای به نژادی ارقام ( هبکوت[۶]، ۱۹۹۷)، تعیین اولویت​های تحقیقاتی، انتقال فن​آوری (نیکس[۷]، ۱۹۸۴)، پهنه​بندی، بوم شناختی (بومن و لنسیگان[۸]، ۱۹۹۴؛ آگاروال، ۱۹۹۳) و پیش​بینی اثرات تغییر اقلیم  (ملکونیان و همکاران[۹]، ۱۹۹۷؛ سینکلر و راولینز[۱۰]، ۱۹۹۳) استفاده شده است.

در بیشتر مدل​های شبیه​سازی رشد گیاهان زراعی، مقدار رشد (ماده خشک) به صورت حاصلضرب تشعشع رسیده، کسر دریافت تشعشع و کارآیی استفاده از تشعشع (RUE) تخمین زده می​شود (مونتیث، ۱۹۷۷). گام بعدی در مدل​های شبیه​سازی گیاهان این است که ماده خشک تولید شده به اندام​های مختلف اختصاص داده شود. این اختصاص با استفاده از ضرایب توزیع[۱۱] (PC) صورت می​گیرد. استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک از دیر​باز در مدل​های شبیه​سازی گیاهان زراعی به کار گرفته شده است. در اغلب مدل​های گیاهان زراعی مربوط به دانشگاه واگنینگن از همین روش استفاده شده است (گوادریان و ون لار[۱۲]، ۱۹۹۴).

برخی از محققان مدل​هایی از تقسیم مواد فتوسنتزی را براساس رابطه منبع و مخزن طراحی کردند.

توزیع ماده خشک در نتیجه جریان آسیمیلات​ها از اندام​های منبع به اندام​های مخزن می​باشد(مارسلیس،۱۹۹۶).

مرحله بعد در مدل​سازی گیاهان تعیین بخشی از ماده خشک اختصاص یافته به قسمت​های مختلف گیاه می​باشد که ضریب تقسیم نامیده می​شود. دو روش مهم برای کمّی​سازی توزیع ماده خشک وجود دارد:

در روش اول عملکرد دانه گیاه (Y) بستگی به این دارد که گیاه چه نسبتی از ماده خشک اندوخته خود را به دانه​ها اختصاص دهد. شاخص برداشت مفهومی است که کارایی توزیع ماده خشک به دانه​ها را نشان می​دهد. در تعداد قابل​توجهی از گیاهان زراعی نشان داده شده است که شاخص برداشت در طی دوره​ی مؤثر پر شدن دانه، از زمان افزایش خطی دوره پر شدن دانه (-a/b) تا پایان پر شدن دانه (m)، به صورت خطی با شیب ثابت، (HI/dt) افزایش پیدا می​کند. از این روش به طورگسترده​ای برای توصیف ماده خشک استفاده شده است ( برای مثال مونتیث، ۱۹۷۷؛ سینکلر، ۱۹۸۶؛ سلطانی و همکاران، ۱۹۹۹؛ بیندی[۱۳] و همکاران، ۱۹۹۹؛ رابرتسون[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۱؛ سلطانی و گالشی، ۲۰۰۲).

در روش دوم، توزیع ماده خشک بین اندام​های مختلف گیاه با استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک توصیف می​شود. در این روش عملکرد گیاه بستگی به ضریب توزیع ماده خشک به دانه​ها و مقدار انتقال مجدد ماده خشک از سایر اندام​ها دارد. انتقال مجدد خود معمولا به صورت تابعی از کسر ماده خشک قابل انتقال به دانه و کل ماده خشک در شروع پر شدن دانه​ها می​باشد. این روش نیز در بسیاری از مدل​های شبیه سازی زراعی به کار گرفته شده است که از این جمله می​توان به ویلکرسون و همکاران (۱۹۸۱) و ونگ و انگل (۲۰۰۲) اشاره کرد.

اثرات تاریخ کاشت:

توانایی پیشگویی دقیق مراحل نمو گیاهان می​تواند در تصمیم گیری​های مدیریتی، برای کشت به موقع و عملیات زراعی برای انطباق مراحل رشد ونمّو بحرانی گیاه جهت رسیدن به حداکثر کارایی مفید باشد (بور[۱۵] و همکاران، ۱۹۸۴). سطح زیرکشت سویا در دهه​های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است، اما اطلاعات کمّی در مورد تأثیر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد سویا وجود دارد (پدرسون[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۴). تاریخ کاشت عامل مهمی است که بر طول دوران رشد رویشی و زایشی و توازن بین آن​ها، همچنین سایر عوامل تولید، کیفیت برداشت و در نهایت عملکرد تاثیر می​گذارد (بورد و ستیمی، ۱۹۸۶). انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از فنون زراعی است که با رعایت آن حداکثر محصول به دست خواهد آمد. از آن​جا که طول مراحل مختلف نمو تابعی از دو عامل اصلی دما و طول روز است، ممکن است تاریخ کاشت را به نحوی تغییر داد که طول مراحل مختلف نمو گیاه با وضعیت دما و طول روز موجود طی فصل رشد انطباق مناسبی یافته و میزان رشد رویشی مطلوبی به دست آید (علی​نقی​زاده، ۲۰۰۸).


جهت دانلود متن کامل تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا کلیک نمایید


نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

تحقیق نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی ..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق عدالت و نوآوری سازمانی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق مشخصات گیاه شناسی توتون ..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق گیاه شناسی بابونه و اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاه..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق مفاهیم و تاریخچه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق برند و ویژگیهای برند و تصویر ذهنی از برند..........دوشنبه 23 مرداد 1396

همه پستها