تبلیغات
مقاله و پروژه

تحقیق نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی  شامل  50 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲-۱ مقدمه

تجرد طولانی مدت، با تمام آسیب ها و تبعاتی که از لحاظ اجتماعی و روانی با خود به همراه خواهد داشت؛ می‌تواند دغدغه بزرگی برای جوامع در سطوح متفاوت پیشرفت و ترقی باشد. ازدواج به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی روزمره افراد جامعه می باشد و از جنبه های مختلف می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از این زوایا سن شروع و به اصطلاح وارد شدن به ازدواج است. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسیتی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم می‌کند و به خاطر اهمیت و تأثیری که دارد، به‌عنوان هنجاری پذیرفته‌شده در تمامی کشورهای دنیا محسوب می‌شود. به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، بی‌ توجهی والدین نسبت به ازدواج، امری ناپسند به شمار می آید چراکه بقای خانواده در گروی بقا و ساماندهی ازدواج است (آزاد ارمکی،۹۹:۱۳۸). در سال‌های اخیر، پدیده ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروری و به‌عنوان عامل بسیار مؤثر بر ساخت سنی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب می‌شود، در کشور ما دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. ازدیاد جمعیت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج که بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل داده اند و حاصل افزایش شدید موالید دهه ۶۰ می باشند از یکسو و از سویی دیگر بازتاب تحولات واقع شده در حوزه های مختلف  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نظیر افزایش شهرنشینی و باسوادی و به ویژه تحصیلات زنان و تمایل به کسب درآمد و شغل مناسب قبل از ازدواج که از نشانه های حرکت جامعه به سوی مدرنیزه شدن می- باشد، افزایش سن ازدواج در کشور برای دولتمردان و جامعه محققین نگران کننده گردیده است (کاظمی پور،۱۰۷:۱۳۸۵)

پیرامون هر دو موضوع اثرات تجرد و انزوای اجتماعی و ویژگی ها و اثرات آن از سوی محققان ایرانی و خارجی به زبان‌های فارسی و لاتین تحقیقات وسیع و بعضا پراکنده ای به صورت راجع به انزوای اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی و رابطه تجرد با علل انزوای اجتماعی اشاره می‌شود.

۲-۲ تحقیقات داخلی

ایزدی (۱۳۹۲)، پژوهشی با عنوان «تجرد قطعی و احساس تنهائی» را به روش کیفی تدوین کرده است که در آن، به بررسی تجربه زیسته زنانی می پردازد که گاه خواسته، گاه ناخواسته تن به زندگی های مجردی داده اند. از آنجا که نگارنده در پی دستیابی به پهنای گسترده‌تری از تجربه زیسته بوده و با توجه به سن شروع یائسگی و علاقه‌مندی به بررسی تفاوت‌های میان دوران قبل و بعد از یائسگی، زنان ۳۵ تا ۴۷‌سال را در یک گروه گنجانده و بالای ۴۷‌سال را در گروه دیگری قرار داده‌است. نتایج نشان می‌دهد این زنان از احساسات دوگانه‌ای نسبت به تجرد برخوردارند، هرچند در نگاهی نخست از آزادی و استقلالی که در تجرد داشته‌اند احساس رضایت دارند ولی به دلیل تنهایی و نبود همدم و مونس در کنارشان از وضعیت خود گلایه داشته و این سبک زندگی را توصیه نمی‌کردند. در واقع در میان این گروه از زنان احساس محرومیت ناشی از نداشتن همسر و همدم دیده شده و هرچند در میان تعدادی از آنان روابط گذرا با مردان دیده می‌شود و آن‌ها بخشی از نیاز خود را با این ارتباطات ارضا کردند ولی به دلیل موقتی بودن، از آن احساس رضایت نداشته‌اند.

ناستی زایی (۱۳۸۵)، مقاله ای با عنوان «موانع ازدواج در دختران» را تدوین کرده است که در آن، ابتدا به‌طور کلی با بررسی اهمیت ازدواج در زندگی افراد و نیز آسیب شناسی عدم ازدواج از دیدگاه‌های گوناگون روانی و زیستی، به بررسی موانعی که منجر می‌شود ازدواج دختران به تأخیر افتد و یا اینکه اصلا ازدواج نکنند را تشریح کرده است.این تحقیق، به روش زمینه ای صورت گرفته و جامعه آماری آن عبارت بوده‌اند از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی سال ۱۳۸۴-۸۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان که تعداد آنان ۴۰۲۷ نفر بوده است . خلاصه نتایج آن چنین بوده است:۲۶/۸۴ درصد آزمودنی ها عوامل اقتصادی را جزء موانع ازدواج مطرح نموده اند. یکی از مهمترین نگرانیهای جوانان مسئله فقر و امکانات مادی بوده است. ۱۳/۵۲ درصد دختران، عوامل فرهنگی را جزء موانع ازدواج مطرح نموده اند .۹ /۸۰ درصد دختران، عوامل اجتماعی را در موانع ازدواج دختران مؤثر دانسته اند و ۸۱/۷۰ درصد بی‌توجهی مسئولان را در این امر مؤثر دانسته اند و بالاخره ۵۶/۸۶ درصد از آنان عدم صلاحیت جوانان را در موانع ازدواج مطرح نموده اند.

مجدالدین (۱۳۸۶)، در مقاله ای با عنوان «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستائی در آشتیان» که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است؛ خلاصه نتایج این پژوهش را بدین شرح اعلام می‌کند: متغیر مهاجرت علاوه بر تحصیلات، با هزینه های اقتصادی نیز مرتبط است و پسران، بعد از مهاجرت توانائی مالی بیشتری به دست می‌آورند که دایره همسر گزینی آن‌ها را وسیع‌تر می- سازد و این امر باعث بالارفتن سن ازدواج در روستا می‌شود و بالارفتن سن ازدواج دختران، آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش می یابد. مشکلات فرهنگی نیز به نوبه خود در بالاتر رفتن سن ازدواج جوانان مؤثر بوده است.

نیک منش و کاظمی (۱۳۸۳)، تحقیقی با عنوان «علل و راه حل های تأخیر در ازدواج جوانان» انجام داده اند که در آن به عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج جوانان پرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دختران بالای ۲۵ سال و پسران بالای ۲۷ سال ساکن شهر زاهدان و نمونه آماری ۱۲۰ نفر بوده است. گروه نمونه به روش نمونه در دسترس انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جهت تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات آمارتوصیفی و استنباطی، از آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فرصت های ازدواج برای دختران دارای تأخیر در ازدواج نسبت به پسران بیشتر فراهم بوده و دختران مهمترین دلایل ازدواج نکردن خود را نیافتن فرد موردعلاقه و ادامه تحصیل بیان کرده اند. پسران مشکلات اقتصادی و بیکاری را دلیل عدم ازدواجشان دانسته اند و میزان امید برای ازدواج در آینده برای پسران نسبت به دختران بیشتر است. همچنین، دختران و پسران، کاهش انتظارات والدین را به‌عنوان راه حل عمده معضل ازدواج جوانان می دانند. در اولویت دوم، پسران و دختران، رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری را به‌عنوان راه حل مطرح کرده اند.

یعقوبی دوست (۱۳۹۲)، پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین انزوای اجتماعی با میزان خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان نوجوان» انجام داده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با خشونت خانگی آن‌ها نسبت به فرزندان در شهر اهواز اجرا گردیده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارت بودند از کلیه دانش آموزان دختر و بسر مقطع دبیرستان شهر اهواز و والدین آن‌ها و جمعیت نمونه نیز ۳۸۴ نفر محاسبه گردید. یافته ها حاکی از آن بود که کل ابعاد انزوای اجتماعی با خشونت خانگی و بین ابعاد روابط و معاشرت با خویشاوندان، روابط و معاشرت با همسایگان و همچنین بین بعد روابط و معاشرت با دوستان با خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان همبستگی معناداری وجود دارد.

ابراهیمی مقدمیان (۱۳۸۱)، در پایان نامه خود با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانان در شهر همدان»،عوامل اجتماعی-فرهنگی اثر گذار بر انزوای اجتماعی جوانان شهر همدان را بررسی کرده و اینکه چرا قشرجوان امروز به نوعی حالت جامعه گریزی و انزوای اجتماعی دچار شده و در حالت منفصل و پذیرا باقی مانده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده است. نمونه آماری متشکل از ۲۲۰ پسر در رده سنی ۱۷-۲۵ سال و کل جامعه آماری ۳۶۳۱۲ جوان ۱۷ تا ۲۵ سال شهر همدان بوده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده است که بین متغیرهای دموگرافیک (سن-تحصیلات–شغل-وضعیت تأهل) و انزوای اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای مستقلی چون: تصور از آینده، تنش فرهنگی ناشی از وسایل ارتباط جمعی، آرمانگرایی و مشارکت اجتماعی جوانان در امور روزمره و انزوای اجتماعی (متغیر وابسته) همبستگی معناداری وجود دارد.

حقیقتیان (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان “عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهراصفهان)” که به روش پیمایشی انجام گرفته است؛ برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانان شهر اصفهان را بررسی کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل همه جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر اصفهان می باشد که از بین آن‌ها ۳۸۵ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، اعتماد اجتماعی و استفاده از اینترنت با انزوای اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار داشته ولی رابطه پایگاه اجتماعی-اقتصادی با انزوای اجتماعی متعادل نبود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری  شامل  36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری:

آبرل و همکارانش :

آنهااز شرایطی بنیادی سخن می گویند که اگر وجود نداشته باشند ، جامعه ای نیز به جای نخواهد ماند. نخستین عامل به ویژگی های جمعیتی جامعه مربوط است ، اگر جمعیت هر جامعه ای نابود یا پراکنده شود وجود جامعه آشکارا در خطر خواهد افتاد. این امر زمانی رخ می دهد که جامعه چندان جمعیت خود را از دست دهد که ساختارهای گوناگونش از عملکرد بیفتند . دوم اینکه ، یک جمعیت بی تفاوت برای جامعه تهدیدی به شمار می آید . اگر چه در این جا درجه ی بی تفاوتی مطرح است ، زیرا برخی از بخش های جامعه همیشه دست کم قدری بی تفاوتی را نشان می دهند ، اما جمعیت جامعه در برخی موارد ممکن است چنان بی تفاوت گردد که اجزای گوناگون سازنده ی جامعه از عملکرد بیفتند و سرانجام سراسر جامعه فروریزد . سوم اینکه  ،جنگ همه علیه همه در داخل جمعیت یک جامعه ، تهدیدی برای ادامه ی حیات آن به شمار می آید . کشمکش های بسیار شدید داخلی در یک جامعه ، ایجاب می کند که عوامل گوناگون نظارت اجتماعی وارد صحنه شوند وبا کاربرد زورکشمکش ها را فرو نشانند . کارکردگرایان ساختارای معتقدند که هیچ جامعه ای نمی تواند بر پایه ی زور برای مدتی طولانی عملکرد داشته باشد .

سرانجام اینکه هر جامعه ای می تواند با جذب شدن در جامعه ای دیگر ، از طریق الحاق ، فتح و نظایر آن پایان گیرد . روی دیگر سکه ی این بحث در مورد پیش نیازهای کارکردی ، ویژگی هایی است که یک جامعه برای زنده ماندن باید آنها را داشته باشد . یکی آنکه ، هر جامعه ای باید برای برخورد با محیطش روش های مناسبی داشته باشد . یکی از جنبه هایی که می توان در این قضیه ی  بر خورد با محیط تشخیص داد بوم شناسی است . هر جامعه ایی باید بتواند نیازهای لازم برای بقایش (خوراک ، سوخت ، موادخام ونظایر آن ) را از محیط بیرون بکشد ، بدون آنکه منابعش را نابود سازد. جنبه ی دوم قضیۀ محیط زیست به نظام های اجتماعی دیگری بر می گردد که هر جامعه ای باید بتواند با آنها کنار بیاید. از جمله ای ابعاد این قضیه ، بازرگانی ، تبادل فرهنگی ، ارتباطات کافی و دفاع نظام شایسته در برابر دشمنی های بین جوامع است .

جامعه باید مطمئن باشد که به اندازه ی کافی آدم در اختیار دارد و آدم هایش علایق و مهارت  های گوناگون مورد نیاز برای عملکرد داشتن جامعه را داشته باشد. هر جامعه ای باید به اندازه ی کافی نقش های تفکیک شده در اختیار داشته باشد و نیز این را بداند که به چه شیوه ایی باید این نقش ها را به مردمش واگذار کند . در هر جامعه ای ، فعالیت های معینی باید انجام گیرد و نقش هایی باید ساخته شود تا این فعالیت ها در قالب این نقش ها ادامه یابند . یکی از بنیادی ترین اصول کارکرد گرایی ساختاری این است که هر جامعه ای برای زنده ماندن به قشر بندی نیاز دارد . قشر بندی از دیدگاه این نظریه ، کارکردهای گوناگونی را انجام می دهد ، مانند تضمین علاقه مندی مردم به قبول مسئولیت های سمت های بلند پایه ، تضمین استواری نظام اجتماعی ونظایر آن . همچنین یک نظام ارتباطی کار آمد ، پیش نیاز هر نوع نظام اجتماعی انگاشته شده است عناصر سازنده ی این نظام ، عبارتند از زبان و راههای ارتباطی .

آشکار است که اگر افراد نتوانند با یکدیگر ارتباط وکنش متقابل بر قرار کنند ، هیچ جامعه ایی امکان پذیر نخواهد بود. به هر روی ، زمانی که کارکرد گرایان ساختاری از ارتباطات سخن می گویند ، نظام های نمادین مشترکی را نیز در نظر دارند که افراد جامعه طی فراگرد اجتماعی شدن فرا می گیرند ،  از دیدگاه آنها، همین نظام های مشترک نمادین هستند که ارتباطات را امکان پذیر می سازند . نظام های نمادین مشترک یک نوع نظام فرهنگی ارزشی را امکان پذیر می سازند ، همین نظام فرهنگی و نحوه ی شکل گیری آن است که از دیدگاه کارکردی ـ ساختاری ، از همه مهمتر است الگوی ارزش مشترک ، به منزلۀ دیواری دفاعی است که نمی گذارد کشمکش های داخلی جامعه همچنان ادامه یابد . کارکردگرایان ساختاری نه تنها معتقدند که نظام فرهنگی مشترکی باید در جامعه وجود داشته باشد ، بلکه از نیاز به یک نظام مشترکی ارزش در سطح فردی نیز سخن می گویند . مردم جامعه باید جهان را اساساً به یک شیوه بنگرند . این امر به آنها اجازه می دهد ، که با درجۀ بالایی از صحت ، پیش بینی کنند که دیگران چگونه فکر و عمل خواهند کرد . این گونه جهت گیریهایی شناختی متقابل ، کارکردهای گوناگون را انجام می دهند . شاید مهم ترین کارکرد آن این باشد که موقعیت های اجتماعی را استوار  ،بامعنی و پیش بینی پذیر می سازد. کوتاه سخن آن که ، یک جامعۀ استوار که از همه بیشتر برای کارکردگرایان ساختاری اهمیت دارد ، تنها از این طریق امکان پذیر می شود که کنشگران با جهت گیرهای مشترک عمل کنند. یک چنین جهت گیری مشترک به آدم ها اجازه می دهد با آن چیزهایی که نمی توانند نظارت یا پیش بینی کنند ، نیز به شیوه های هم سان بر خورد کنند؛ همین جهت گیری ها است که آن ها را قادر می سازد همچنان حضور و پایند یشان را در موقعیت های اجتماعی حفظ کنند .

کارکردگرایان ساختاری همچنان استدلال می کنند که جامعه به یک رشته هدف های مشترک و روشن نیاز دارد اگر مردم هدف های گوناگون و جداگانه ای را در پیش گیرند هرج و مرج ناشی از آن هر گونه جامعه‌ای را امکان ناپذیر می سازد. نظام هنجار بخش در هر جامعه ایی برای تنظیم وسایل دستیابی به
هدف های مشترک است . بدون تنظیم هنجار بخش وسایل ، جامعه دچار هرج و مرج ، بی هنجاری و بی تفاوتی می شود. همچنین هر جامعه ایی باید تظاهرات عاطفی مردمش را تنظیم کند ، زیرا عواطف افسار گسیخته می تواند سرچشمه ی دیگر هرج و مرج باشد . برخی از عواطف ، آشکارا ضروری اند . هر چند تعیین مرز دقیق سطح ضروری و سطح خطرناک عاطفی ، برای هر کسی دشوار است ، اما این امر برای کارکرد گرایان ساختاری آشکار است که عاطفه گرایی اگر از حد خود خارج شود ، تهدیدی برای نظام اجتماعی به شمار می آید.

هر جامعه ایی برای بقای خود بر اجتماعی کردن اعضایش نیاز دارد مردم جامعه باید چیزهای زیادی یاد بگیرند ، از جمله ، تشخیص جایگاهشان در نظام قشر بندی ، نظام ارزش مشترک ، جهتگیریهای شناختی مشترک ، هدف های پذیرفتنی ، هنجارهای تعیین کنندۀ وسایل مناسب برای دستیابی به این هدفها و
تنظیم های مربوط به حالت های عاطفی به نظر کارکردگرایان ساختاری ، اگر کنشگران جامعه یک چنین چیزهای را یاد نگیرند و ملکه ذهن خود نسازند ، جامعه امکان پذیر نخواهد بود. (ریتزر، ۱۳۷۴: ۱۳۰ـ۱۲۷)


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری کلیک نمایید


نظرات()   
   
دوشنبه 20 شهریور 1396  12:23 ب.ظ

تحقیق مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه   شامل  88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانقدرترین میراث اسلام است. این کتاب مجموعه اى به ابعاد وجودى یک انسان کامل مى باشد. نهج البلاغه شفاء و مرهمى براى همه دردهاى فردى و اجتماعى و راهى از ملک تا ملکوت است.

نهج البلاغه گنجینه معرفت بى انتها و دستور العملى است براى سیادت این جهانى و سعادت آن جهانى، نهج البلاغه کتاب سیاست و حکومت، ارشاد و آموزش، تشویق و تنبیه، برهان و بصیرت است. نهج البلاغه کتاب جامعى مى باشد که در همه میدانها که احیانا بعضى با بعضى متضادند تکاور بیان را به جولان درآورده است.

امام خمینى قدس سره در عظمت نهج البلاغه و جامعیت آن مى‌فرماید:

کتاب نهج البلاغه که نازل روح اوست براى تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب خود و خودخواهى خود معجونى است براى شفاء و مرهمى است براى دردهاى فردى و اجتماعى و مجموعه اى است داراى ابعادى به اندازه ابعاد یک انسان و یک جامعه انسانى از زمان صدور آن تا هر چه تاریخ به پیش مى رود و هر چه جامعه ها به وجود آید و ملتها متحقق شوند و هر قدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند. (۱)

و همچنین در وصیت نامه الهى، سیاسى خود آنجا که افتخارات مکتب تشیع را بیان مى‌دارد مى‌فرماید: ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگى مادى و معنوى بالاترین کتاب رهایى بخش است و دستورات معنوى و حکومتى آن بالاترین راه نجات است. (۲)

متاسفانه چنین گنجینه تمام نشدنى، سالها پس از استقرار حکومت علوى، هنوز در جامعه ما، خصوصا در جوامع علمى و دانشگاهى کتابى ناآشنا است. در حالیکه ما بر اساس نهج البلاغه انقلاب کردیم و امام خمینى قدس سره که از ذوب شدگان در ولایت على علیه السلام بوده با تاسى از کلام و سیره آن بزرگوار و بهره گیرى از نهج البلاغه توانسته چنین انقلاب عظیمى ایجاد نماید و حکومت علوى را تاسیس کند.

بى شک دوام و بقاء و استمرار انقلاب و حکومت اسلامى ما نیز در گرو عمل به نهج البلاغه است. این امر مستلزم شناخت و معرفت کامل و همه جانبه این کتاب عظیم مى باشد. در نظام اسلامى براى هر مسؤ ول پیش از واگذارى مسؤ ولیت خصوصا در پستهاى کلیدى باید یک دوره کلاس نهج البلاغه ترتیب داده شود تا درس حکومت دارى، شیوه برخورد با مردم و اداء حقوق مردم و توجه به بیت المال را بیاموزد.

امیرالمؤمنین علیه السلام یک الگوى کامل براى همه است، جوانى پرشور و پر حماسه او، الگوى جوانان است، حکومت سراسر عدل و انصاف او، الگوى دولت مردان است، زندگى سراپا مجاهدت و سرپا مسؤ لیت او، الگوى همه مؤمنان است، آزادگى او، الگوى همه آزادگان جهان است، سخنان حکمت آمیز و درس هاى ماندگار او، الگوى عالمان و دانشمندان و روشنفکران است. (۳)

 بخش اول: سیاست

۱- معناى سیاست

واژه سیاست از حیث لغت و کاربردهاى مختلف، معانى گوناگونى دارد، از جمله: حکم راندن، اداره کردن امور مملکت، عدالت و داورى. (۴) لغت دانان عرب در تبیین معناى کلمه سیاست مى نویسند:

ساس الناس سیاسه تولى ریاستهم و قیادتهم (۵)؛ به سیاست قوم خود پرداخت؛ یعنى رهبرى و مدیریت آنان را پذیرفت. زعامت و ریاست جمعى را به عهده گرفتن، از مفاد اساسى کلمه سیاست است.

همچنین در معناى سیاست آمده است: القیام على الشى بما یصلحه؛ (۶) اقدام به کارى بر اساس مصحلت. سیاست فاضله سیاستى است که موجب تکمیل اخلاق و سعادت انسان ها مى‌شود. (۷)

با توجه به معانى لغوى واژه سیاست، مى توان معانى ریاست، رهبرى، هدایت و مدیریت رادر تعریف سیاست اخذ کرد. در روایتى از امام هشتم علیه السلام آمده است:

امامت، سیاست است. در زیارت جامعه کبیره، در اوصاف ائمه معصومین آمده است:

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله… و قاده لامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دائم الاخیار و ساسه العباد و ارکان البلاد؛ (۸)

سلام برشما، اهل‌بیت نبوت و جایگاه رسالت و پیشوایان امت ها و اولیاى نعمت‌ها و پایه‌هاى نیکوکاران وتکیه‌گاه خوبان وسیاست‌کنندگان بندگان‌خدا و ارکان محکم شهرها…

این عبارات، به ویژه قاده الامم و ساسه العباد صریحا زمامدارى و سیاست مدارى را از صفات و شؤ ون ائمه معصومین علیهم السلام مى شمارد.

امام حسن علیه السلام مى‌فرماید: ندبنا الله السیاسه الامه؛ (۹)

امام صادق علیه السلام فرمود:

ان الله عزوجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده؛ (۱۰)

خداوند پیامبرش را تربیت کرد و خوب تربیت کرد، وقتى که تربیت او را تکمیل نمود، فرمود: تو داراى اخلاق نیک و عظیمى هستى، سپس امر دین و امت را به پیامبر واگذار کرد، تا سیاست امور بندگان را به عهده بگیرد. (۱۱)

به همین جهت است که امام خمینى قدس سره مى‌فرماید:

سیاست در راءس تعلیمات انبیاء الهى بوده است. (۱۲)

در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام مى خوانیم:

ثم حق سائسک بالملک و کل سائس امام… و اما حق سائسک بالملک فان تطیعه و لا تعصیه.

سائس، یعنى سیاست مدار که در این حدیث با امامت مساوى گرفته شده و اطاعت از وى واجب و فرض است.

کلمه سیاست در سخنان امام على علیه السلام نیز به چشم مى خورد:

بئس السیاسه الجور؛ بدترین سیاست ظلم است.

جمال السیاسه العدل فى الامره و العفو مع القدره؛

زیبایى سیاست، عدالت در حکومت و عفو هنگام قدرت است.

حسن السیاسه قواه الرعیه؛ نیکى سیاست، تقویت رعیت است.

حسن السیاسه یستدیم الریاسه؛

سیاست نیکو ریاست و حکومت را دوام مى بخشد.

من حسنت سیاسه وجبت طاعته؛

کسى که سیاستش نیکو است، اطاعتش واجب است.

من حسنت سیاسه دامت ریاسته؛

کسى که سیاستش نیکو است، ریاستش پابرجا است.

ملاک السیاسه العدل؛ ملاک و معیار سیاست عدل است.

الریاسه کالعدل فى السیاسه؛

ریاست مثل عدالت است در سیاست. (۱۳)

با توجه به معانى واژه سیاست، هدف آن در جامعه مدیریت صحیح جامعه و زعامت بر مردم مى باشد. مساءله سیاست آن قدر مهم است که افلاطون مى گوید:

سیاست و اخلاق براى تأمین سعادت بشرى ضرورى اند. (۱۴)

از این رو ارسطو مى گوید: انسان طبیعتا یک حیوان سیاسى است. (۱۵)

او همچنین مى گوید:

غایت همه دانش ها و هنرها نیکى است و غایت دانش سیاسى که از همه دانش ها ارجمندتر است، بالاترین نیکى هاست. در سیاست، نیکى جز دادگرى نیست که صلاح عامه بدان وابسته است. (۱۶)

شهید بهشتى فرمود: سیاست از دیانت، حتى از عبادت جدا نیست. (۱۷)

مدرس، قهرمان عرصه دین و سیاست گفت: دیانت ما عین سیاست و سیاست ما عین دیانت ما و منشاء سیاست ما دیانت ماست.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی   شامل  115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲٫ پیشینه تاریخی نقش زنان

۲-۲-۱٫ قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه

در قرآن، آیاتی وجود دارد که بیانگر فعّالیت اجتماعی زنان میباشد، از جمله:

۲-۲-۱-۱٫ بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی(

ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند در حالی که با تو بیعت کنند که هیچ چیز را شریک خدا قرار ندهند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و هیچ تهمتی را نیاورند که آن را بین دست هایشان و پاهایشان بربافته اند و در هیچ دستور پسندیده ای نافرمانی تو را نکنند، پس با آنان بیعت کن و برای آنان از خدا طلب آمرزش کن که خدا بسیار آمرزنده و مهرورز است  «سوره ممتحنه آیه ۱۲».

آیه بالا به مسئله بیعت با حکومت، این بارزترین مظهر عمل سیاسی، اشاره و ضمن بیان حکم بیعت زنان مؤمن با رسول خدا، شروطی را برای آنان تعیین می کند که بعضی میان زنان و مردان مشترک است، مانند شرک نورزیدن و نافرمانی نکردن از رسول خدا در کارهای نیک و بعضی بیش تر به زنان ارتباط می یابد، مانند دوری جستن از سرقت، زنا، کشتن اولاد و فرزندان دیگران را به شوهر نسبت دادن (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۹).

بیعت پیامبر با زنان نشا ن می دهد که برخلاف ادعای مخالفان اسلام که می گویند: اسلام برای زنان ارزشی قائل نشده، دقیقاً آن ها را در مهمترین مسایل ازجمله مسئله بیعت به حساب آورده است، آنان نیز دراین امر مهم شرکت نمود ه اند و شرایط مربوط به آ نرا پذیرفته اند.

۲-۲-۱-۲٫ مهاجرت زنان

یکی دیگر از مسایلی که حضور زنان را در اجتماع در صدر اسلام نمایان می کند، شرکت زنان در نهضت بزرگ اجتماعی – سیاسی هجرت  می باشد.

مهاجرت در صدر اسلام برای گسترش پایگا ه های اسلام و حفظ  دین بسیار حائز اهمیّت بوده است و دراین امر بین زن و مرد هیچ تفاوتی نبوده  است و پیامبر، هم از زنان و هم از مردان می خواستند که هجرت کنند. در آیات ۹۸ و ۹۷ سوره نسا، به موضوع هجرت می پردازد که از حرکت های اجتماعی و سیاسی می باشد. در هجرت مسلمانان به حبشه و مدینه، زنان نیز هم پای مردان حضور داشتند (مهریزی،۱۳۷۷: ۱۰۳).

۲-۲-۱-۳٫ کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان(

اسلام به زن، استقلال اقتصادی بخشیده است تا وی، مانند مردان از حقّ مالکیت و تصرّف در اموال خویشتن، بدون نظارت و قیمومیّت کسی، بهره ببرد و با اختیار خویش ثروتش را در راهی که نیاز  می داند، صرف کند.

قرآن کریم دراین زمینه در آیه ۳۲ سوره نسا می فرماید:

“برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است”.

این آیه کسب و تلاش اقتصادی و مالکیت مردان و زنان را که از مصادیق مشارکت اجتماعی است تأ یید می کند و این تصور غلط را که مالکیت و کسب و تلاش اقتصادی منحصر به مردان است، از بین می برد.

۲-۲-۲٫ سیر تحول نقش زنان در ایران

مهم‌ترین ویژگی زنان دریک قرن اخیر ایران این است­ که زنان دربسیاری ازجنبش­های سیاسی و اجتماعی شرکت داشته­اند. این ویژگی، موقعیت آنان را با سده­های پیش از آن متمایز می­کند. از طرف دیگر چون ایران در میان کشورهای خاورمیانه پیشتاز تحول بوده، حتی بعضی از مورخان، انقلاب هندوستان و یا انقلاب اکتبر روسیه را هم متأثر از تحولات ایران و انقلاب مشروطه می­دانند.

به همین دلیل می­توان گفت همان‌گونه که ایران در خاورمیانه پیشگام مدرنیزاسیون و تحول‌خواهی بوده، زنان ایرانی نیز نسبت به زنان خاورمیانه در جنبش­های اجتماعی پیشتاز بوده­اند. برای بررسی نمونه­های عینی مشارکت زنان در جنبش­های اجتماعی به دوره قاجاریه نگاهی می‌اندازیم: ساختار جامعه ایران تا دوره قاجاریه، ساختاری سنتی ـ مذهبی بود و این دنباله ساختی بود که در دوره صفویه به وجود آمده بود. در این دوره، اقتصاد جامعه، مبتنی بر کشاورزی بود. اگرچه موقعیت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی زنان ایرانی برحسب وضع محل و عرف و سنن محلی متفاوت بود ولی به طور کلی می­توان گفت که زنان از موقعیت و منزلت پائینی برخوردار بودند و فعالیت آنان به فرزند آوردن و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی محدود می­شد و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند (بهنام، ۱۳۵۶: ۱۳). در دوره قاجاریه، گسترش ارتباط ایران با تمدن صنعتی غرب باعث تغییر در ساختار اجتماعی‌ـ‌اقتصادی جامعه و در نتیجه دگرگونی در زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پایتخت و شهرهای بزرگ گردید ولی موقعیت اجتماعی زنان روستایی به دلیل دور ماندن آن‌ها از ارزش‌های غربی تغییرات عمده­ای نکرد (تکمیل همایون، ۱۳۵۴: ۲۹).

به تدریج اقتصاد روستایی حاکم بر شهرها جای خود را به مشاغل جدید داد و واحدهای اقتصادی جایگزین، موجب رفتارهای تازه­ای در روابط اقتصادی گردید و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی توسعه یافت. پیدایش تقاضاهای فراوان برای تولیدات کشاورزی و صنایع دستی توسط زنان، روش زندگی آن‌ها را تا حدودی تحت تأثیر قرار داد. اگرچه اضافه شدن نقش آن‌ها در تولید بر نقش­های سنتی مادری و همسری مسئولیت زنان را سنگین­تر کرد ولی مشارکت در تولید، قدرت آن‌ها را در خانواده بیش‌تر کرد و میزان جدایی دنیای زنان را از مردان کاهش داد. البته اشتغال زنان به مفهوم برابری حقوق اجتماعی آنان با مردان در این دوره نبوده است، بلکه درمقایسه با گذشته فقط آنان توانستند به طور محدودی عهده­دار مشاغلی خارج از خانه گردند.

یکی از بزرگ‌ترین وقایع ایران در قرن اخیر، انقلاب مشروطیت بود که قانون اساسی آن در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی به امضای مظفرالدین شاه رسید. این انقلاب تحول عظیمی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران به ویژه در وضع زنان بوجود آورد. براساس اصل هشتم قانون اساسی، تمامی ملت ایران دارای حقوق مساوی بودند (جاراللهی، ۱۳۷۲: ۲۶۳). در این دوران تأسیس چند مدرسه دخترانه و انتشار روزنامه و مجله و نشریه توسط زنان آزادی‌خواه در روشنگری زنان تأثیرگذار بود. به این ترتیب علاوه بر مشاغلی که زنان در قرن ۱۹ عهده­دار آن بودند، تأسیس احزاب و انجمن­ها و انتشار روزنامه­ها و نشریه­ها و تأسیس مدارس از جمله فعالیت­های جدیدی بودند که زنان در اوایل قرن بیستم به آن اشتغال ورزیدند. این فعالیت­ها در جامعه از رویارویی زنان با تمدن اروپایی ایجاد شده بود. گسترش تحصیلات عمومی برای دختران از سال ۱۳۰۴ با دایر شدن دبیرستان موجب شد تا زنان در دستگاه­های دولتی برخی از مشاغل را عهده‌دار شوند. توسعه اقتصادی و به دنبال آن ملی شدن صنعت نفت موجب تغییرات اساسی در اقتصاد ایران و بالتبع در موقعیت زنان گردید. این تغییرات موجب پیدایش فرصت­های استخدامی برای زنان را در کارخانه­ها و سطوح بالاتر شغلی فراهم کرد (جاراللهی، ۱۳۷۲: ۲۶۴).

ایجاد فرصت­های روزافزون برای اشتغال زنان منجر به عدم مخالفت خانواده­ها با تحصیل علم و اشتغال آنان گردید. به این ترتیب طی دو دهه قبل از وقوع انقلاب اسلامی، نگرش جامعه ایران نسبت به زنان دربرگیرنده تغییرات اساسی ولی کند بود. اما مهم‌ترین تحولات در زمان پیروزی انقلاب اسلامی روی داد. شرکت زنان در تظاهرات گسترده و عظیم بر ضد رژیم گذشته حاکی از آن بود که زنان نقش خود را تنها محدود به فعالیت­های درون خانه ندانسته، بلکه مشارکت در فعالیت­های اجتماعی را نیز از حقوق خود تلقی می­کنند. به این ترتیب، واقعه مهمی که در قرن اخیر در موقعیت اجتماعی زنان جامعه تحولی اساسی ایجاد کرد، وقوع انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ بود. موقعیت زنان در جامعه در چند دهه اخیر تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. جامعه ایرانی طی این سال­ها شاهد حضور فراگیر زنان در موقعیت­های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.

حضور روزافزون زنان در دستگاه­های اجرایی و حتی حضور چشمگیر آنان در آزمون دانشگاه­ها و پذیرفته شدن آن‌ها در رشته­های مختلف دانشگاهی، تصویری متفاوت از جامعه ایرانی به دست می­دهند و به نظر می‌رسد روند تحولات اجتماعی هم‌چنان به سمت گسترش حضور و اهمیت نقش زنان پیش می‌رود. با ورود زنان جامعه ما به عرصه­های مختلف علمی، اداری، آموزشی، صنعتی و حتی نظامی و انتظامی می­توان انتظار داشت که شرایط و موقعیت­های جدیدی برای زنان پا به عرصه ‌وجود گذارند و هریک از این موقعیت­ها، سایر موقعیت­ها یا نقش­های مختلف زنان در خانواده و اجتماع را تحت­الشعاع خود قرار دهند. این شرایط، زنان را علاوه بر نقش­های همسری و مادری به ایفای نقش­های جدید اجتماعی وا داشته و پذیرش مسئولیت­های اجتماعی را در کنار مسئولیت همسرداری و خانه­داری قرار داده است. بررسی روابط و مناسبات درون خانواده نشان می­دهد که با زیر سؤال رفتن پاره­ای از ارزش­ها و هنجارهای سنتی، نقش زن با تغییراتی روبرو شده است و حاصل این تغییرات بسط و توسعه زمینه فعالیت­های اجتماعی اوست (زمانی، ۱۳۸۸: ۲۳۵-۲۳۶).

۲-۲-۳٫ سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغال

اشتغال زنان در خارج از خانه همانند سایر پدیده­های اجتماعی طی دوره­های مختلف حیات بشری متحول گردیده است. زن از دوران گذشته تا به امروز غیر از به عهده گرفتن وظایف خانه‌داری، در امور مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و حتی امور نظامی همراه مردان به فعالیت اشتغال داشته است. ولی در دوره­هایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز محسوب می­شده، فعالیت­های تولیدی زن که در خانه و یا نزدیک آن انجام می­شده، جزء امور خانگی به حساب آمده و در ازای انجام آن مزدی دریافت نمی­کرده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه­های خانگی به کارخانه و گسترش نیروی ماشینی، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت­ اقتصادی زن از خانه به کارخانه کشیده شد (جاراللهی، ۱۳۷۲: ۲۴۹). در اوایل قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی اول تعداد زیادی از زنان در کارخانه­های اسلحه­سازی فرانسوی و انگلیسی به کار گمارده شدند تا جانشین مردانی شوند که به جبهه­های جنگ اعزام شده بودند. دراین زمان دیگر تمایز نقش­های مردانه و زنانه فراموش شده بود. در دوران جنگ جهانی دوم نیز در انگلستان و ایالات متحده، به علت فعالیت زنان در کارخانه­های نظامی بود که مردان توانستند در جبهه­های جنگ به نبرد بپردازند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی  کلیک نمایید


نظرات()   
   
دوشنبه 20 شهریور 1396  12:20 ب.ظ

تحقیق عدالت و نوآوری سازمانی  شامل  35 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  کمیل بن زیاد، تبار، دوره های حیات و ابعاد شخصیت  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- عدالت

۱-۱-۱- جایگاه عدالت

عنوان عدالت، آرمانی انسانی است و سابقه ای به قدمت عمر بشر دارد. از سپیده دم آفرینش، بشر آن را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته و به آن روی آورده و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی عدالتی ،کینه و دشمنی در قلب ها پدید نمی آورد. (حق پناه, ۱۳۸۰) عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان و همچنین آرمانی دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته اند. قرآن کریم در بیان هدف نبوت و رسالت پیامبران می فرماید : “همانا رسولانمان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.”(سوره حدید، آیه ۲۵) عدل در مفهوم اجتماعی، هدف نبوت و به مفهوم فلسفی مبنای معاد است. (رضائیان, ۱۳۹۰) در نگاه معرفت شناسی همانطور که “خداوند به عدل و احسان امر می کند” (سوره نحل، آیه ۹۰) انسان نیز به عنوان آینه ای از وجود پروردگار خود ذاتاً به عدل تمایل داشته و در شئون مختلف زندگی به آن نیازمند می باشد. عدالت یکی از صفات خداوند است و این بدین معنی است که عدالت یکی از اصول هستی و یکی از اصول زندگی بشری است و بنابراین باید یکی از اصول اداره جامعه در تمام سطوح باشد. (شریعتی, ۱۳۵۹)

۱-۱-۲- مفهوم  عدالت

در لغتنامه دهخدا عدالت اینگونه تعریف شده است : دادگری کردن. در اصل استقامت بوده و در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق با اجتناب از آنچه ممنوع است در دین. (دهخدا, ۱۳۶۳) در فرهنگ معین نیز عدالت مترادف با انصاف و دادگری تعریف شده است. (معین, ۱۳۶۲) عدل به معنی داد، مقابل ستم و بیداد و امری بین افراط و تفریط است. در مذهب تشیع عدل یکی از اصول دین بوده و امام، پیشوا، قاضی، شاهد محکمه و حاکم باید عادل باشند. (رضائیان, ۱۳۹۰)

برای عدل و عدالت تعاریف مختلفی بیان شده است. پذیرفتن هریک از این تعاریف تأثیرات وسیعی در رفتار و نگرش افراد و سازمان ها به امور مختلف خواهد داشت. به عنوان نمونه تعریف سازمان ها از عدالت در وضعیت های زیر می تواند نتایجی کاملا متفاوت در پی داشته باشد :

آیا شرکت ها و افراد اجازه دارند بعد از یک فاجعه طبیعی مانند طوفان یا زلزله، قیمت قرص های نان، بطری های آب، گالن های بنزین یا سایر محصولات و خدمات خود را که در آن منطقه حادثه دیده کمیاب شده و در دسترس عموم نیست، افزایش داده و از فرصت ایجاد شده و نیاز شدید بازماندگان حادثه برای خود سود کلانی فراهم کنند؟ حفظ جان چند نفر انسان عادی مهمتر است یا حفظ جان یک نفر که ویژگی های خاصی از نظر سیاسی یا اقتصادی دارد؟

در مکاتب مختلف ایدئولوژیک عدالت متناسب با سایر باورهای آن مکتب تعریف می شود. در متون حکمای اسلامی چهار معنی برای واژه عدل تعریف شده است :

موزون بودن : به معنای وجود تناسب در مجموعه هاست و نقطه مقابل آن عدم تناسب است و نه ظلم

تساوی و نفی هرگونه تبعیض

رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حقی

رعایت استحقاق در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد.(مطهری, ۱۳۸۴)

اما در نگاه کلان به تعاریف مکاتب مختلف فکری از عدالت، سه دسته بندی کلی وجود دارد. رفاه، احترام به آزادی، ترویج تقوا.  (Sandel, 2009)

– رفاه[۱] : عدالت به معنی روش درست توزیع مواهب جامعه (درآمد، سلامت و بهداشت، وظایف و حقوق، قدرت و فرصت ها، دفاتر و افتخارات) است. (Sandel, 2009) از این دیدگاه عدالت در مکتب سرمایه داری به معنای پرداخت حق موجودیت ها به صورتی است که بیشترین سود عاید شخص توزیع کننده و صاحب مواهب شود.

– آزادی[۲] : مفهوم عدالت مبتنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند. (Ambrose, 2002)

– تقوا[۳] : عدالت انصاف همراه با معنویت است.

در تعریف اول رعایت عدالت یعنی تناسب هدفمند توزیع حقوق(مواهب) به منظور حداکثر کردن سود حاصل از آنها است. تعریف دوم(احترام به آزادی) و سوم(ترویج تقوا) اگرچه به یکدیگر از جهاتی شبیه هستند اما تعریف سوم از جامعیت بیشتری برخوردار است. توجه تعریف دوم بیشتر معطوف به جنبه های رفتاری رعایت عدالت و بررسی عدالت در تعاملات اجتماعی است. در حالی که در تعریف عدالت بر مبنای رویکرد ترویج تقوا، عدالت مفهومی مبتنی بر صداقت دارد. به عبارت دیگر، تعریف عدالت و تعهد به اجرای آن، نه به دلیل سود حاصل از آن و نه به منظور رضایتمندی انسانها از احترام و انصافی که در موردشان رعایت شده است، حائز اهمیت نیست. بلکه جایگاه رفیع عدالت در تعریفی مبتنی بر تقوا و تعالیم ناشی از معنویت الهی است. لذا بر خلاف دو تعریف ابتدایی که انحراف و سوء استفاده مجریان عدالت از این مفهوم را ممکن می سازند(مانند آنچه در کشورهای کومونیستی اتفاق افتاد) تعریف سوم علاوه بر ارزش معنایی وسیعتر ضامن حسن اجرای عدالت نیز هست.

اگرچه دراین پژوهش از آنجا که ادراک افراد از عدالت اعمال شده مورد بررسی قرار میگیرد و این ادراک، برداشت شخصی کارکنان است، لذا تعیین تعریفی خاص از عدالت و پایبندی به نوعی از آن، ضروری و موردنظر این تحقیق نیست.

۱-۱-۳- عدالت در سازمان

سازمانها شکل مهم مؤسساتی هستند که در جامعه ما وجود دارند. شما احتمالاً در بیمارستان متولد شده اید و زندگی خود را در گورستانی به پایان می برید؛ هر دوی اینها سازمانند. مدارسی که درآن تحصیل می کنیم، فروشگاههایی که غذایمان را از آنجا خرید می کنیم، شرکت هایی که اتومبیل هایمان را می سازند، همگی نوعی سازمانند. همچنین افرادی که مالیات بر درآمد را از ما اخذ می کنند، افرادی که زباله ها را جمع آوری کرده، یا افرادی که امنیت دفاعی را برایمان فراهم می سازند، و یا کسانیکه روزنامه های روزانه را چاپ می کنند، نوعی سازمان را در ذهن آدمی به تصویر می کشند. در دنیای امروزی، سازمان ها  همه جوانب زندگی را فرا گرفته اند. (رابینز, ۱۳۷۹) در دهه های اخیر توجه پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و حوزه تحقیقاتی در روانشناسی سازمانی/صنعتی ،افزایش یافته است. عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و اخلاقی افراد درون سازمان برمی گردند. (Eberlin & Tatum, 2005)

عدالت در سازمان انسجام آفرین است. عدالت سازمانی مانند چسبی است که باعث می شود افراد دور هم جمع شوند و به طور مؤثر با هم کار کنند. در مقابل بی عدالتی سازمانی هر گونه انسجام سازمانی را از هم می پاشد. (Cropanzano, Russell; Bowen, David; Gilliland, Stephen, 2007) عدالت اقتضا می کند که یک رشد همه جانبه و همگانی برای افراد سازمان لحاظ شود، هیچ کس در یک حد نماند و زمینه ی شکوفایی استعدادها فراهم می شود. (حسین زاده و ناصری, ۱۳۸۶) مدتهاست دانشمندان علوم اجتماعی اهمیت ایده آل های عدالت را به عنوان نیاز اساسی کارکرد موثر سازمان ها و رضایت کارکنان آنها شناسایی کرده اند. (Greenberg, 1990) اصلا تعجب آور نیست که عدالت “اولین فضیلت نهادهای اجتماعی” نام گرفته است. (Rawls, 1971) باید دقت داشت جهان در حال وارد شدن به دوره ای است که مسائل انصاف و عدالت در اشکال مختلف و متفاوت به صدر موضوعات و مطالعات مطرح در حوزه تعالی سازمانی صعود خواهند کرد. (Greenberg, 1987)

همانطور که پیشتر اشاره شد، عدالت موردنظر این تحقیق اعطای منصفانه حق افراد است. براین اساس عدالت سازمانی را باید مفهومی جامع دانست که به دنبال آن است تا در یک سازمان، حق هر صاحب حقی را به صورت منصفانه و به دور از سلایق شخصی پرداخت گردد. به عبارت دیگر برای تعریف عدالت سازمانی باید تمامی موجودیت های حاضر در یک سامانه و ساختار سازمانی را شناسایی کرد و سپس بر این مبنا به تعریف عدالت سازمانی پرداخت.


جهت دانلود متن کامل تحقیق عدالت و نوآوری سازمانی کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان   شامل  68 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱-۱-مقدمه

انتروکوک­ها کوکسی­های گرم مثبتی هستند که اگر چه به طور معمول فلور نرمال دستگاه گوارش انسان و حیوانات محسوب می­شوند، ولی امروزه آنها به عنوان عامل مهم عفونت­های بیمارستانی مطرح هستند (۱). این باکتری­ها به علت کسب مقاومت­های چندگانه به انواع آنتی بیوتیک­ها، به عنوان یکی از مشکلات درمانی محسوب  می‌شوند. از جمله مقاومت­هایی که در انتروکوک­ها ایجاد شده است می­توان به مقاومت نسبت به دوزهای بالای آمینوگلیکوزیدها، بتالاکتام­ها و گلیگوپپتیدها اشاره کرد و از آنجائی که معمولاً ونکومایسین به عنوان آخرین راه حل درمانی برای سویه‌های مقاوم به چند دارو استفاده می­شود (۲)، بنابراین مقاومت به ونکومایسین در بین سویه‌های انتروکوکی دارای اهمیت به سزایی است، مقاومت به آمینو گلیکوزیدها نیز به دلیل شکست درمانی در سینرژی یک داروی موثر بر دیواره باکتری (مثل پنی سیلین) و آمینو گلیکوزیدها، مشکل دیگری را در درمان آنها ایجاد کرده است (۳)، خصوصاً اینکه، این مقاومت­ها می­توانند توسط عناصر ژنتیکی مختلفی مثل ترانسپوزون­ها و پلاسمیدها بین گونه­های انتروکوکی و حتی بین جنس­های باکتریایی منتقل شوند و در نتیجه طیف وسیعی از باکتری­ها را درگیر کنند (۴).

حضور ژن­های مقاومت برروی کروموزم باکتریایی و یا پلاسمیدی می­توانند مقاومت به چندین آنتی­بیوتیک خانواده آمینو­گلیکوزیدی را ایجاد کند. بنابراین تعیین فراوانی ژن­های مقاومت به آمینو گلیکوزیدها می­تواند در انتخاب یک رژیم درمانی مناسب، موثر باشد (۵).

انتروکوک­ها که سالیان  متوالی، تنها به عنوان فلور غیربیماریزای دستگاه گوارش انسان و حیوانات محسوب می­شدند، در طول دو دهه گذشته، به سبب نقش موثری که در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی داشته و استعداد ویژه­ای که در کسب مقاومت­های چندگانه نسبت به انواع آنتی بیوتیک­های مرسوم نشان داده اند، به شدت مورد توجه قرار گرفته­اند (۶, ۷).

از انواع مقاومت­هایی که نسبت به آنتی بیوتیک­های مختلف  در انتروکوک­ها مشاهده می­گردد می­توان به مقاومت نسبت به دوزهای بالای آنتی بیوتیک­هایی از خانواده­های بتالاکتام­ها ( (۸)، گلیکوپپتیدها (۹) و آمینوگلیکوزیدها (۱۰)  اشاره نمود.

درباره اهمیت مقاومت به دوزهای بالای آمینوگلیکوزیدها  کافی است بدانیم درمان عفونت­های سیستمیک چون اندوکاردیت­ها (۱۱)، باکتریمی (۱۲)و مننژیت (۱۳) تنها در حضور رژیم­های درمانی که حاصل ترکیب آنتی­بیوتیکی با این گروه دارویی است، امکان پذیر می‌باشد.  آمینو گلیکوزیدها به جهت مشاهده مقادیر روزافزون مقاومت به دوزهای بالای آنها و نقش موثری که عناصر ژنتیکی متحرک خارج کروموزمی همچون پلاسمیدها در گسترش این نوع از مقاومتها بر عهده دارند، از جایگاه ویژه­ای برخوردارند (۱۴). امروزه، دستیابی و بکارگیری بهترین، مطمئن ترین و سریعترین روش به منظور تشخیص حضور این نوع مقاومت، تعیین مقادیر MIC[1] آنها و نیز یافتن علل انتشار و پراکندگی آنها و در آخر قضاوت پیرامون کارا بودن و یا عدم کارایی این خانواده آنتی بیوتیکی در رژیم­های دارویی، از مهمترین وظایف آزمایشگاه­های مرجع، تشخیص طبی و بیمارستان­ها می‌باشد.

انتروکوکوس شامل کوکسی گرم مثبت و کاتالاز منفی است، که تا کنون ۱۹ گونه آن شناسایی شده‌اند. اما فقط ۲ گونه از آن یعنی انتروکوکوس فکالیس وانتروکوکوس فاسیوم  عامل اصلی در عفونت­های انسانی می‌باشند. این دو گونه یکی ازشایعترین عوامل عفونت­های بیمارستانی نیز محسوب می­شوند که اطلاق نام انتروکوک به دلیل توانایی حضور آنها در روده می­باشد و در ضمن این گروه یکی از مقاومترین گروه باکتری­ها در مقابل آنتی بیوتیک­ها می­باشند (۱۵).

یکی از دلایل اصلی نقش آنها در عفونت بیمارستانی  مقاومت ذاتی این باکتری به چندین آنتی بیوتیک  مورد بیمارستان دیده استفاده می‌باشد و مهم‌تر اینکه شاید توانایی آنها برای دریافت مقاومت به تمام آنتی‌بیوتیک‌ها به دلیل قدرت دریافت اجزای خارجی ژنتیکی ازطریق پلاسمید است. همچنین ایجاد مقاومت می­تواند از طریق موتاسیون صورت گیرد؛ که منجر به ایجادانتروکوک­های مقاوم به وانکومایسین می شود. کنترل این دسته بسیار مشکل شده است (۱۶, ۱۷)

روش‌های کشت به ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد، تا باکتری رشد کرده و تعیین هویت شده و آزمایش تعیین حساسیت برای آن انجام شود(۱۸). در بعضی از موارد سرعت عمل می‌تواند جان بیمار را نجات دهد، لذا استفاده از روش مولکولی مولتی پلکس PCR جهت تشخیص باکتری‌های عامل عفونت می‌تواند مفید باشد (۱۹, ۲۰).

۱-۲-انتروکوک­ها[۲]

۱-۲-۱-طبقه بندی

واژه اﻧﺘﺮوﮐوک ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯽ ﯾﺮ ﺳﯿﻠﯿﻦ [۳] درسال ۱۸۹۹ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ[۴] ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮه­ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺪﻓﻮع دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ، انتخاب شد. ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮم، ﺷﮑﻞ، آراﯾﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﻘﺪان ﮐﺎﺗﺎﻻز، اﻧﺘﺮوﮐﻮک ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻻﻧﺴﻔﯿﻠﺪ[۵] در ﺳﺎل ۱۹۳۳، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐ­­ﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻧﺘﯽ ژن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮔﺮوه  Dﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (۲۱). ربکا لانسفیلد رده بندی جدیدی را پیشنهاد  کرد. وی دریافت که اگر استرپتوکوک را در محیط کشت مایع با اسیدیته قوی ( pH=2)  قرار داده و به مدت  ۱۰ دقیقه در گرمای C0 100  نگه دارند ماده آنتی ژن محلولی از جنس هیدرات کربن از دیواره باکتری خارج می شود که آن را، کربوهیدرات C نامید، و بر اساس این آنتی ژن آنها را به گروه های A تا E تقسیم بندی کرد. تمام اعضای جنس انتروکوک با آنتی سرم گروه D لانسفیلد واکنش می­دهند (۲۲, ۲۳(.

در سال ۱۹۰۶ نام انتروکوکوس فکالیس توسط اندرو و هوردر[۶] برای  ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺘﯿﻮل و ﻻﮐﺘﻮز و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی ﺗﺨﻤﯿﺮ راﻓﯿﻨﻮز را داﺷﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ (۲۳(.

جنسون[۷]، انتروکوکوس ﻓﺎﺳﯿﻮم را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﺨﻤﯿﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از نتروکوکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﺑﻮد را ﺷﺮح داد (۲۴, ۲۵(.

اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس دوراﻧﺲ[۸] توسط و وینگ که مشابه با استرپتوکوکوس فاسیوم با فعالیت تخمیری کمتر معرفی گردید، اما جنسن انتروکوکوس نخستین بار در سال ۱۹۸۴ توسط چلیپر و کلیفر ا از استرپتوکوکوها جدا شد. جنسن انتروکوک فقط دارای آنتی ژن گروه D است که جزء فلور نرمال دسگاه گوارش انسان می­باشد. سایر گونه­ها که آنتی­ژن گروه D  را دارند قسمتی از فلور نرمال روده را تشکیل می­دهند و استرپتوکوک­های گروه D می­باشند (۲۶، ۲۷)

امروزه اما این جنس، گونه‌های متعددی را در خود جای می‌دهد که تعداد آنها در منابع مختلف از ۱۷ تا ۲۱ گونه متغیر بوده (۲۳, ۲۶) و در ۵ گروه قرار می‌گیرند (۲۶) . شایع‌ترین آنها دو گونه، E. faecium  وE. faecalis هستند.  اما گزارش‌هایی به ندرت مبنی  بر مشاهده سایر گونه‌ها در عفونت‌های انسانی دیده شده است که از انواع این‌گونه‌ها می‌توان به E.duranE. flavescens, E. munstii, E. gallinarum, E. avium, E. casseliflavus, E. raffinosus و E.hirae اشاره نمود (۲۲, ۲۶, ۲۷). حضور این‌گونه‌ها در مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده است.  به عنوان مثال در مواردی دو گونه E. gallinarum , E. casseliflavus. غالب‌ ترین انواع پس از E. faecalis وE. faecium  گزارش شده است (۲۸).

۱-۲-۲-خصوصیات بیولوژیک

اﻧﺘﺮوﮐﻮک­ها، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯽ­ﻫﻮازی اﺧﺘﯿﺎری و ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوی ۵/۶% کلرید سدیم، ۴۰ % ﺻﻔﺮا رشد می­ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ معمولاً در pH محدوده ( ۶ الی ۹) و در دمای  C0 45-10رشد می‌کنند. انتروکوک­ها در C0 60، ۳۰ دقیقه زنده می­مانند. اما رشد بهینه آنها در C0 37مشاهده می‌گردد. این باکتری‌ها همچنین توانایی رشد در NaCI 6.5%, pH=9.6 و نمک­های صفراوی را داشته و اغلب آنها قادر به هیدرولیز پیروات می‌باشند (۲۹, ۳۰). اعضای این گروه به راحتی قادر به رشد بر روی محیط (Blood Agar) BA بوده و غالباً قادر به لیز گبلول­های قرمز نمی­باشند  (همولیز γ) اما انواع آلفا (α) و بتا (β) نیز در میان آنها مشاهده می‌گردد (۳۱). به طوری که نوع β در میان ۱۰ گونه از انواع  انتروکوک­ها دیده می‌شود. این باکتری‌ها قادرند به راحتی شرایط سخت محیطی را تحمل کنند (۳۲).  لذا هر جایی در طبیعت، از جمله خاک، غذا، آب، حیوانات، پرندگان و حشرات قابل جداسازی هستند (۳۳).

انتروکوک­ها، کموارگانوتروف[۹] با متابولیسم جور تخمیر بوده و دامنه وسیعی از کربوهیدرات‌ها را تخمیر می‌کنند که محصول عمده این فرایند اسیدلاکتیک است و هیچ گازی تولید نمی‌گردد.

این باکتری­ها فاقد آنزیم­های سیتوکروم هستند، اما گاهی اوقات تولید کاتالاز کاذب می­کنند . تقریباً ﻫﻤﻪ سویه‌ها ﻫﻤﻮﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺗﯿﻮ[۱۰] ﺑﻮده و از ﺗﺨﻤﯿﺮ ﮔﻠﻮکز، اسیدلاکتیک ﺗﻮﻟﯿﺪ  می‌کنند. آﻧﺘﯽ ژن ،D ﯾﮏ ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺗﯿﮑﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑا دیواره سلولی اﺳﺖ ﮐﻪدرهمه سویه­ها وجود دارد. درﺻﺪ ﮔﻮاﻧﯿﻦ + ﺳیتوزﯾﻦ آﻧﻬﺎ ۳۷-۴۵ درصد می‌باشد (۳۴).


جهت دانلود متن کامل تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر  شامل  29 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

بیماری آلزایمر شایع ترین علت زوال عقل[۱] در دوران میان سالی و پیری است که با نقص در فعالیت­های شناختی ،از دست دادن حافظه[۲]،از دست دادن توانایی انجام حرکات هدف­دار و تغییرات شخصیتی همراه است . در این بیماری مناطق خاصی از مغز چون لوپ خای گیجگاهی ،هیپوکامپ، بخشی از کورتکس و بخش کوچکتری از لوب پیشانی درگیر می­شوند (١). این بیماری ، از نظر ژنتیکی  هتروژن[۳] بوده و تحت تاثیر محیط و ژنتیک است که شیوع آن از حدود ٣ % در میان افراد ۶۵ ساله تا حدود ۵٠ % در میان افراد ٨۵ ساله تغییر می­کند. بیماری آلزایمر بر اساس سن شروع بیماری به دو حالت زودرس (شروع در سن کمتر از ۶۵ سال) و دیررس (شروع در سن بیشتر از  ۶۵ سال) تقسیم می­شود . بیش از ١٧ % بیماران، دچار آلزایمر از نوع دیررس و تک گیر[۴] (بدون سابقه خانوادگی) هستند، در حالیکه آلزایمر زودرس تنها ٣ % از جمعیت را شامل می­شود (۵ ).

١-٢: تاریخچه و کشف بیماری آلزایمر

در سال ١٩٠۶، در سی و هفتمین گرده­همایی روانپزشکان آلمانی در توبینگن،آلوئیس آلزایمر[۵]،سرپرست آزمایشگاه آناتومی دانشگاه لودویگ-ماکسی میلیانز [۶]در مونیخ اولین مورد بیماری را همراه با آتروفی[۷] کورتکس و NFT[8] و رسوبات بتا آمیلوئیدی ،در یک زن ۵١ ساله گزارش کرد. در سال ١٩١٠, روانپزشک آلمانی به نام امیل کرپلین[۹] این بیماری را بیماری آلزایمر (AD ) [10] نامید (١٠,۴٣). شیوع این بیماری از ٣% در میان افراد ٨۵ ساله، تغییر می­کند و تعداد افراد بیمار تا سال ٢٠۵٠، حدود ١٠٠ میلیون نفر تخمین زده شده است (١٠) .بیماری آلزایمر ،جزء ده بیماری کشنده در کشور­های در حال توسعه محسوب می­شود (۴۴،۴۵). در آمریکا آلزایمر چهارمین دلیل مرگ و اصلی­ترین دلیل زوال عقل می­باشد که در حال حاضر علاج یا درمان موثری برای این بیماری وجود ندارد (۴۶) و از اقتصادی بارسنگینی را بر دوش جامعه تحمیل می­کند برای مثال در آمریکا به ازای هر فرد آلزایمری سالیانه ۴٢ هزار دلار صرف می­شود (۴٧ ).

٢:پاتولوژی بیماری

بیماری آلزایمر یک بیماری نورودژنراتیو می­باشد که از نظر بالینی با زوال عقل مشخص می­شود (۴٨). از ویژگی­های بالینی آن ،می­توان به از دست رفتن حافظه ،تغییرات شخصیتی و از دست دادن فعالیت­های شناختی اشاره کرد که ویژگی اخیر می­تواند شامل عدم توانایی در سخن گفتن[۱] عدم تشخیص افراد و اشیاء با وجود سا لم بودن حواس[۲] و عدم انجام فعالیت­های حرکتی با وجود سیستم حرکتی سالم[۳] باشد (۴٢).

از مهم­ترین ویژگی­های پاتولوژیکی بیماری آلزایمر از دست رفتن پیشرونده نورون­ها و ایجاد پلاک­های آمیلوئیدی[۴] و مواد رشته­ای سیتوپلاسمی می­باشد که گره های نورو فیبریلاری[۵] خوانده می­شود. ترکیب اصلی گره­های نورو فیبریلاری را اشکال غیر طبیعی و به شدت فسفوریله شده[۶] تائو تشکین می­دهد. این در حالی است که پلاک­های پیری[۷] (پلاک­های آمیلوئیدی) از رشته­های پپتیدی هشت نانومتری به نام بتا آمیلوئید ،تشکیل شده­اند که نواحی مختلف مغز از جمله هیپوکامپ، آمیگدال و کورتکس انتورینال را در گیر می­کنند (۱٠). پلاک­های پیری که در مغز افراد کهنسال به میزان کم یافت می­شود در مغز بیماران آلزایمری به میزان بسیار فراوان دیده می­شود و تنها در بیماری آلزایمر دیده می­شود.

بنابراین برای این بیماری ویژه می­باشد (۴۶). به نظر می­رسد که میزان گوناگونی ژنومی[۱] در جمعیت آلزایمری در مقایسه با جمعیت­های نرمال بدون هیچگونه سابقه بیماری ،٣-٢ برابر بالاتر باشد (۴۶و۴٨).

جایگاه تشکیل پلاک­های آمیلوئیدی در تعیین نوع پلاک ها ، به عنوان فاکتوری اساسی عمل می­کند. این بدان معنی است  که برخی نواحی دارای پلاک­های مخصوص خود می­باشند (۴۶,۴٨). پلاک­های تیپیکال از سه جز تشکیل می­شوند که آمیلوئید، نوریت ها [۲]و گلیای واکنش دهنده[۳] می باشند. نوریت­های swollen دارای اجسام ضخیمی[۴] می­باشند که می توان آنها را با آنتی بادی های یوبیکویتین نشاندار کرد. نوریت های swollen در مغز بیماران آلزایمری شامل گره­های پیچ خورده جفت می­باشد این در حالی است که در مغز افراد سالم ،این فیلامنت­ها دیده نمی­شود (۴۶,۴٧). یافته هایی دال بر موتاسیون در بیماری١٧ FTDP- [5]که نوعی دیگر از بیماری نورودژنراتیو است(که همراه با تشکیل NFTs است) می­رساند که تائو به تنهایی توانایی ایجاد نورودژنراسیون را دارا است. لذا مطالعه مکانیسم­های مولکولی شکل­گیری NFTs ممکن است دیدگاهی مهم را در باب نورودژنراسیون در بیماری آلزایمر ارائه می­کند (۴۶,  ۴٨, ۵١ )گر چه پلاک­های پیری از ویژگی­های بیماری آلزایمر می­باشد  NFTsدر سطح وسیع تری رخ می­دهد و در بیماری نورودژنراتیو دیگر نیز مشاهده می­شود که این مطلب بیانگر آن است که پلاک­های پیری در فرایندهای پاتولوژیکی تخصصی بیماری آلزایمر دخیل می­باشد در حالی که NFT در فرایند­های عمومی نورودژنراسیون اثر گذار است. NFTs را به عنوان دومین مشخصه بیماری آلزایمر قلمداد می­کنند زیرا کمتر ویژه می­باشد و علاوه بر آلزایمر در دیگر بیماری­های نورودژنراتیو نظیر١٧ PSP,FTDP- نیز مشاهده می شود (١).

٣-٢: انواع بیماری و ژن­های دخیل در بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر، بیماری پیچیده و از نظر ژنتیکی هتروژن می­باشد که پیچیدگی آن بر فقدان الگوی توارثی خاص ، دلالت می­کند و هتروژن بودن آن، بیانگر دخالت پلی مورفیسم­ها و موتاسیون­های موجود در چندین ژن، به همراه عوامل غیر ژنتیکی در این بیماری است )٢،۴٩). به نظر می­رسد که نقص شناختی متوسط قبل از بروز بیماری آلزایمر رخ می­دهد. نقص شناختی متوسط[۶] مرحله­ای گذرا بین پیر شدن طبیعی مغز و زوال عقل می­باشد و تقویت کننده این دیدگاه است که قبل از بروز بیماری آلزایمر تغییرات سیناپسی رخ می­دهند. ضعف سیناپسی به طور عموم در پاتولوژی بیماری آلزایمر دیده می­شود و شاخص عملکرد بد سیناپسی در آلزایمر می­باشد (۵٠).

داشتن ضعف شناختی متوسط که رخدادی هتروژن می­باشد ریسک ابتلا به بیماری­های زوال عقل و از جمله آنها آلزایمر را ده برابر می­کند (۴۶،۴٨). از اواخر قرن بیستم بیماری آلزایمر شایع­ترین  دلیل زوال عقل در جمعیت ژاپن توده است. بیش از ٣٠ ژن مختلف که در سراسر ژنوم انسان پراکنده شده­اند ممکن است درآبشارهای اتیو پاتولوژیکی[۷] بیماری آلزایمر درگیر باشند که منجر به نورودژنراتیو در بیماری آلزایمر می­شود (۵١) .


جهت دانلود متن کامل تحقیق بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق گیاهشناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن  شامل  40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاه شناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-۱ مقدمه

بلوط (Quercus) از تیره راش (Fagaceae) یکی از متنوع­ترین جنس­های درختان نواحی معتدل با بیش از ۵۰۰ گونه در سراسر جهان است(۶۱). بلوط جزء گیاهان پهن برگ است و اساساً این جنس بومی نیمکره شمالی می­باشد و شامل گونه­های خزان­پذیر و همیشه­سبز می­باشد که در عرض­های جغرافیایی مختلف آسیا و آمریکا گسترده شده­است (۱۵). از زمان داروین بلوط به عنوان یک جنس مدل برای مطالعه فرآیندهای تکاملی و گونه­زایی به کار می­رود، سازگاری بالا و مراحل مختلفی از جریان ژنی بین گونه­ای به طور معنی­داری در پیدایش صدها گونه و زیرگونه و اکوتیپ­های متعدد مشارکت داشته­است(۲۱). از یک طرف این انعطاف­پذیری فنوتیپی و تنوع ژنی باعث موفقیت این جنس در گونه­زایی شده­است و از طرف دیگر این خاصیت مشکلاتی را در تخمین تنوع ژنتیکی بین گونه­ها و ساختار ژنتیکی جمعیت­ها و ارتباط تاکسونومیکی بین گونه­ها ایجاد کرده­است که باید به طریقی این مشکل رفع شود(۳۰). یکی از علل عمده این تنوع ژنتیکی در بلوط فراوانی تبادل ژنی و دخول بین گونه­های جنس بلوط هیبریداسیون می­باشد(۲۴).

در حال حاضر با فشار ناشی از تخریب و بهره­برداری از جنگل­ها توسط انسان، تغییرات اقلیم و پدیده گرم شدن کره زمین پیش­بینی می­شود، طی ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده جمعیت بسیاری از گونه­های گیاهی در رویشگاه­های کنونی ضعیف و ضعیف­تر شده (۳) و آینده جنگل­های بلوط را با مخاطرات جدی مواجه سازد. همچنین وجود مشکلاتی نظیر کمبود درختان مادری، تناوب سال بذر­دهی، آفات و امراض، تولید دانه ناکافی و نامناسب، ضعف دانه­زادی و عدم نگهداری دانه­ها برای مدت طولانی (۶۳)، روند احیاء طبیعی جنگل­ها را از طریق بذر با مشکل روبرو کرده­است. تدوین برنامه حفاظت از منابع ژنتیکی بلوط و توسعه و احیاء جنگل­های آن از طریق بذرکاری و نهال­کاری می­تواند از جمله مهمترین و اصولی­ترین اقدامات احیایی و حفاظتی رویشگاه­های این جنس باشد. بطورکلی گزارشات موجود نشان می­دهد که در بسیاری از موارد به دلیل ناسازگاری ژنتیکی نهال­های کاشته شده با شرایط محیطی(۱۵)، نرخ پایین زنده­مانی آنها(۵۱)، باید توسط بذر ژنوتیپ­هایی جنگل­کاری شود که با شرایط اقلیمی دوره­های آینده سازگاری داشته باشد. با این وجود تنظیم و اجرای برنامه­های حفاظت از منابع ژنتیکی و جنگل­کاری با بذر ژنوتیپ­های سازگار با استرس­های احتمالی نیازمند کسب اطلاع از تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت­ها است(۵۳).

علاوه بر اهمیت اکولوژیکی بلوط، این جنس دارای مصارف دارویی، خوراکی و صنعتی فراوان نیز می­باشد(۲۸). این جنس یکی از مهمترین گیاهان چوبی تشکیل­دهنده جنگل­های بلوط غرب محسوب می­شود ولی به دلیل دور شدن این جنگل­ها از حالت کلیماکس و کاهش قابل توجه گونه­های جنگلی تعیین تنوع ژنتیکی و حفاظت ذخایر آنها ضروری به نظر می­رسد(۲۳).

مطالعات قبلی مدارک فراوانی را مبنی بر تنوع بین­گونه­ای براساس کاراکترهای فنوتیپی فراهم کرده­اند  تنوع در این جنس براساس ویژگی­های بیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک شناسایی و شرح داده شده است، به خصوص مورفولوژی برگ در این مورد مفید است و ساختار جمعیت بلوط­ها بر اساس ویژگی مورفولوژیکی برگ مطالعه شده است (۶۱ و ۲۱). مارکرهای مولکولی مهمترین و کاربردی­ترین سیستم­های مارکری هستند که گستردگی زیادی داشته و هر روزه در حال توسعه و تکامل هستند، و از آنجا که در اولین سطح از بیان ژن مطرح می شوند خیلی دقیق بوده و دارای تنوع زیاد و پلی مورفیسم بالا هستند (۱۵). در بین نشانگرهای مولکولی ریزماهواره­ها به دلیل توانمندیهای ویژه­ای که در شناسایی تنوع ژنتیکی ارقام و گونه­های مختلف درختان دارند از کارایی بالایی برخوردارند.

 ۱-۲ گیاه­شناسی تیره راش (Fagaceae)

تیره راش (بلوط یا پیاله­داران) در جهان دارای ۶ جنس و حدود ۶۰۰ گونه است. درختان یا درختچه­هایی یک­پایه، خزان­کننده یا همیشه­سبز هستند. برگ­ها متناوب، ساده، کامل، دندانه­دار، کنگره­دار یا دارای لوب­های شانه­ای، دمبرگ­دار گوشوارک­دار که زود­افت و در برخی پایا هستند. گل­ها یک­جنسی و در سنبله­های دم­گربه ای مجتمع­اند. گل­های نر دارای کاسه­ای کوچک با تعدادی پرچم و گل­های ماده دارای کاسه­ای کوچک چسبیده به ۳ تا ۶ برچه با تمکن محوری و تخمدان زیرین و دارای خامه و کلاله­های آزاد هستند. در کنار هر برگک سنبله­ی ماده معمولا گل­آذین گرزنی شامل ۳ گل وجود دارد که گاهی فقط یک گل از آن به رشد خود ادامه می­دهد. گل­های ماده را اندامی پیاله­ای شکل حاصل از تراکم برگک­های فلس مانند محصور می­کند که همراه با رشد فندقه­ها رشد می­کند و نقش حفاظت فندقه را بر عهده می­گیرد. در هر گل فقط یک برچه می­تواند به رشد خود ادامه دهد و به یک فندقه تبدیل شود. گاهی گیاه­شناسان گیاهان این تیره را به دلیل داشتن کاسه گل پیاله­مانند، که به خصوص در بلوط و شاه­بلوط قابل توجه است، پیاله­داران نیز می­گویند (۱۰و۸).

۱-۳  شرح تاکسونومیک جنس بلوط Quercus

بلوط یکی از متنوع­ترین جنس­ها از درختان نواحی معتدل است که بر اساس گفته­ی محققان شمار گونه­های بلوط بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ متفاوت است (۶۱). در این جنس سنبله نر به شکل شاتون آویخته و محور آن دارای گل­های منفردی با پوششی متشکل از پنج قطعه در قاعده است که به هم متصل شده و دارای ۵ یا تعدادی پرچم است. سنبله ماده معمولاً کم­گل است و غالباً فقط به یک گل یا دو گل ختم می­شود. بخش پایین هر گل را اجتماعی از فلس­ها به صورت پیاله محصور می­سازد. گلپوش دارای ۶ قطعه واقع در دو حلقه است. مادگی زیرین و دارای دو تخمک واژگون بوده و خامه به کلاله سه­بخشی منتهی است. میوه بصورت فندقه بزرگی با برون­بر چرمی است که قاعده­ی آن درون پیاله­ای مقاوم قرار دارد. مادگی در جریان رشد تمام تخمک­های خود را از دست داده و فقط یکی از آنها به رشد خود ادامه می­دهد، بنابراین  میوه بلوط یک فندقه­ای است. بیشتر گونه­های بلوط درختان بلند جنگلی با تنه­های ضخیم و چوبی سخت و مقاوم هستند. بلوط­ها گاهی بیشتر از ۲۰۰ سال عمر می­کنند (۸). بسیاری از گونه­های بلوط دارای هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی هستند. تولید مثل جنسی از طریق تولید دانه و تولید مثل غیرجنسی از طریق پاجوش­های ریشه صورت می­گیرد و افراد حاصل در پاسخ به فاکتورهای اکولوژیکی و ژنتیکی متنوع می­شوند (۱۴). رده­بندی بلوط بر اساس رده­بندی کرانکوئیست به صورت زیر می­باشد:

Kingdom: Plantae

Division: Magnoliophyta

Class: Magnolipsida

Order: Fagales

Family: Fagaceae

Sub Family: Quercoideae

Genus: Quercus

۱-۳-۱ خصوصیات تاکسونومیک گونه  Lindl.  Quercus brantii

درختی است که هیچگاه مرتفع نیست (شکل۱-۳)، حداکثر به ارتفاع ۱۰ متر، با پوست خاکستری، شیار­دار، شاخه­های جوان با کرک­های زرد نمدی یا نمدی خاکستری شونده، جوانه­ها تخم­مرغی به طول ۲ تا ۵ میلیمتر با فلس­های درشت، کرکدار. برگ­ها در زمستان ریزان، در روی سطح فوقانی با کرک­های ستاره­ای تنک، سطح تحتانی با کرک­های ستاره­ای زرد یا خاکستری­شونده گاهی مخلوط با کرک­های غده­دار پتویی؛ پهنک به طول ۶-۱۰ (۱۵-) و عرض ۴-۷ (۹-) سانتیمتر، تخم­مرغی یا مستطیلی تخم مرغی، با قاعده قلبی، دندانه­های ۷ تا ۱۴ تایی کوتاه با نوکی به طول ۱-۲ میلیمتر؛ رگبرگ­های فرعی ۸-۱۶ جفت، موازی، تا میان دندانه­ها ممتد (در میان دندانه­ها نفوذ می کند)؛ رگبرگ­های بینابینی (فرعی­تر) وجود ندارد؛ دمبرگ به طول ۱-۲ سانتیمتر. گل آذین دم­گربه­ای نر به طول ۴-۶ سانتیمتر، با محور کرک­دار؛ گلپوش­های نر با بریدگی­های پهن ۴-۶ تایی کم­عمق (هیچگاه بریدگی­ها عمیق نیستند)، بریدگی­ها به نیمه گلپوش نمی­رسند؛ پرچم­ها ۵-۷ تایی. گل­های ماده منفرد یا دوتایی، با محوری به طول ۱۵ سانتیمتر. پیاله نیمه­کروی یا مخروطی که ۲۰ تا ۵۰ درصد میوه را در بر می­گیرد، به ارتفاع ۲-۳ سانتی­متر وقطر ۴ سانتی­متر، با فلس­های درشت، کرک­دار، به صورت افقی گسترده. میوه بلوط به طول تا ۵ سانتیمتر، با زخم محدب. این گونه اغلب گال ایجاد می­کند(۱۱).

۱-۴  پراکندگی جهانی این جنس

این جنس بومی نیمکره شمالی (اروپا، افریقا، آمریکای شمالی و آسیا مخصوصا در جزایر پلینزی در اقیانوس آرام) است (۱۴) و از نواحی قطبی تا نواحی نیمه­خشک پراکنده شده­است (۱۶). مکزیک یکی از مراکز تنوع جنس بلوط است که دارای ۱۳۵ تا ۱۵۰ گونه شامل ۸۶ گونه اندمیک می­باشد (۶۱)(شکل۱-۱).

۱-۵  پراکندگی این جنس در ایران

در ایران نیز چند گونه بلوط در جنگل­های شمال و غرب ایران انتشار دارند Q. macranthera با نام محلی اوری و Q.castanefolio با نام محلی مازو از مهمترین جنگل­های شمال و ارسباران هستند (۵). جنگل­های زاگرس که جنگل­های بلوط غرب نیز نامیده می شود با طول تقریبی ۱۳۰۰ کیلومتر در امتداد رشته­کوه زاگرس از جنوب آذربایجان غربی تا استان فارس ادامه دارند (۲۱ و ۱۴). درخت بلوط از بارزترین گیاهان درختی به شمار می­رود (۲۱). زاگرس جنوبی رویشگاه خالص گونه Q.brantii Lindl. یا بلوط ایرانی می­باشد(شکل۱-۲).


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن کلیک نمایید


نظرات()   
   
دوشنبه 6 شهریور 1396  12:23 ب.ظ

تحقیق مشخصات گیاه شناسی توتون  شامل  32 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مشخصات گیاه شناسی توتون   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

– مقدمه

۱-۱ تعریف تکنولوژی نانو

انجمن رویال انگلستان، فناوری نانو را تحت عنوان طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم­هایی که دارای شکل و اندازه در مقیاس نانو (۱ تا ۱۰۰ نانومتر) هستند، تعریف نموده است. در چنین مقیاسی قوانین طبیعی حاکم بر پدیده­های فیزیکی و شیمیایی صدق نمی کند (Chinnamuthu, 2009).

۱-۱-۱ تاریخچه نانو تکنولوژی

نانو یک کلمه یونانی به معنای کوتوله یا به معنای چیزی کوچکتر از اندازه معمولی گرفته شده است. در حدود سال ۱۹۵۰ میلادی فیزیکدان معروف آمریکایی، پروفسور ریچارد فاینمن پیشنهاد ساخت یک موتور الکتریکی با ابعاد کمتر از ۶۴/۱ اینج را داد و برای کسی که اولین بار موفق به ساخت آن شود، جایزه ۱۰۰۰ دلاری تعیین نمود.  سرانجام ویلیام مک لیلان با زحمت فراوان توانست بوسیله یک انبرک دستی و یک میکروسکپ این کار را به انجام برساند. در واقع هدف فاینمن از این کار ایجاد انگیزه در موسسات آموزشی و تحقیقاتی بود تا توجه آنها را به دنیای میکروها و نانوها جلب کند.

فاینمن برای اولین بار و بطور جدی این بحث را در سال ۱۹۶۰ و در انجمن تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) طی یک سخنرانی با عنوان “آن پایین فضای بسیاری هست” مطرح کرد. در طی این سخنرانی فاینمن طریقه نگارش ۲۴ جلد دایره المعارف Britanica   را به صورت تئوری بر نوک یک سوزن توضیح داد و بدین ترتیب شاخه جدیدی از دانش پا به عرصه ظهور گذاشت ( Nowack, 2007).

۱-۱-۲ کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی

تکنولوژی نانو با کوچک کردن ذرات تا اندازه یک میلیاردم متر، منجر به افزایش نسبت سطح به حجم شده و این ویژگی باعث بروز خواص فیزیکی منحصر به فرد و تاثیرگذاری بیشتر این مواد می­شود.

نانوکودها، به دلیل رهاسازی تدریجی و آرام عناصر غذایی خود، بهترین جایگزین برای کودهای محلول مرسوم هستند. با بهره­گیری از نانوکودها، عناصر غذایی به آرامی و با سرعت مناسب در تمام طول فصل رشد گیاه آزاد می­شوند و بنابراین به دلیل کاهش شدید آب­شویی عناصر، گیاهان قادر به جذب بیشترین مقدار مواد غذایی خواهند بود (Chinnamuthu, 2009).

تحقیقات نشان داد که استفاده از کودهای تهیه شده با فناوری نانو، در مقایسه با کودهای غیرنانو می­تواند تاثیرات قابل توجهی بر ویژگی­های فیزیولوژیکی گیاهان داشته باشد.

۱-۱-۳ فواید و معایب نانو تکنولوژی

فناوری نانو پیشرفت­های گسترده­ای در علم کشاورزی داشته است، از قبیل تولید و فناوری تبدیل ضایعات کشاورزی به انرژی و سایر محصولات جانبی مفید از طریق پردازش نانو زیستی آنزیمی و پیشگیری و درمان بیماری­های گیاهی و غیره (Carmen, 2003). فناوری نانو قادر به تولید نانو حسگرهایی است که در کوچکترین سطوح قادر به تشخیص پاتوژن هستند. همچنین فناوری نانو دارای راه حل برای تجزیه مداوم مواد شیمیایی به اجزای بی­ضرر و گاهی اوقات مفید است (Baruah and Dutta, et al., 2009).

استفاده از نانو مواد تولید شده، نه تنها به­دلیل خواص منحصر به فردشان دارای مزایایی هستند، بلکه معایب آن­ها به خاطر استفاده از انرژی زیاد و حجم CO2 تولید شده ناشی از سوخت­های دیزلی، گداختن فلزات و حرارت دادن پلیمرهای ساخته شده با فناوری نانو می­باشد. از این رو مهم است به منظور افزایش عملکرد اقتصادی و کاهش اثرات زیست محیطی نانو مواد، مزیت­های این تکنولوژی نو پا تقویت شده و در عین حال با معایب آن­ها مقابله شود (Gao, 2013).

اینگل و همکاران در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که در صورتی­که نانو مواد استنشاق شوند در مجاری تنفسی و ریه­ها رسوب می­کنند (Ingle, et al., 2008). در تحقیقی مشابه اثر مخرب نانو ذرات نقره بر التهاب ریه تایید شد (Asharani, et al. 2009).

۱-۲اهمیت گیاه توتون

توتون از دیرباز در قالب تولید دخانیات، ارزش اقتصادی زیادی برای بسیاری از کشورها در دنیا داشته­است. امروزه نگرش دارویی به این گیاه، مسیر تازه­ای را برای استفاده بهینه از توتون در دنیا فراهم کرده­است، به ­طوریکه توتون در آینده به­عنوان محصول مهم تولید پروتئین نوترکیب و از منابع ارزشمند گیاهی به دنیا معرفی خواهد شد (Fischer and Emans, 2000).

از یک دهه قبل تاکنون، توتون از منابع مهم تولید پروتئین­های دارویی در دنیا محسوب می­شود. امروزه تولید پروتئین­های نوترکیب مثل آنتی­بادی­ها، واکسن­ها، پروتئین­های تنظیم­کننده و آنزیم­ها یک صنعت دارویی رو به رشد در دنیا محسوب می­شوند (Garber, 2001).

همچنین بر اساس نتایج به­دست آمده، از عصاره برگ توتون برای رفع کچلی، سودا و زخم­های عفونی نیز استفاده می­شود (Berenji, F. et al. 2013).

۱-۲-۱تاریخچه توتون

توتون گیاهی است که به­طور بومی در شمال و جنوب امریکا رشد می­کند. گفته می­شود که ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح توتون در امریکا رشد کرد. بطوریکه سرخپوستان امریکایی از توتون در بسیاری از اعمال مذهبی خود استفاده می­کردند و اعتقاد داشتند که توتون مسکن مناسبی برای دردهاست (Gunn, 1887).

در ۱۵ اکتبر ۱۴۹۲، کریستف کلمب توتون خشک را بعنوان یک هدیه از سرخپوستان امریکایی دریافت کرد. بلافاصله پس از آن ملوانان توتون را به اروپا آورده و کارخانه­­های تولید توتون در سراسر اروپا تاسیس شد. دلیل اصلی محبوبیت رشد توتون در اروپا، خواص درمانی آن بود. اروپایی ها بر این باور بودند که توتون می­تواند تقریبا هر چیزی، از بوی بد دهان تا سرطان را درمان کند (Grzybowski 2005).

اما کشت توتون نخستین بار در سال ۱۵۴۸ میلادی توسط پرتغالی ها در کشور برزیل صورت گرفت، آنگاه در سال ۱۵۵۶میلادی توسط سفیر فرانسه در پرتغال به نام  ژان نیکوت به فرانسه برده شد و به افتخار این شخص جنس توتون، نیکوتیانا و آلکالوئید آن نیکوتین نام گرفت. سپس در سال ۱۵۵۹ به اسپانیا راه یافت، در سال ۱۵۶۴ سیاحی بنام سرجان هاوکینز و همکارانش از آمریکای شمالی به انگلستان مراجعت نموده و توتون و استعمال آنرا به مردم انگلستان معرفی نمودند. در سال ۱۵۸۰ میلادی نخستین بار اروپائیان توتون را در کوبا کشت کردند و در همین سال توتون به ترکیه و لهستان نیز راه یافت (Benedict, 2005).

 ۱-۲-۲ مناطق تولید توتون در جهان

از سال ۱۹۶۰ بخش عمده­ای از تولیدات توتون از امریکا به آفریقا و آسیا نقل مکان کرد. در آن زمان نیمی از زمین­های کشت توتون در امریکا، کانادا و مکزیک بود; اما امروزه در چین، مالاوی و تانزانیا کشت توتون ۲ برابر شده است (Benedict, 2005).

کشت توتون در بیش از ۱۲۵ کشور دنیا افزایش یافت و بیش از ۴ میلیون هکتار زمین را به خود اختصاص داده است که تنها ۳/۱ هکتار آن در چین است. محصول توتون در امریکا به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار، بخش کوچکی از فروش محصولات توتون در جهان می­باشد (lizars, 1883).

 ۱-۲-۳ مناطق مستعد کشت توتون در ایران

مناطق کشت توتون در ایران شامل استان­های آذربایجان غربی (شهرهای سردشت، قره ضیا الدین، ارومیه، مهاباد، بوکان، اشنویه و خوی) ، کردستان (شهرهای مریوان، بانه و سقز )، گلستان (شهرهای علی آباد، گرگان، مینودشت و دوزین)، گیلان (شهرهای تالش، آستارا و صومعه سرا ) و مازندران (شهرهای بهشهر، ساری، سورک و نکا) است (Kavoosi, 2006).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مشخصات گیاه شناسی توتون  کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن  شامل  67 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول:گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن

۱-۱- معرفی گیاه لوبیا قرمز:

گیاه مورد استفاده در این طرح گیاه لوبیا قرمز، با نام علمی Phaseolus vulgaris L. ازخانواده Fabaceae  می‌باشد.

رده بندی لوبیا بر اساس طبقه بندی کرونکویست:

Kingdom: Plantae-Plants

Subkingdom: Emberyobionta( Tracheobointa )- Vascular Plants

Division: Magnoliophyta- Flowering Plants

Subdivision: Spermatophytina

Class: Magnolipsida- Dicotyledons

Subclass: Rosoideae

Order: Fabales

Family: Fabaceae( Papilionaceae )

Subfamily: Faboideae

Genus: Phaseolus

Species: Phaseolus Vulgaris L.

ارقام لوبیا به تنش خشکی و بارندگی بیش از حد، بسیار حساسند. گل دهی و ابتدای غلاف دهی حساس ترین دوره نمو لوبیا به خشکی است. در محیط های پر نور، بیش ترین میزان فتوسنتز خالص در کانوپی به میزان ۳۵ تا ۴۰ میلی گرم در دسی متر مربع در ساعت با شاخص سطح برگ متوسط برابر ۵/۴ به دست می آید. نفوذ نور در کانوپی بستگی به میزان نور و نحوه قرارگیری و تعداد برگ‌‌ها دارد. هم‌چنین لوبیا به سرما‌زدگی و درجات نزدیک به یخ‌زدگی در هر مرحله از رشد بسیار حساس است. درجه حرارت مطلوب بیش از ۸۰ درصد ارقام لوبیا به طور متوسط ۶/۱۹ تا ۳/۲۳ درجه سانتیگراد می باشد و میزان فتوسنتز برگ در ۲۵ درجه سانتی گراد در زمان گل دهی خصوصاَ در زمان ظهور جوانه گل‌ها، ظهور گل‌ها و توسعه بذر حساسند. در دمای ۱۴ درجه سانتیگراد دانه بندی کاهش می یابد و باروری تخمک بیش‌تر از جوانه زنی گرده کاهش می‌یابد. (یادگاری، ۱۳۸۶)

بهترین خاک ها برای رشد و نمو لوبیا خاک‌های سبک و غنی از مواد آلی است. خاک‌های شنی- رسی که از نفوذ پذیری خوبی برخوردارند برای کشت لوبیا مناسب هستند. خاک‌های با بافت رسی سنگین و بدون زهکشی مناسب کشت لوبیا نیستند. لوبیا نسبت به شوری حساس می باشد، مناسب ترینpH خاک برای گیاه لوبیا۷-۶ می باشد (بنائی و همکاران.، ۱۳۷۴)

۱-۲- مشخصات کلی تیره‌ی بقولات(Fabaceae):

این تیره یکی از متنوع‌ترین تیره های جدا گلبرگ بوده و مشتمل بر ۷۵۰ جنس و ۲۰۰۰۰ گونه است. نباتات آن در اندازه های متفاوتی از ماشک ظریف وحشی مناطق معتدله تا درختان بزرگ گرمسیر یافت می شوند. حدود دو سوم گونه های این تیره در زیر تیره‌ی پروانه آسا تقسیم شده اند، و اعضای این زیر تیره عمدتا علفی و یک ساله هستندو در سراسر دنیا از مناطق گرمسیر تا ارتفاعات سردسیر می رویند. سایر زیر تیره ها: گل ارغوان، عمدتاً از درختان و بوته های زینتی مناطق گرمسیری و زیر تیره‌ی گل ابریشم عمدتاً از درختان و بوته های (بالارونده) مناطق نیمه گرمسیری و زیر تیره‌ی گل ابریشم عمدتاً از درختان و بوته های ( بالارونده) مناطق نیمه خشک گرمسیر و نیمه گرمسیری هستند.

از مشخصات مهم این رسته یا تیره وجود تخمدان آزاد و یک برچه است که پس از رسیدن تشکیل میوه‌ای می دهد که به وسیله‌ی دو شکاف طولی باز می شود. این نوع میوه را لگوم یا نیام گویند. در گیاهان این تیره برگ‌ها مرکب متناوب بوده و دارای بن برگ یا گوشوارک (Stipule) و یک یا چند برگچه‌اند.

گل‌ها معمولاً دو جنس (Hermaphrodite)، نامنظم و بندرت منظم می باشند. تعداد پرچم‌ها ۱۰ عدد که در اغلب گیاهان این تیره ۹ پرچم در قسمت میله به یکدیگر چسبیده اند و ناودانی را تشکیل می دهند و پرچم دهمی که در بالای گل قرار دارد آزاد است(Diadelphus). در بعضی از گیاهان این تیره هر ۱۰ پرچم به یکدیگر چسبیده(Monadelphus) و لوله‌ی کاملی را تشکیل می‌دهند و مادگی را احاطه می کنند(مجنون حسینی، ۱۳۸۳).(شکل ۱-۲).

۱-۳- مشخصات گیاه‌شناسی جنس لوبیا(Phaseolus):

گیاه لوبیا گیاهی است یکساله، علفی گاهی در ساقه چوبی، بالارونده یا کم و بیش ایستاده، دارای ساقه ی باریک و بند بند و زاویه دار که به شکل بوته ای یا خزنده دیده می شود. این گیاه دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان که بیشتر نزدیک سطح خاک بوجود می آیند، در روی ریشه های کوچک لوبیا غده های قهوه ای رنگ نامنظم، تثبیت کننده ی ازت قرار گرفته است که به صورت یک مجتمع در آمده اند. برگ ها سه برگچه ای و گاهی نیز فقط دارای یک برگچه، برگ های مرکب که هر برگ از سه برگچه تشکیل شده اند با دمبرگ بلندی به طور متناوب روی ساقه آن قرار گرفته اند. در قاعده ی هر برگچه یک گوشوارک یا گوشک وجود دارد، برگ ها پایا و با دوام و شامل خطوط طولی است. برگچه ها از کرک های ریز پوشیده شده، پهن و در انتها به یک راس باریک ختم می شوند. برگ ها دارای رگبرگ منشعب بوده و به اشکال گوناگون در بوته های مختلف مشاهده می شوند به طوری که حتی در یک گونه به شکل های تخم مرغی، نیزه ای،خطی و کامل دیده می شوند. برگ های لوبیا زبر و دارای کرک های خشن و سختی می باشند که در اثر لمس کردن احساس می‌شوند. گل آذین لوبیا به صورت مجتمع در خوشه ها یا منفرد و به طور دسته ای روی گره های محور اصلی همراه با برگک های کوچک و برگک های فرعی ظاهر می شوند، کاسه گل استکانی و در داخل دارای دیسک دراز، شامل ۴ یا ۵ قطعه یا دندانه هایی است که دندانه ی بالایی آن کم و بیش چسبان است، درفش مدور گسترده یا کم و بیش پیچ خورده در قاعده گوشتی یا زائده دار است. بال ها تقریبا مساوی تخم مرغی دراز پهن کم و بیش به ناو چسبیده اند و غالبا همراه آن پیچ می خورند. ناو خطی یا واژ  تخم مرغی منتهی به یک منقار دراز تا شده و غالبا پیچیده و مارپیچی است. پرچم ها دو دسته‌ای (۱+۹) دارای بساک همسان، تخمدان بدون پایه-محتوی تخمک های متغیر، خامه ضخیم و به داخل منقار ناو پیچ خورده و دارای یک خط پوشیده از کرک و منتهی به کلاله ای مورب و یا یک طرفی است. در خوشه ۲ تا ۸ گل در امتداد دمگل خوشه ای قرار دارند و از جوانه های جانبی کنار  برگ ها بوجود می آیند. جام گل لوبیا به رنگ های مختلف از قبیل سفید یا ارغوانی و صورتی مایل به بنفش دیده می شوند. در اغلب انواع لوبیا وقتی که گل آذین ظاهر می گردد رشد بوته متوقف شده در نتیجه رسیدن یکنواخت محصول و برداشت مکانیکی امکان پذیر می گردد(زهزاد، ۱۳۷۴٫، قهرمان، ۱۳۷۳٫، مظفریان، ۱۳۷۳).(شکل ۱-۳ ).

نیام خطی یا داسی شکل فشرده یا تقریبا استوانه ای و در انتها کم و بیش دارای منقاری از بقایای خامه و در حفره ی داخلی و در بین دانه ها واجد پرده نازکی بافت از درونی است. کفه های نیام شکوفا و محتوی تعداد متغییری از دانه های دراز پهن یا کیسه ای شکل متصل به وسط حفره اند. این جنس سه گونه در جنوب شرق ایران دارد که هر سه گونه بومی نواحی بلوچستان هستند( قهرمان، ۱۳۷۲).

نیام یا میوه که پس از انجام عمل تلقیح گل ها به وجود می آید متفاوت بوده و در بعضی از انواع لوبیا موقعی که نیام ها تازه و سبز هستند به صورت گوشتی بوده و سبز و نارس مصرف می شوند. و در برخی دیگر نیام ها لیفی، سخت و غیر قابل خوردن می باشند که از نظر دانه مورد مصرف قرار می گیرند. غلاف های لوبیا پس از رسیدن بوسیله‌ی دو شکاف طولی باز شده (میوه نیام) دانه ها بیرون می ریزند (قهرمان، ۱۳۷۳).

گل لوبیا خودگشن است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد، به وجود می‌آید. نیام لوبیا بلند، باریک و گاهی ممکن است خمیده باشد. در هر نیام تعداد ۴ تا ۱۲ عدد بذر وجود دارد. نیام نارس لوبیا به صورت سبز مصرف می‌شود و به آن nap beans می گویند. نیام ممکن است نخ دار یا بدون نخ باشد. انواع بدون نخ آن، به خصوص زمانی که به صورت نارس برداشت می شود، بیشتر مورد توجه است و آن را Stringless bean می‌نامند. از نظر طول بوته، لوبیا به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اول بالا رونده است و به آنPole beans  ویا Runner beans می‌گویند. طول بوته در انواع بالا رونده ممکن است به ۵/۱ تا ۲ متر برسد. دسته دوم غیر بالارونده و یا کوتاه(Dwarf type) می‌باشد و به آنBush beans  می‌گویند. طول بوته در انواع پا کوتاه از ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر تجاوز نمی کند. انواع بالارونده احتیاج به قیم دارندو دارای دوره‌ی رشد طولانی بوده، از میزان محصول بالایی برخوردار می‌باشند. در حال حاضر بیش از چند صد رقم لوبیا سبز در دنیا کشت می‌شود که آن ها را از نظر عادت رشد، رنگ گل، اندازه‌ی گل، شکل و رنگ دانه تقسیم بندی می‌کنند (قهرمان، ۱۳۷۳).


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک    شامل  57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

گیاه شناسی آویشن

آویشن ها گیاهانی چند ساله، بوته ای، بالشتکی یا کپه ای با فرم افراشته، خیزان، خمیده و یا خزنده و علفی هستند. اصولاً گیاهانی کوتاه قد هستند و ارتفاع آنها کمتر از ۵۰ سانتی متر است. البته بندرت گونه هایی با ارتفاع  بیشتر نیز وجود دارند. ساقه ها ممکن است مشخصاً چهارگوش و یا کم و بیش چهارگوش و یا با سطح مقطع گرد باشند. معمولاً ساقه پوشیده از کرک است که به حالت های مختلف سطح ساقه را می پوشاند، در گروهی از گونه ها کرک ها به صورت یکنواخت تمام سطح ساقه را می پوشاند (holotrichous)، در گروهی دیگر کرک ها تنها در دو سطح متقابل وجود دارند که این حالت معمولاً در گروه با ساقه های چهارگوش دیده می شود (alelotrichous) و بالاخره در گروه سوم کرک ها تنها در محل حاشیه ساقه چهارگوش یا به عبارت دیگر در چهار وجه ساقه وجود دارند (goniotrichous). گونه های Thymus ایران اکثراً دارای ساقه های پوشیده از کرک های یکنواخت در تمام سطح شان هستند (holotrichous) و تنها یک گونه دارای کرک در سطوح موازی (alelotrichous) از ایران گزارش شده است (T. nummularis).غده های ترشحی معمولاً در سطح ساقه دیده نمی شوند و اصولاً کرک های ساقه ساده و بدون غده اند، اما گاهی تعدادی غده ترشحی نقطه مانند در سطح ساقه دیده می شوند.

١-۱-١-برگ ها:

متقابل و به شکل های مختلف از خطی تا دایره ای دیده می شوند و ممکن است در حاشیه مسطح و یا تاخورده (revolute) با لبه های به طرف بیرون برگشته باشند. برگ ها در بعضی گونه ها بتدریج به طرف انتهای شاخه کمی بزرگتر هستند، به عبارت دیگر برگ های قاعده گل آذین کمی بزرگتر از برگ های ساقه ایست. برگ ها معمولاً دارای دمبرگ های کوتاه هستند و یا ممکن است بدون دمبرگ باشند. در محور برگ ها در محل اتصال برگ به ساقه معمولاً تعدادی برگ کوچک وجود دارد.

یکی از مشخصات بارز در برگ های آویشن وجود رگبرگ هاست که به عنوان یک صفت کلیدی در شناسایی گونه ها به کاربرده می شوند. در تعدادی از گونه ها رگبرگ ها در سطح زیرین برجسته و کاملاً مشخص می باشند. رگبرگ میانی در وسط برگ و رگبرگ های جانبی به تعداد یک تا شش جفت به شکل های مختلف دیده می شوند. در گونه های ایران تعداد رگبرگ های جانبی معمولاً از چهار جفت تجاوز نمی کند .رگبرگ های جانبی ممکن است تا حاشیه برگ امتداد یافته و بعد به هم متصل گردند و یا ممکن است قبل از رسیدن به حاشیه محو گردند و طول کوتاه تری داشته باشند.در بعضی از گونه ها پایین ترین جفت رگبرگ جانبی در حاشیه برگ امتداد یافته و یک برجستگی مشخص را در حاشیه برگ به وجود می آورد(marginal) و یا در گروهی دیگر رگبرگ های جانبی در انتهای برگ به هم متصل می گردند(camptodromus) و بالاخره در گروهی دیگر رگبرگ های میانی و کناری نازک و کم و بیش نامشخص هستند . سطح برگ معمولاً پوشیده از کرک های ساده یک تا چند سلولی، کرک های تک سلولی سر غده دار و یا غده های ترشحی بدون پایه وبه صورت نقاط شفاف کروی به رنگ های زرد، قرمز، نارنجی، سبز و یا بیرنگ است. در تعدادی از گونه ها غده ها منحصراً در سطح زیرین برگ حضور دارند و درگروهی دیگر در دو سطح برگ دیده می شوند.

١-۱-٢-گل آذین :

معمولاً انتهایی به شکل کروی، بیضوی در انتهای شاخه ها دیده می شوند.چرخه های متراکم گل تشکیل شده و گاهی یک یا دو چرخه با فاصله نسبت به چرخه ی انتهایی به صورت چسبیده به ساقه و یا گاهی با دم گل آذین مشخص به چشم می خورند. در تعدادی از گونه ها از جمله T.armeniacus گل آذین به صورت خوشه ای مرکب (panicle) دیده می شود و یا ممکن است چرخه های گل تماماً با فاصله نسبت به یکدیگر قرار گرفته باشند.

١-۱-۳-براکته ها:

معمولاً خطی و یا سر نیزه ای، بدون کرک و یا پوشیده از کرک به شکلهای مختلف می باشند.

گل ها: به شکل نر و یا ماده و ماده هستند. گل های ماده فاقد برچم های بارورند. دارای دمگل و بدون دمگل و به رنگ های صورتی ،سفید ، قرمز،ارغوانی و بنفش هستند.

١-۱-۴-کاسه گل:

دارای ۵ دندانه است که در دو لبه ی مشخص وجود دارند. لبه ی بالایی با سه دندانه کوتاه مثلثی یا سر نیزه ای که در حاشیه ممکن است دارای کرک های مژه ای و یا کرکهای ساده تک سلولی پراکنده و یا فاقد کرک باشند؛لبه پایینی کاسه گل دارای دو دندانه باریک و مژه دار است که این صفت در جنس آویشن ثابت است و تمام گونه ها دارای کاسه با دندانه های پایینی خطی و مژه دارند و این دندانه ها معمولاً به طرف داخل خمیده اند و در موارد استثنایی صاف و بدون خمیدگی هستند، این دندانه ها معمولاً بلندتر از دندانه های بالایی هستند، ولی در بعضی از گونه ها ممکن است کم و بیش هم اندازه با دندانه های بالایی باشند. سه دندانه بالایی ممکن است کم و بیش در امتداد لوله کاسه قرار گیرند یا مشخصاً پهن تر از لوله کاسه باشند. گلوی کاسه معمولاً دارای یک دسته کرک سفید و ریش مانند می باشد. کرک ها و غده های ترشحی از نوع کرک ها و غده های برگ بر روی کاسه گل دیده می شود.

١-۱-۵-جام گل:

دارای دو لبه مشخص است. لبه بالایی معمولاً دارای یک بریدگی کوتاه در وسط است و لبه پایینی دارای سه لوب کم و بیش یک شکل و یک اندازه است. بر روی لبه پایینی گاهی تعدادی کرک دیده می شود و همچنین در سطح بیرونی گل غده های ترشحی و کرک به طور پراکنده وجود دارند. جام گل معمولاً کمی از کاسه بیرون می آید و یا ممکن است مشخصاً از کاسه بلندتر باشند. اصولاً اندازه گل ها بین ۴ تا ۱۰ میلی متر است. تعداد پرچم ها در آویشن ها ۴ عدد است که دو تا بلندتر هستند. تولید گرده در پرچم ها کم است.

١-۱-۶-دانه گرده:

در این جنس دارای شکل یکنواختی است و مانند سایر جنس های زیرخانواده Nepetoideae دارای شش شیار و جورقطب هستند. انواع هشت و یا چهارشیاری نیز استثنائاً دیده شده اند. سطوح بین شیارها معمولاً یک اندازه، اما در مواردی شیارهای نابرابر به طور یک در میان کوچک و بزرگ وجود دارند. دانه های گرده کم و بیش کروی هستند. تزئیات سطح گرده معمولاً از نوع شبکه ای، شبکه ای مرکب و یا بندرت دارای سطح صاف هستند.

١-۱-۷-مادگی:

از تخمدان چهارخانه ساخته شده که تبدیل به میوه چهارفندقه ای می گردد. معمولاً هر چهار فندقه کامل و رسیده می شوند ولی در مواردی ممکن است یک یا دوتای آنها تحلیل رفته و رشد کامل نداشته باشند. اندازه فندقه ها بین ۱ تا ۲ میلی متر است و معمولاً کروی یا تخم مرغی پهن هستند. خامه بلندتر از لوله جام گل و دارای کلاله دو شاخه و هم سطح با پرچم هاست.

۱-۱-۸-اعداد کروموزومی:

اعداد کروموزومی در این جنس بسیار متنوع است. حالت­های پلی­پلوئیدی شامل تترا و هگزاپلوئید گزارش گردیده است. عدد پایه کروموزومی ۷=x است. اعداد کروموزومی ۲۴=n2 تا ۹۰=n2 برای گونه­های Thymus گزارش گردیده است، ولی   معمول­ترین اعدادکروموزومی ۶۰،۵۶،۳۰،۲۸=n2 می­باشند.همچنین گزارش­هایی از سطوح پلوئیدی متفاوت در یک گونه وجود دارد. آنیوپلوئیدی پدیده مهمی در دوره تکامل جنس بوده است و عامل تغییرات در عدد کروموزومی می باشد. بعضی از مطالعات نشان داده است که جمعیت­های متفاوت یک گونه اعداد کروموزومی متفاوتی دارند­(جمزاد، ۱۳۷۳).


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق گیاه شناسی بابونه و اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاه   شامل  57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد گیاه شناسی بابونه و اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاه  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۱-۱- گیاه‌شناسی بابونه

گیاه بابونه با نام علمی Matricaria chamomilla به زبان انگلیسی – و German chamomilla, Common chamomile, نامیده می‌شود.

آن چه در زبان فارسی به نام بابونه خوانده می‌شود عملاً شامل ۳ جنس گیاهی شامل Matricaria sp, chrysanthemum sp , Anthemis sp  می‌باشد که هر جنس خود دارای گونه‌های مختلفی می‌باشد. که از جمله آن می‌توان به (A.nobilis (syn): chamamelum nobiliel) اشاره کرد که در فارسی بابونه رومی، بابونه گاوی یا بابونه چشم گاوی نیز خوانده می‌شود.

گونه M.awea که در فارسی به بابونه گاوی و بابونه اروپای و در انگلیسی Golden cotula خوانده می‌شود، گیاهی علفی یک ساله با ساقه‌های افراشته پر شاخه و برگ است. برگ‌ها بدون دم برگ و متناوب هستند، غنچه‌های آن به‌طور مجزا در رأس ساقه و شاخه‌ها ظاهر می‌شوند (زمان، ۱۳۷۰).

رنگ آن‌ها سبز متمایل به زرد بوده و دارای گرزی مخروطی شکل تو خالی بدون گل‌های کناری و گرد می‌باشد. میوه آن فندقه و تمام گیاه معطر است. موطن اصلی این گیاه آمریکای شمالی و شرق آسیاست. این گیاه می‌تواند در مناطق سردسیری که بابونه معمولی قادر به روئیدن نیست جایگزین خوبی باشد گل‌ها دارای اسانس روغنی ( که مقدار آن کمتر از بابونه واقعی است) تانن­ها، گلوگوزیدها و یک شیره تلخ هستند (زمان ۱۳۷۰) (هانگریو دریپارگ ۱۹۷۹[۱]).

گونه دیگری به نام (syn:M.recutita)(M.chamomilla) که در زبان فارسی به بابونه آلمانی و در زبان آلمانی به نام کامیل و درلاتین به نام فلوس کامومیل و گلاریس معروف است.

بابونه آلمانی گیاهی علفی و یک ساله است. ریشه‌این گیاه مخروطی شکل مستقیم و قوی و کم و بیش سطحی می‌باشد. که پس از کاشت سریع و تقریباً در هر شرایطی استقرار می‌یابد؛ و در اواخر رشد از انشعابات فراوان برخوردار شده است و در لایه‌های سطحی خاک تولید ریشه‌های ظریف، افقی و جانبی می‌نماید (امید بیگی ۱۳۷۹). بابونه نیز مانند بسیاری دیگر از گیاهان تیره مرکبه ابتدا یک مرحله غنچه‌ای (روزت) را می‌گذراند در دوره روزت برگ‌های کوچک در نزدیکی سطح خاک و به حالت خوابیده دیده می‌شود؛ و گیاه به صورت پهن روی زمین قرار می‌گیرد ( جمشیدی ۱۳۷۹).

بابونه گیاهی یک ساله و ایستاده با ریشه‌ای مخروطی شکل، مستقیم، الیافی و قوی کم و بیش سطحی است (امید بیگی ۱۳۸۷). ساقه اصلی بابونه استوانه‌ای شکل، علفی، راست، بدون کرک و صاف می‌باشد. ساقه‌های بابونه دارای شیارهای ظریف و طولی می‌باشد ارتفاع ساقه متفاوت و به عوامل ژنتیکی و شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد؛ و بین ۵۰ تا ۸۰ cm متفاوت است. برگ‌ها، متقسم، باریک، کشیده نیزه‌ای شکل، صاف و فاقد کرک به رنگ سبز روشن فاقد دمبرگ و به صورت متناوب نسبت به یکدیگر روی ساقه قرار می‌گیرند. گل‌ها در انتهای ساقه اصلی و فرعی ظاهر می‌شوند امید بیگی (۱۳۸۷).

گل آذین به صورت طبق، مانند سایر گل‌های گیاهان تیره کاسنی دارای دو نوع گلچه زبانه‌ای و لوله‌ای می‌باشد. گلچه­های زبانه‌ای سفید رنگ و تعداد آن‌ها متفاوت است و بین ۱۲ تا ۱۸ عدد می‌باشد. گلچه های لوله‌ای زرد رنگ و دو جنسی بوده که پس از باز شدن استوانه‌ای شکل می‌شوند و در انتهای ساقه قرار دارند (امید بیگی ۱۳۸۷ و دوازده امامی و مجنون حسینی ۱۳۸۷). قسمت میانی گل که مجموعه‌ای از گلچه­های زرد رنگ لوله‌ای می‌باشد توسط ۱۰ تا ۲۰ عدد گلچه های زبانه‌ای سفید رنگ احاطه شده است ( قنواتی ۱۳۸۵ و فوستر ۱۹۹۱).

بخش میانی گل در ابتدای رویش نیمه کروی بوده که با نمو کامل گل‌ها و باز شدن گلچه های لوله‌ای کم و بیش مخروطی شکل حالت کله قندی می‌گیرد و گلبرگ‌ها به سمت پایین قرا می‌گیرد ( اسکات[۲] ۲۰۰۱ و توکلی، همکاران ۱۳۷۰) (امید بیگی ۱۳۷۴). گل‌های بابونه دارای قطر متفاوتی بوده که بستگی به جنس و گونه گیاهی و عوامل محیطی دارد: در شرایطی که گل‌ها کاملاً باز هستند ۲۰-۱۰ میلی‌متر قطر دارند گل‌های بعضی از جنس آنتیس، شباهت زیادی به گل‌های بابونه دارد. قسمت میانی این گل‌ها قبل و بعد از باز شدن به صورت نیمه کروی و مخروطی شکل نمی­گردنند که بدین ترتیب از گل‌های بابونه آلمانی و بابونه مجاز قابل تشخیص می‌باشد. قنواتی (۱۳۸۵) (رز ۱۹۹۲).[۳]

میوه بابونه فندقه و به طول ۱ تا ۵/۱ میلی‌متر خاکستری رنگ یا زرد روشن می‌باشد، میوه از دو قسمت تشکیل شده است. یکی شامل دانه که همان بذر می‌باشد و ۲۰ تا ۲۵ درصد میوه را تشکیل می‌دهد. میوه‌ها به‌طور یکنواخت رسیده و در این حالت قسمت فوقانی گل مخروطی شکل و دندانه‌دار می‌شوند. میوه‌ها از قسمت پایین شروع به رسیدن می‌کنند و به تدریج به طرف بالا کامل‌تر می‌شوند (امید بیگی ۱۳۷۹ و فوستر ۱۹۹۱). بذرهای بابونه بین ۲ تا ۳ سال از قدرت رویش مناسب برخوردارند و چنان چه بذرهای این گیاه در شرایط مناسب انبارداری شود ۱ تا ۱۵ سال قدرت رویش خود را حفظ می‌کند (صمصام شریعت ۱۳۷۴، سینگ و همکاران[۴] ۱۳۸۲).

۱-۲- منشأ گیاهی بابونه

این گیاه بومی جنوب شرق اروپا و آسیای غربی (منطقه و مدیترانه) می‌باشد. که در مزارع و زمین بایر به صورت خودرو یافت می‌شود اما امروزه در سرتاسر اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا بومی شده است. دامنه گسترده‌این گیاه در کشورهای بلژیک، انگلیس، شیلی، فرانسه، مجارستان، لهستان، عراق، مکزیک، پرو، ترکیه، ونزوئلا، ایران، آلمان و … می‌باشد. کشورهای عمده تولید کننده بابونه در سطح تجاری شامل بلغارستان، اوکراین، شمال قفقاز تا جنوب سیبری، آسیا، شمال و جنوب آمریکا، کوبا، برزیل، نیوزلند، جمهوری چک و اسلواکی می‌باشد (جمشیدی ۱۳۷۹، قنواتی ۱۳۸۵، داک ۱۹۸۲).[۵]

۱-۳- مراحل رشد و نمو:

رشد و نمو در گیاه فرآیندی تجدیدی و پی در پی بوده که با جوانه زدن آغاز تا بلوغ و رسیدن بذر گیاه ادامه خواهد داشت.

طول هر یک از مراحل رشد و زمان وقوع هر کدام توسط عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی مثل مواد غذایی، رطوبت خاک، درجه حرارت، طول روز، تراکم و … تعیین می‌شود (امید بیگی ۱۳۷۴). طول دوره رویشی و زایشی گیاه تعیین کننده عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی آن‌ها بوده است. و اطلاع از زمان و طول مراحل رشد و نمو راهنمای خوبی جهت تأمین و شرایط مطلوب برای گیاه می‌باشد که در نهایت افزایش عملکرد محصول را در پی خواهد داشت. بنابراین مطالعه مراحل نمو در بسیاری از موارد برای مشخص کردن مراحل بحرانی و حساس چرخش رشد و نموی گیاهی و عوامل محیطی می‌باشد (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۷۷، صالح ۱۹۷۲).[۶] درجه حرارت هوا علاوه بر این که نقش به سزایی در وقوع مراحل نمو دارد شاخص ثابت و پایداری است، که استفاده از آن به صورت واحد حرارتی با درجه روز رشد یا واحد گرمایی برای تخمین دوره رشد و نمو محصولات توصیه شده است. مراحل رشد و نمو بابونه شامل سبز شدن، روزت، طویل شدن ساقه، پنجه دهی، تشکیل ساقه‌های فرعی، غنچه دهی، گل دهی و رسیدگی بذر می‌باشد.

امید بیگی مراحل نمو را شامل سبز شدن، روزت با تشکیل برگ‌های طوقه‌ای ساقه دهی و طویل شدن آن، تشکیل ساقه‌های فرعی و گل دهی و رسیدگی معرفی کرده است.

سبز شدن گیاهچه های کوچک بابونه تابع درجه حرارت خاک، رطوبت موجود در دسترس بذر و میزان نرمی خاک در لایه‌های خاک می‌باشد. طبق مطالعات انجام شده دمای خاک در سرعت جوانه زنی مؤثر می‌باشد و در کشت‌های تأخیری پائیزی به دلیل دمای پایین هوا و خاک تعداد روز لازم برای جوانه زنی و سبز شدن افزایش می‌یابد (قنواتی ۱۳۸۵، خواجه پور ۱۳۷۹).

طول مرحله روزت در بابونه به گونه گیاهی، طول روز و درجه حرارت بستگی دارد. در درجه حرارت ثابت با افزایش طول روز مدت زمان لازم برای خارج شدن از مرحله روزت و وارد شدن به مرحله ساقه دهی کاهش می‌یابد و با طول روز ثابت با افزایش دما، این مدت ذکر شده کاهش می‌یابد (سالامون[۷] ۱۹۹۰ و اسچیلچر [۸]۱۹۸۷).

۱-۴- موارد مصرف و خصوصیات دارویی بابونه:

ماده مؤثره گیاهان دارویی وابسته به تیره مرکبیان یا (Asteraceae = compositeae) در صنایع دارویی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. این مواد شامل اسانس ها، روغن‌ها، مواد تلخ، مواد موسیلاژی، گلیکوزیدها، آلکالوئیدها، اسیدهای سیلیسیلیک و غیره می‌باشد.

عصاره گیاه بابونه دارای ترکیبات ارزشمندی چون ازولن، کامازولین، آلفابسیابلون اکسید A  و B ، سینئول و ماریکارین می‌باشد. (برنارت[۹]، ۱۹۸۶)


جهت دانلود متن کامل تحقیق گیاه شناسی بابونه و اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاه کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا  شامل  19 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

سویا یا لوبیا روغنی با نام علمی Glycin Max ، گیاهی است بوته​ای و پر برگ و یکساله از خانواده لگومینوز که اکثرا˝ به خاطر دانه​اش در دنیا کشت می​شود (احمد افکاری، ۱۳۸۸).

طول دوره​ی نمو و سرعت نمو رویشی به رقم، طول روز و تاریخ کاشت بستگی زیادی دارد، ولی بسیاری از ارقام مراحل زندگی خود را طی ۸۰ تا ۱۲۰ روز به اتمام می​رسانند (خواجه​پور، ۱۳۷۷). سویا دارای ریشه اصلی عمقی است که می تواند تا عمق ۶۰ سانتی​متری در خاک نفوذ نماید. روی ریشه​های گیاه گره​های تثبیت نیتروژن حاوی باکتری​های ریزوبیوم مشاهده می​شود (خواجه​پور، محمد .۱۳۷۷).

مدل​سازی چیست؟

مدل​سازی عبارت است از مجموعه فعالیت​هایی که انجام می​شود تا از یک سیستم مدل تهیه شود یا یک مدل ساخته شود (سلطانی، ۱۳۸۸).

چرا مدلسازی؟

هدف ما از ساخت مدل​ها برای سیستم​های زراعی تهیه یک نوع قانون (فرمولاسیون ریاضی) است که توسط آن می​توان عملکرد را محاسبه نمود و به همه سوالات در یک زمان پاسخ داد(سلطانی، ۱۳۸۸). البته دلایل دیگری نیز برای ساخت مدل​ها وجود دارد که به صورت زیر خلاصه می شود:
۱-کاهش آزمایش​های دراز مدت مزرعه در یک منطقه خاص. ۲-تفسیر داده​های اقلیمی بر حسب تولید بالقوه و محدودیت​ها. ۳- ارزیابی مدیریت گیاه و خاک. ۴- ارزیابی ریسک عملیات مدیریتی در عملکرد. ۵- شناخت بهتر از سیستم​های بیوزیستی و فیزیکی و برهمکنشی آن​ها

مدل​سازی گیاهان زراعی به عنوان روشی مفید در تحقیقات و مدیریت این محصولات پذیرفته شده است (اینمن – بامبر[۱] و همکاران، ۲۰۰۱). تعیین پتانسیل محصولات (چرو[۲]– نایا- موث و همکاران،۲۰۰۰؛ سینکلر[۳] و همکاران، ۱۹۹۹؛ b1999 و اینمن – بامبر و همکاران، ۱۹۹۸)، مدیریت زراعی و برنامه​ریزی (روبرتسون و همکاران،۱۹۹۹؛ سینکلر و همکاران،a 1999؛ برنان و همکاران، ۱۹۹۹ و سینکلر و همکاران، ۱۹۹۸) و  پیش​بینی محصولات کشاورزی (مک گلینچی، ۱۹۹۹) مثال​هایی از کاربرد مدل​های شبیه​سازی می​باشند.

قدرت یک مدل بستگی به دقت پیش​بینی آن مدل از عملکرد گیاه دارد (اینمن – بامبر،۲۰۰۲). تعیین روند تخصیص مواد بین برگ، ساقه و اندام زایشی امری کلیدی جهت کمی کردن تجمع بیوماس می​باشد. نحوه توزیع ماده خشک در گیاهان زراعی تعیین​کننده عملکرد گیاه می​باشد. توانایی پیش​بینی پتانسیل عملکرد دانه با استفاده از محاسبه سرعت تجمع ماده خشک و توزیع آن در اندام​های مختلف امکان​پذیر است (روبرتسون و کاربری، ۲۰۰۱). جهت توصیف ماده خشک در گیاهان زراعی از الگوریتم​های مختلفی استفاده شده است. شانک[۴] ( ۱۹۴۵)  پیشنهاد کرد که تقسیم مواد فتوسنتزی در ابتدا از روی نسبت C/N محاسبه شود.

براورد (۱۹۶۲) پیشنهاد کرد که مدلی براساس نسبت N /C طراحی کند که تقسیم مواد را پیش​بینی می​کند و تورنلی ( ۱۹۷۲) مدل براور را در قالب یکسری از معادلات ریاضی بیان نمود.

یک مدل از رشد گیاه، توصیف ریاضی شناخت ما از رفتار گیاه است و به علت استفاده از توابع ریاضی باید این رفتار در هر مرحله کاملا مشخص و معین باشد و دیگر جایی برای احتمال یا امکان وجود ندارد. نیاز به یک معادله ما را مجبور می​سازد تا فرض​هایی را در نظر بگیریم و مدل، جهت آزمون این فرضیات ساخته می شود. اگر پیش​بینی​های مدل از واقعیت موجود دقیق نباشد، بایستی بپذیریم که شناخت ما از سیستم مورد مطالعه کامل نیست (بنایان، ۲۰۰۰). از این مدل​ها برای انجام مطالعات مختلف از جمله انتخاب گیاه و رقم مناسب برای کاشت و تعیین بهترین مدیریت​های زراعی ( ایگلی و برونینگ، ۱۹۹۲)، برآورد پتانسیل تولید مناطق (مینک و همر[۵]، ۱۹۹۵)، تعیین خط​مشی برای به نژادی ارقام ( هبکوت[۶]، ۱۹۹۷)، تعیین اولویت​های تحقیقاتی، انتقال فن​آوری (نیکس[۷]، ۱۹۸۴)، پهنه​بندی، بوم شناختی (بومن و لنسیگان[۸]، ۱۹۹۴؛ آگاروال، ۱۹۹۳) و پیش​بینی اثرات تغییر اقلیم  (ملکونیان و همکاران[۹]، ۱۹۹۷؛ سینکلر و راولینز[۱۰]، ۱۹۹۳) استفاده شده است.

در بیشتر مدل​های شبیه​سازی رشد گیاهان زراعی، مقدار رشد (ماده خشک) به صورت حاصلضرب تشعشع رسیده، کسر دریافت تشعشع و کارآیی استفاده از تشعشع (RUE) تخمین زده می​شود (مونتیث، ۱۹۷۷). گام بعدی در مدل​های شبیه​سازی گیاهان این است که ماده خشک تولید شده به اندام​های مختلف اختصاص داده شود. این اختصاص با استفاده از ضرایب توزیع[۱۱] (PC) صورت می​گیرد. استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک از دیر​باز در مدل​های شبیه​سازی گیاهان زراعی به کار گرفته شده است. در اغلب مدل​های گیاهان زراعی مربوط به دانشگاه واگنینگن از همین روش استفاده شده است (گوادریان و ون لار[۱۲]، ۱۹۹۴).

برخی از محققان مدل​هایی از تقسیم مواد فتوسنتزی را براساس رابطه منبع و مخزن طراحی کردند.

توزیع ماده خشک در نتیجه جریان آسیمیلات​ها از اندام​های منبع به اندام​های مخزن می​باشد(مارسلیس،۱۹۹۶).

مرحله بعد در مدل​سازی گیاهان تعیین بخشی از ماده خشک اختصاص یافته به قسمت​های مختلف گیاه می​باشد که ضریب تقسیم نامیده می​شود. دو روش مهم برای کمّی​سازی توزیع ماده خشک وجود دارد:

در روش اول عملکرد دانه گیاه (Y) بستگی به این دارد که گیاه چه نسبتی از ماده خشک اندوخته خود را به دانه​ها اختصاص دهد. شاخص برداشت مفهومی است که کارایی توزیع ماده خشک به دانه​ها را نشان می​دهد. در تعداد قابل​توجهی از گیاهان زراعی نشان داده شده است که شاخص برداشت در طی دوره​ی مؤثر پر شدن دانه، از زمان افزایش خطی دوره پر شدن دانه (-a/b) تا پایان پر شدن دانه (m)، به صورت خطی با شیب ثابت، (HI/dt) افزایش پیدا می​کند. از این روش به طورگسترده​ای برای توصیف ماده خشک استفاده شده است ( برای مثال مونتیث، ۱۹۷۷؛ سینکلر، ۱۹۸۶؛ سلطانی و همکاران، ۱۹۹۹؛ بیندی[۱۳] و همکاران، ۱۹۹۹؛ رابرتسون[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۱؛ سلطانی و گالشی، ۲۰۰۲).

در روش دوم، توزیع ماده خشک بین اندام​های مختلف گیاه با استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک توصیف می​شود. در این روش عملکرد گیاه بستگی به ضریب توزیع ماده خشک به دانه​ها و مقدار انتقال مجدد ماده خشک از سایر اندام​ها دارد. انتقال مجدد خود معمولا به صورت تابعی از کسر ماده خشک قابل انتقال به دانه و کل ماده خشک در شروع پر شدن دانه​ها می​باشد. این روش نیز در بسیاری از مدل​های شبیه سازی زراعی به کار گرفته شده است که از این جمله می​توان به ویلکرسون و همکاران (۱۹۸۱) و ونگ و انگل (۲۰۰۲) اشاره کرد.

اثرات تاریخ کاشت:

توانایی پیشگویی دقیق مراحل نمو گیاهان می​تواند در تصمیم گیری​های مدیریتی، برای کشت به موقع و عملیات زراعی برای انطباق مراحل رشد ونمّو بحرانی گیاه جهت رسیدن به حداکثر کارایی مفید باشد (بور[۱۵] و همکاران، ۱۹۸۴). سطح زیرکشت سویا در دهه​های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است، اما اطلاعات کمّی در مورد تأثیر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد سویا وجود دارد (پدرسون[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۴). تاریخ کاشت عامل مهمی است که بر طول دوران رشد رویشی و زایشی و توازن بین آن​ها، همچنین سایر عوامل تولید، کیفیت برداشت و در نهایت عملکرد تاثیر می​گذارد (بورد و ستیمی، ۱۹۸۶). انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از فنون زراعی است که با رعایت آن حداکثر محصول به دست خواهد آمد. از آن​جا که طول مراحل مختلف نمو تابعی از دو عامل اصلی دما و طول روز است، ممکن است تاریخ کاشت را به نحوی تغییر داد که طول مراحل مختلف نمو گیاه با وضعیت دما و طول روز موجود طی فصل رشد انطباق مناسبی یافته و میزان رشد رویشی مطلوبی به دست آید (علی​نقی​زاده، ۲۰۰۸).


جهت دانلود متن کامل تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق مفاهیم و تاریخچه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی  شامل  88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفاهیم و تاریخچه عدالت سازمانی  و فرهنگ سازمانی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اول:عدالت سازمانی

۲-۱-۱)مقدمه

عدالت والاترین ارزش انسانی و گوه ری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلی انسان ها رسیدن به عدالت است (رامین مهر و همکاران؛ ۱۳۸۸). عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسانها، نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن­ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان می­دهد و  حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. مع­الوصل مدیران در سازمان­های امروزی نمی­توانند نسبت به این موضع بی­تفاوت باشند ، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمان­ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند(Fondacaro,2011)

۲-۱-۲)تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی

عدالت سازمانی در علوم انسانی، فلسفه و نظریه پردازی، واژه مهمی محسوب می­شود. چرا که هر جا انسان و نهادهای انسانی حضور داشته باشند این مفهوم آن جا حضور دارد و چون از مفهوم مجرد برخوردار است هرچه قدر تر کیب نهادهای اجتماعی پیچیده­تر باشد عدالت با غلضت بیشتری آنجا حاضر می­شود(صادقی؛۱۳۹۰) .

افلاطون می گوید عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است . عدالت عام همه فضیلت ها را در بر می گیرد و عدالت خاص یعنی اینکه حق هرکسی را به شایستگی بدهند(رامین مهر و همکاران؛ ۱۳۸۸). عدالت در لغت معادل نظم و ادب است و در فلسفه ” هر چیز در جای خود” معنی کرده­اند. در دیدگاه انسانی عدالت به نام قانون نمودار شده است. زیرا عدالت عبارتست از رفتار مطابق قانون. این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است؛ می­تواند شامل همه­ی پدیده­ها و رفتارهای عادلانه باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی JUSTICE و در لاتین JUSTITIA است. فرهنگ لغات آگسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی دادگری و انصاف داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (صادقی؛۱۳۹۰) .

بطور کلی برای عدالت سازمانی  با در نظر گرفتن جنبه­های مختلف آن می­توان تعاریف فراوانی در نظر گرفت. که در اینجا به چند مورد از آن­ها اشاره خواهد شد.

ادراک کارکنان از انصاف و رفتارهای عادلانه شغلی(Shah,2011)

عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد(Shah,2011)

مطالعه برابری در کار (رامین مهر و همکاران؛ ۱۳۸۸).

زوقبی و همکاران از نظریه پردازان دیگری هستند که نگرش وضعی به عدالت دارند و تشخیص اکثریت را ملاک  فوق می­دانند و معتقد است که هرچیزی که اکثریت کارکنان آن را عادلانه بنامد عدالت سازمانی است(Zoghbi et al,2012).

از دیدگاه وانگ عدالت سازمانی بر انتظار کارمندان از رفتار عادلانه یک سازمان و عاملین آن دلالت دارد(Wang et al,2012).

عدالت را ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن­ها تعریف می­شود (Chenvert et al,2013)

ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ(Agarwal,2014).

اﺣﺴﺎس ادراک ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد (Abeka – Atinga, 2013)

۲-۱-۳)سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی

سازمان­ها جزء لاینفک زندگی انسان­ها است. انسان­ها در سازمان­هایی به ثبت ازدواج می­پردازد، بعد از تشکیل جنین در رحم مادر توسط سازمان­هایی تحت نظر است. غالباً در یک سازمان پزشکی به دنیا می­آید و در سازمان­های دیگری تولد او ثبت می­گردد. بعد از آن توسط سازمان­های متعدد دیگری مراقبت می­گردد؛ آموزش­های لازم را طی می­کند و بالاخره در یک سازمان مشغول به کار می­شود و همزمان با آن­ها با سایر سازمان­ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است، و بالاخره اینکه با هماهنگی یک سازمان دیگر با مراسم خاص تشییع و به خاک سپرده می­شود. بدین ترتیب مشاهده می­شود که انسان­ها عمر خود را با سازمان­ها سپری می­کنند که این موضوع بیانگر جایگاه و اهمیت سازمان در زندگی انسان است.امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در  سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن­ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی، منجمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده کرده است. تحقیقات . مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان می­دهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. مع الوصف مدیران در سازمان­های امروزی نمی­توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانکه مدیران سازمان­ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند(طالب­زاده؛۱۳۹۰).

مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه ۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز بر می­گردد.با این وجود اکثر مطالعات در مورد عدالت در سازمان­ها از سال اهمیت ۱۹۹۰ شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه بیش از ۱۰۰ تحقیق بنیادی متمرکز و تقریباً ۴۰۰ تحقیق کاربردی در مباحث عدالت و انصاف در سازمان­ها تا سال ۲۰۰۱ ثبت شده است.در یک مسیر در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانون عدالت بوده­اند؛ به این معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی عدالتی در سازمان می­دانند.اما در حوزه سازمان و مدیریت مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه ۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز بر می­گردد. با این وجود اهمیت این موضوع برای محققان مدیریت از سال ۱۹۹۰ روشن می­شود به طوری که مقالات ارائه شده در این حوزه طی این سال­ها روند رو به رشدی را داشته است. واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ[۱] ‌در سال ۱۹۸۷ مطرح شد به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار می­برد.به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد را درباره منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می­کند.احساسی که برای اثربخشی عملکرد سازمان­ها و رضایت افراد در سازمان­ها ضرورت دارد. کروپانزانو[۲] عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان­شناتی که روی ادراک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد در نظر می­گیرد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفاهیم و تاریخچه عدالت سازمانی  و فرهنگ سازمانی کلیک نمایید


نظرات()   
   

تحقیق برند و ویژگیهای برند و تصویر ذهنی از برند  شامل  37 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  برند و ویژگیهای برند و تصویر ذهنی از برند  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

) مقدمه

واقعیت این است که بیشتر داشته های ارزشمند بسیاری از شرکتها، دارایی مشهود آنها (مانند تجهیزات، زمین، ساختمان و…) نیست؛ بلکه داراییهای نامشهود (توانمندیهای مدیریتی، بازاریابی، تخصصهای مالی و عملیاتی و از همه مهمتر «برند» آنها است که میتواند ارزش آفرین باشد. ارزش ویژه برند بهعنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته و تکامل یافته است (اسداله و همکاران، ۱۳۹۰).

در سالهای اخیر بسیاری از شرکتها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزشترین دارایی آنها برندهای محصولات و خدمات آنها میباشد (Kotler, 2006). در دنیای پیچیده و پرچالش امروز همۀ افراد چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب وکار، با گزینه های روزافزون و تلاش برای کاهش زمان تصمیم‎گیری و انتخاب مواجه هستند. بر این اساس توانمندی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتریها، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به وعده ها و  تعهدات، قدرت توانمندیهای خود را در طول زمان ارتقاء دهند. با ایجاد تمایزات اداراکی میان محصولات از طریق برندسازی و افزایش مشتریهای وفادار، بازاریابان ارزشی فراتر از سودآوری مالی برای سازمان ایجاد می‎کنند.

۲-۲) برند

به عقیده فیلیپ کاتلر برند را می توان به عنوان نام، عبارت، علامت، نماد، سرح و یا ترکیبی از آنها در نظر گرفت که در راستای تعریف ومتمایزشدن کالاها و خدمات یک فروشنده از سایر فروشنده ها که سبب تمیز آنها از سایر رقبا می شود تعریف کرد (Kotler, 1991). در فارسی معادلهای متعددی مانند: برند، نام و نشان تجاری، مارک، شناسه و نمانام  (واژه مموب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی) دارد. برند برای مشتری و تولید کننده منافعی در بر دارد. از جمله مزایای برند برای مشتریان عبارت اند از:

. کاهش ریسک درک شده توسط مشتری؛

نشان دادن من مطلوب و

کاهش جستجو برای یافتن کالای مطلوب.

در واقع چنانکه پیداست یکی از مiمترین مزایای برند کاهش ریسک درک شده از سوی مشتری است. وجود برند، ریسک درک شده مشتری را هنگام خرید خدمات کاهش می دهد (Bharadwaj et al, 1993). ازجمله مزایای برند برای شرکت عبارت اند از:

افزایش وفاداری مشتری؛

افزایش سودآوری؛

جلوگیری از ورود رقبای جدید؛

کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبا و

کاهش هزینه های تبلیغات (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۰).

نام و نشان تجاری، یک تعهد ایجاد شده بوسیله یک شرکت است تا بوسیله آن ازمشتریانش حمایت کند (Rowley, 2004). به عبارت دیگر، نام و نشان تجاری، نشانه هایی از هسته محصول به مشتری می­دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند. از منظر مشتری، نام و نشان تجاری می تواند بعنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند (Ghodeswar, 2008).

برند، یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می گردد و به دودلیل برای مشتریان ارزشمند است: اول اینکه ریسک مصرف کننده را کاهش می دهد و دوم در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می نماید. همچنین برند یکی از علائم موثر در بازار می باشد که شرکت بدلیل عدم تقارن (ناموزونی) اطلاعات در بازار آن را به کار می برد. عدم تقارن اطلاعات در میان مشتریان خدمات نیز ممکن است وجود داشته باشد. و مشتری را در معرض ضرر و زیان قرار می دهد. از اینرو شرکت برای جلوگیری از عدم اطمینان مشتری، خواسته های او را برآورده نموده و به تعهداتی که به مشتری در رابطه با خدماتش داده بود عمل می نماید. اگر مشتریان از یک برند مایوس و ناامید شوند، تمام سرمایه گذاری های شرکت و سودهای آینده آن در معرض خطر قرار می گیرند. پس برند همانند یک اهرم عمل کرده و شرکت را تشویق می نماید تا به طور مناسب به تعهداتش عمل نماید (Sweeny and Swait, 2008).

یک برند موقعی دارای قدرت است که بتواند رفتار مصرف کنندگانی که به آن برند می نگرند را تحت تأثیر قرار داده و به شکل عادی ترجیحات، گرایشات و رفتار خرید برای آن برند را تکراری و روزمره نماید. امروزه برند جزء مهم و لاینفک در استراتژی بازاریابی است (Motameni & Shahrokhi, 1998). و بازاریابی برندها در قلب  تجارت قرار دارد و بسیاری از بهترین شرکت های معروف جهان در حول برند خود ساختاربندی می شوند (Baker, Hunt, & Scribner,, 2002). ارزش نهفته در یک برند اغلب مربوط به ذهنیت و برداشت ویژه از یک مضمون کاربردی ۱ می باشد که مشتری را جذب می نماید، مثلاً جلوگیری از حمله قلبی می تواند  دلیلی برای خریدن یک دارو باشد (Aaker,, 1991). ذهنیت از برند، مجموعه ای از برداشتهای برند است که به گونه معناداری در ذهن مصرف کننده سازماندهی شده اند (Dean,, 2004). و برداشت برند هر چیز دوست داشتنی از یک برند که در شکل گیری ذهنیت از آن برن   کمک می کند (James,2005).  و یا هر آنچه که از یک برند در ذهن تداعی می شود (Low & Lamb,2000).

برداشت های برند از این جهت که چگونه نیاز مشتری را برآورده می سازند، هم مفهوم را می رسانند و هم معنی محصول ر ا. در حقیقت، یک ویژگی متمایز بازاریابی مدرن، تمرکز آن روی ایجاد برداشت های متمایز از یک برند با تأکید بر پایه های اختلاف و تمایز آن، در بازار می باشد. بنابراین یکی از مفاهیمی که بتوان از طریق آن در بازاریابی مدرن موفق عمل کرد و بین برند شرکت و رقبا تمایز ایجاد نمود، تمرکز بر قدرت اجتماعی برند به عنوان ذهنیت و برداشتی که مشتریان در فرآیند تصمیم به خرید می توانند د ر مورد ویژگی‎های آن برند داشته باشند، می باشد. قدرت مکرراً به عنوان مفهومی مرکزی برای درک ماهیت انسانی به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بیرستد[۱] (۱۹۵۰)، فرنچ[۲] (۱۹۵۶)، فرنچ و راوان[۳] (۱۹۵۹)، از جمله محققانی بودند از جمله محققانی که به تاثیر قدرت اجتماعی برند بر درک برداشتهای برند تاکید داشته‎اند همچنین بوش[۴] (۱۹۸۰)، گاسکی[۵]، (۱۹۸۴)، مکنزی و زایچوکوسکی[۶](۱۹۸۱) نیز در پژوهشهایشان تاثیر قدرت اجتماعی برند بر درک رفتار خریدار به طور خاص را مورد تائید قرار دادند (حیدر زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

 ۲-۳) ارزش برند

ارزش برند از دو منظر بازاریابی و مالی قابل بررسی است. براساس اولین تعریفی که فارکوهار[۷] از ارزش ویژه برند ارائه کرده، عبارت است از اینکه ارزش افزوده ای که یک نام تجاری به یک محصول می دهد (Aaker, 1992; Keller, 2005).


جهت دانلود متن کامل تحقیق برند و ویژگیهای برند و تصویر ذهنی از برند کلیک نمایید


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :9  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
آخرین پست ها

تحقیق نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی ..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق عدالت و نوآوری سازمانی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق مشخصات گیاه شناسی توتون ..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی آویشن و کاربرد کودهای بیولوژیک..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق گیاه شناسی بابونه و اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاه..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام سویا..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق مفاهیم و تاریخچه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی..........دوشنبه 23 مرداد 1396

تحقیق برند و ویژگیهای برند و تصویر ذهنی از برند..........دوشنبه 23 مرداد 1396

همه پستها