تبلیغات
مقاله و پروژه
سه شنبه 30 خرداد 1396  11:57 ب.ظ

جهت دانلود جدیدترین پیشینه و مبانی نظری پایان نامه و تحقیق های دانشجویی که به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر می باشد می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

مقاله در مورد نظریه های جامعه شبکه ای، استفاده ورضامندی و ساخت بندی گیدنز
مقاله در مورد نظریه های بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی و روان شناسی بالینی شادکامی
مقاله در مورد نظریه استفاده و رضامندی و رویکرد های مکتب مطالعات فرهنگی
مقاله در مورد مفهوم و اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ای و مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط آن با رسانه جمعی
مقاله در مورد مفهوم دین و اینترنت و شبکه اجتماعی و ارتباط میان دین و شبکه های اجتماعی و نظریات حوزه علوم ارتباطات
مقاله در مورد مفهوم بازنمایی، نشانه‌شناسی و همسر دوم و نظریه های مربوط به آن
مقاله در مورد مفاهیم و کارکرد های سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های غیر دولتی جوان و تاریخچه اینترنت و فضای مجازی و پیامد های آن
مقاله در مورد مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
مقاله در مورد فرسودگی شغلی، مراحل و عوارض و رویکرد های آن، رویکرد های جدید در ارگونومی و تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران
مقاله در مورد شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان و ایران و شبکه اجتماعی فیس بوک و اثرات فضای مجازی بر دین و نظریات در مورد شبکه های اجتماعی
مقاله در مورد سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان و نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی و نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی
مقاله در مورد زندگی نامه و مروری اجمالی به افکار و اندیشه های هابرماس و حوزه عمومی و تاریخچه آن  
مقاله در مورد دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق و دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق
مقاله در مورد تبلیغات و نظریه برجسته سازی و انتقاد های وارده بر آن
مقاله در مورد تاریخچه و مولفه های دیپلماسی عمومی و تعریف دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
مقاله در مورد تاریخچه سوء مصرف مواد و نشانه ها و عوارض آن، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، الگوهای باورهای فراشناختی
مقاله در مورد پرخاشگری و راه های کنترل آن، تعامل والد–فرزند و رویکرد های نظری به آن
مقاله در مورد اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال و رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار
مقاله در مورد الگوها و دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک و مراحل رشد شناختی پیاژه و جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان
مقاله در مورد اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه هانظرات()   
   
سه شنبه 30 خرداد 1396  11:56 ب.ظ

جهت دانلود جدیدترین پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشند می توانید در زیر عنوان مربوطه را انتخاب و دریافت نمایید

مقاله در مورد هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)
مقاله در مورد نظریه های مرتبط با اهمال کاری، خود تنظیمی و هوش هیجانی
مقاله در مورد نظریه های شخصیت و الگوهای مربوط به سبک های فرزندپروری و مدل های تاب آوری
مقاله در مورد نظریه های روانشناسی، روان شناسی اجتماعی وجامعه شناسی درباره رضایت از زندگی
مقاله در مورد نظریه هاو عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی و رضایت شغلی
مقاله در مورد نظریه ها و مدل های مشارکت
مقاله در مورد نظریات مربوط به رفتارهای بازیافت و مقاله در موردات انجام شده
مقاله در مورد نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی
مقاله در مورد صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان
مقاله در مورد شهرک صنعتی و تئوری‌های توسعه و فعالیت های صنعتی
مقاله در مورد راهبردهای شناختی و فراشناختی و نظریه های مرتبط با انگیزش پیشرفت
مقاله در مورد خودکشی و رویکردهای خودکشی ، شخصیت و نظریه‏های روانشناسی شخصیت
مقاله در مورد حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی
مقاله در مورد تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن و سبک های فرزند پروری
مقاله در مورد تعارض، سبک های رویارویی با آن و پیامدهای مختلف تعارض و نظریه های شخصیت
مقاله در مورد تاریخچه و دیدگاه های مرتبط با خوش بینی، نظریه های شخصیت و دلبستگی
مقاله در مورد اینترنت یک ابزار تاثیر گذار بزرگراههای ارتباطی
مقاله در مورد انجام شده بر سلامت روانی و جسمانی و رویکردهای نظری وتجربی درموردعوامل تأثیرگذار بر سلامت سالمندان
مقاله در مورد ادراک، حرکت و تئوری های ادراکی – حرکتی
مقاله در مورد ابعاد و عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نظریه های مرتبط با خصوصیات شغلی و شخصیتنظرات()   
   
سه شنبه 30 خرداد 1396  11:55 ب.ظ

پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید

مقاله در مورد نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت
مقاله در مورد نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مقاله در مورد مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
مقاله در مورد مفهوم شناسی سرقت ، پیشگیری ازجرم و آمار جنایی
مقاله در مورد مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم
مقاله در مورد مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون و شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
مقاله در مورد معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا، بایو نانو تکنولوژی و کاربرد آن و پوشش ها و فیلم های خوراکی
مقاله در مورد معرفی اسطوخودوس و تکنولوژی‌های گیاه پالایی و بررسی اثرات فلزات جذب شده توسط گیاهان
مقاله در مورد مدل سازی مولکولی( شیمی محاسباتی) ودو روش محاسباتی، روش مبتنی بر مکانیک مولکولی و روش مبتنی بر ساختار الکترونی
مقاله در مورد شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت
مقاله در مورد سوسیسهای تخمیری و طبقه بندی و مواد تشکیل دهنده آن، باکتری‌های اسیدلاکتیک
مقاله در مورد دید گاه های روانشناسی اجتماعی درباره بدن و اضطراب اجتماعی و علل اختلال اضطراب اجتماعی
مقاله در مورد تعاریف و ماهیت ادغام و انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی
مقاله در مورد تاریخچه و اهمیت اقتصادی باقلا و مقاله در موردات انجام گرفته درباره اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر باقلا
مقاله در مورد تاریخچه کومارین و روش های سنتز مشتقات کومارین و معرفی نانو کاتالیست
مقاله در مورد تابعیت و ازدواج و تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مقاله در مورد پیل های سوختی و کاربرد آن و سوختهای مورد استفاده در پیلهای سوختی الکلی
مقاله در مورد بیماری ایدز و عوارض ناشی ازHIV/ایدزوراههای انتقال،درمان و کنترل بیماری
مقاله در مورد بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد و صحت و انحلال و ضمان معاوضی و ضمان واقعی
مقاله در مورد بررسی تاریخچه و جرایم جعل اسناد و علل وقوع و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی
نظرات()   
   
سه شنبه 30 خرداد 1396  11:54 ب.ظ

لیست جدیدترین پیشینه ها و مبانی نظری های تحقیق و پروژه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای منابع معتبر آماده گردید

مقاله در مورد مقدمه و مروری بر تاریخچه و مقالات ارائه شده درباره جریان سکون روی استوانه
مقاله در مورد مفاهیم اکسرژی و انتگراسیون حرارتی داخلی برج تقطیر
مقاله در مورد معرفی ترکیبات هتروسیکل و زانتن ها و کاربرد آن
مقاله در مورد مدیریت زنجیره تامین و زنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت و تاریخچه الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و ساختار آن
مقاله در مورد کوپلیمریزاسیون امولسیونی و روش های شناسایی پلیمر و لاستیک نیتریل
مقاله در مورد کارآفرینی و بهره وری و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار
مقاله در مورد کاتالیزگرها و انواع آن
مقاله در مورد فوران وچگونگی تولید آن در غذا وسرطان زایی اش وریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی
مقاله در مورد سیلیکات های لایه ای و ساختار نانو کامپوزیت های سیلیکاتی لایه ای و پلیمریزاسیون تعلیقی
مقاله در مورد سیستم های برودتی و انواع سیستم ها و میزان مصرف انرژی در تجهیزات مورد استفاده در سیستم های برودتی
مقاله در مورد سیستم حمل ونقل و طراحی شبکه های معابر جاده ای
مقاله در مورد رنگزا و طبقه‌بندی مواد رنگزا و انواع روش‌های حذف مواد از آب
مقاله در مورد رزین‌های اکریلیک امولسیونو تاریخچه پلیمریزاسیون امولسیونی و امواج التراسون و پدیده‌های بین سطحی
مقاله در مورد پوست و ساختمان تشریحی آن و کرم ها و انواع کرم‌های پوستی
مقاله در مورد پلیمرهای قالب مولکولی و انواع روشهای تولید پلیمرهای قالبی و اهمیت و کاربردهای آنها
مقاله در مورد پلی‌اتیلن و تاریخچه آن و ساختار کاتالیزور فیلیپس و مکانیسم عملکرد آن
مقاله در مورد به دام اندازی یون شارژ شده با میدان های الکترومغناطیسی
مقاله در مورد برنامه ریزی استراتژیک و اهداف آن , استراتژی در آموزش عالی
مقاله در مورد آب و راه های حذف فلوئورید از آب و جذب سطحی و عوامل موثر بر جذب سطحی
مقاله در مورد اصول شیمی سبز و واکنش نووناگل و کاربرد آن و کاتالیزگر و کاتالیزگرهای استفاده شده برای واکنش نووناگل
نظرات()   
   

جدیدترین پیشینه و مبانی نظری پایان نامه ها به صورت جامع و کامل و دارای منابع معتبر آماده گردید

مقاله در مورد اصلاح دام و عوامل مؤثر بر زنده مانی
مقاله در مورد انقلاب مصر از سقوط مبارک
مقاله در مورد بیماری مزمن کلیوی و بررسی تغذیه ی بیماران همودیالیزی
مقاله در مورد تماس چشمی و پردازش چهره و پردازش هیجانی در کودکان درخودمانده
مقاله در مورد خصوصی سازی و کیفیت سود
مقاله در مورد خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بیسیم
مقاله در مورد دیدگاه ها و نظریه های سیاست های تقسیم سود و مدیریت سود
مقاله در مورد روابط ایران و چین
مقاله در مورد زنان در رسانه و برنامه های تلویزیون
مقاله در مورد زندگی نامه ، آثار واوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری
مقاله در مورد سرطان کولورکتال،معرفی روش متابونومیکس و کمومتریکس و مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته
مقاله در مورد شبکه های حسگر بیسیم و مسیریابی در شبکه و روش های انتشار اطلاعات
مقاله در مورد شیوه های رفتاری امویان در عملیات روانی
مقاله در مورد علل موثر در شکل گیری تقلب
مقاله در مورد عوامل موثر بر قیمت سهام
مقاله در مورد مالیات بر درآمد
مقاله در مورد معرفی مدل های هسته ای و واکنش‌های هسته‌ای
مقاله در مورد معماری شبکه روی تراشه و مسئله نگاشت در شبکه
مقاله در مورد مفهوم گردشگری، توریسم و گردشگری جنگ
مقاله در مورد هزینه های حسابرسی و نظریه های حاکمیت شرکتی
نظرات()   
   
سه شنبه 30 خرداد 1396  11:51 ب.ظ

سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید

مقاله در مورد ابزارهای هوش مصنوعی استفاده شده در شبیه سازی ها
مقاله در مورد ارزیابی عملکرد و ضرورت وجود و معیارهای ارزیابی متوازن
مقاله در مورد اقلام تعهدی سود حسابداری و ضریب پایداری آن و ضریب پایداری جریان نقدی
مقاله در مورد آزمون نرم‌افزار و زبان خاص دامنه
مقاله در مورد بایسته های اساسی نظریه رئالیسم تهاجمی و اوراسیاگرایی
مقاله در مورد برنامه ریزی منابع سازمانی ، یکپارچگی اطلاعات و هوش تجاری
مقاله در مورد تولید پودر شیر در صنعت و کاربرد آن و کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع غذایی
مقاله در مورد تئوری فلوتاسیون زغال
مقاله در مورد سیستم های نظارت چهره راننده و آشکارسازی چهره
مقاله در مورد شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی کرد
مقاله در مورد صنعت جهانگردی و گردشگری حلال
مقاله در مورد کاربرد داده‌کاوی در مدیریت دانش مشتری
مقاله در مورد کاوش متن و ایده
مقاله در مورد مالکیت نهادی ، حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و ومباحث مرتبط با آن
مقاله در مورد مبانی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن
مقاله در مورد مفهوم نکاح و اقسام آن و ماهیت شروط ضمن عقد نکاح
مقاله در مورد میزان خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن
مقاله در مورد نسبت های مالی و گزارشگری مالی
مقاله در مورد نقش رسانه ها در شکل گیری جنبش های اجتماعی مصر
مقاله در مورد یادگیری و استعاره و آموزش و دیدگاه های مرتبط با آن
نظرات()   
   
جمعه 26 خرداد 1396  01:35 ق.ظ


سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید
مقاله نوجوانی و نظریه های رشد نوجوانی و جوانی و نظریه های رشد جوانی، مفهوم و تاریخچه زمان و دیدگاه ها و مفهوم روانشناختی مدیریت زمان
مقاله نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی و مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان و نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا
مقاله نقص بینایی و نکات ضروری در آموزش نابینایان و مفهوم و ویژگی مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی نابینایان  
مقاله نظریه های مختلف در مورد صمیمیت وفرآیند شکل گیری دل بستگی و نظریه های مرتبط با دلبستگی و هویت
مقاله مؤلفه ها و مدل های کارکردهای اجرایی و نظریه ها و الگو ها و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
مقاله مسائل برنامه ریزی تسهیلات و مسائل مکان یابی-تخصیص
مقاله مسایل برنامه ریزی تسهیلات و مسائل مکانیابی با نگرش سنتی و نوین
مقاله مروری بر روند تحوّل علم در ایران و استفاده از روش‏های کمّی در حوزه کتابداری و اطلاع‏رسانی
مقاله علم سنجی ،تحولات علم در ایران ، دانشگاه و تولید علم و موانع تولید علم در کشور
مقاله علل و انواع و درمان میگرن و هیجان و نظریه های هیجان و انواع طرحواره های هیجانی و دیدگاه شناختی
مقاله سلامت روان، رضا‌یت زناشویی و خود کارآمدی
مقاله ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن ، نظریه ها و مولفه های خودتنظیمی و سبک های شناختی
مقاله ریشه های تاریخی ذهن آگاهی و ذهن آگاهی در روانشناسی بالینی و مفهوم صبر و صبر در روانشناسی
مقاله رویکردهای نظری به تصویر بدنی و علت های نارضایتی بدنی و انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن
مقاله دیدگاه‌های مربوط به سلامت روان، دیدگاه‌های مربوط به ایمان و معنویت و شادکامی و دل بستگی و منبع کنترل
مقاله تاریخچه و دیدگاه های موجود در مورد افسردگی و ابعاد و دیدگاه های تعارض و نظریه های روان شناختی در مورد اضطراب
مقاله تاریخچه و اهمیت و ضرورت توجه به پژوهشگری معلم
مقاله الگوها و درمان‌های اختلال افسردگی و نقش معنویت در سلامت روان
مقاله افسردگی و نظریه های افسردگی و متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز و افکار ناکارآمد
مقاله ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی و نظریه های ادراکی – حرکتی و آزمون های دیداری – حرکتی و نقش اسباب بازی بر کودکان پیش دبستانی
نظرات()   
   
جمعه 26 خرداد 1396  01:34 ق.ظ

سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید

مقاله نگاهی به تاریخچه موادمخدر در جها ن و ایران و نظریه های جامعه شناختی در خصوص اعتیاد
مقاله نگاهی به تاریخچه آموزش فنی و حرفه ای در ایران و فرآیند یاد‌دهی ـ یادگیری در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
مقاله نشانه ها و ملاک های تشخیصی اختلال اعتیاد به اینترنت و نظریه های مربوط به اعتیاد به اینترنت، رویکردها و نظریه های مربوط به شخصیت، نشانه های رشد اجتماعی
مقاله نارساخوانی و شکل گیری سبک اسناد و سبک اسناد در کودکان نارساخوان
مقاله مفهوم، ماهیت و دیدگاه های نوین برنامه درسی و مبانی برنامه ریزی درسی و مبانی اجتماعی برنامه ریزی درسی و مبانی اجتماعی دوره متوسطه
مقاله مفهوم و ابعاد مدیریت دانش و عوامل مؤثر در مدیریت دانش
مقاله مفهوم عملکرد تحصیلی و مهارت های اجتماعی و هوش اخلاقی
مقاله مفهوم روش تدریس، چندرسانه‌ای، یادگیری الکترونیک، درس‌افزار و روش‌های نوین یاددهی و یادگیری و ویژگی‌های آن و چرایی آموزش ریاضی
مقاله مفهوم ، اهداف و اهمیت ریاضیات ، ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی و سنجش عملکردی و ویژگی های آن
مقاله فلسفه ی آموزش علوم تجربی و ارزشیابی از دیدگاه برنامه قصد شده و ارزشیابی برنامه درسی اجراشده
مقاله صلح و مفهوم آن، جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر و برنامه درسی صلح محور
مقاله ساختار شخصیت و نظریه های آن، خاستگاه نظریه ی فرسودگی و سلامت روان و نطریه های آن
مقاله دیدگاه های ماقبل مدرن و عصر مدرن در باب عدالت و نابرابری و دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان در باب عدالت و برابری
مقاله تاریخچه تکلیف شب و انواع ارائه تکلیف و عوامل مؤثر در یادگیری و عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی
مقاله اهمیت آموزش زبان خارجی وآموزش زبان عربی به کودکان پیش از دبستان
مقاله اهداف و ویژگی های ارزشیابی توصیفی و اهمیت آموزش کارکنان و تاریخچه و ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت
مقاله اعتیادو عوامل زمینه ساز در گرایش به اعتیاد، نظریه های روان شناختی در رابطه با مواد
مقاله اضطراب و نظریه های آن، اضطراب ریاضی و راهبردهای روش تدریس حل مسأله
مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و نحوه طراحی و تصحیح امتحانات نهایی و نظریه های آن و مفهوم اعتبار و روایی
مقاله اختلال درخودماندگی و ویژگی های اصلی و سبب شناسی و روشهای درمانی آن و نظریات مختلف در خصوص بازی درمانینظرات()   
   

پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان شامل  158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد   تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- مقدمه

تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه  بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد. بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد. فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود. شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد. اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در” طراحی مقاوم در برابر زلزله” ایفا نموده و بایستی بصورت مجزا با آن برخورد گردد.. مهندسان بطور سنتی، چنین اثراتی را با استفاده از مدلهای ساده مبتنی بر توصیف ۱D از پروفیل محلی خاک و انتشار امواج لرزه‌ای و با موفقیت ارزیابی نموده‌اند لذا ساختگاهایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که از گستردگی نسبتأ وسیعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت لایه رسوبی برخوردار باشند. لیکن حوادث اخیر نظیر زلزله هیوگوکن نانبو ژاپن با کمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می‌نمود و سبب مرگ ۶۰۰۰ تن گردید، پیچیدگی قابل ملاحظه در الگوهای تقویت لرزه‌ای حاصل از اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D آشکار ساخت. دقیق نبودن و تخمین دست پایین شدت زلزله های مخرب حاصل از آنالیزهای یک بعدی می تواند در تخمین خسارات وارده بحرانی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D در دره‌های رسوبی پر شده و یا بر روی توپوگرافی‌هایی که شهرها آنجا واقع شده‌اند بیشتر بوقوع می‌پیوندد.

 در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ناهمواریهای موجود در یک ساختگاه را به “ناهمواریهای زیرسطحی” و “ناهمواریهای سطحی” طبقه‌بندی نمود. هر دو نوع ناهمواریها منجر به افزایش دامنه و نیز تداوم حرکات بر روی سطح زمین در اثر عبور امواج زلزله می‌گردند، لیکن از نقطه‌نظر مهندسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عوارض سطحی و ناهمواریهای زیرسطحی وجود دارد و از سوی دیگر حتی درون یک دسته مشخص نظیر ناهمواریهای زیرسطحی نیز الگوی تقویت بشدت به وضعیت زمین‌شناسی سطحی وابسته است.

فعالیتهای قابل توجهی از سوی محققین در جهت رسیدن به درکی جامع از رفتار ناهمواریهای سطحی در برابر امواج لرزه ای زمین صورت گرفته است ولی در این زمینه نتیجه ای قطعی و کاربردی به گونه ای که قابل استفاده در آیین نامه های مهندسی باشد ارائه نشده است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق برطرف نمودن این کمبود و حداقل در حوزه نتایج حاصل از مدلهای عددی می‌باشد آنچه که در این تحقیق بطور مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت ارزیابی رفتار لرزه‌ای عوارض روسطحی (توپوگرافی) تحت اثر بارهای لرزه‌ای از طریق انجام مطالعات پارامتریک بر روی گستره وسیعی از اشکال هندسی رایج، مرسوم و قابل تطابق با طبیعت و با فرض رفتار خطی می‌باشد. از میان پارامترهای موثر بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی یعنی مشخصات هندسی، ژئومکانیکی و حرکت ورودی، بیشتر تمرکز در این تحقیق بر مشخصات هندسی خواهد بود. پارامترهای هندسی را به اشکال مختلفی می‌توان در مطالعات پارامتریک مورد توجه قرار داد لیکن رویه رایج و عرف متداول آن است که با معرفی پارامترهای بی‌بعد (نظیر ضرایب شکل یا فرکانس بی‌بعد یا زمان بی‌بعد) و در واقع تلفیق تعدادی از پارامترها با هم، هم تعداد تحلیلهای لازم را کاهش داد و هم وابستگی نتایج حاصله به هندسه تحت تحلیل را برطرف نمود لذا رویکرد اصلی در این زمینه در این تحقیق هم انجام تحلیلهای مربوطه بر روی یک هندسه پایه از مسئله تحت بررسی و سپس ارائه نتایج بصورت بی‌بعد برحسب ضریب شکل و فرکانس بی‌بعد (یا زمان بی‌بعد) خواهد بود. همچنین فرضیات حرکت ورودی در قالب موج درون صفحه‌ایP وSV بصورت قائم در نظر گرفته خواهد شد. در این تحقیق، از مطالعات پارامتریک بر روی تاثیر ضریب پواسون مصالح بر طبق مطالعات انجام شده توسط استاد راهنما و استاد مشاور این تحقیق(دکتر رزمخواه و دکتر کمالیان)، به علت کم بودن تاثیر ضریب پواسون مصالح در نتایج بدست آمده، صرفنظر شده است. مدل سازی هندسی مسئله نیز بصورت نیم فضا و بدون لایه بندی انجام شده و حرکت ورودی بصورت موجک ریکراعمال می شود، نهایتاً با استفاده از نمودارهای بی‌بعد حاصله، سعی خواهد گردید سازوکاری برای ملحوظ نمودن اثرات ۲D با استفاده از نتایج تحلیلها بدست آید.

این تحقیق در پنج فصل و با تشریح مطالبی شامل مروری بر سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در زمینه بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر رفتار لرزه‌ای سطح زمین، کلیاتی در مورد برنامه مورد استفاده و ارزیابی اعتبار آن و پدیده انتشار امواج در محیطهای دو بعدی و راه حل عددی آن، تحلیلهای پارامتریک عوارض توپوگرافی با اشکال مثلثی و نتایج حاصله، و نهایتاً جمع‌بندی مطالب و پیشنهاد مطالعات تکمیلی ارائه شده است.

در فصل اول (فصل حاضر)، مقدمات، ضرورت انجام تحقیق و مراحل مختلف پایان‌نامه شرح داده می‌شود. در فصل دوم که به سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده اختصاص دارد، ابتدا مطالعات و شواهد تجربی، سپس مطالعات نظری و تحلیلهای عددی و متعاقب آن مطالعات ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای ۲D ارائه گردیده است.

فصل سوم ، با مروری بر پدیده انتشار امواج لرزه‌ای ومعادلات حاکم بر آن آغاز می‌گردد و روشهای حل عددی این معادله تشریح شده و آنگاه روش عددی مورد استفاده در این تحقیق معرفی می‌گردد. در بخش بعدی این فصل برخی تفاسیر فیزیکی از مسائل دو بعدی انتشار امواج که در فصول بعدی برای تفسیر و نتیجه‌گیری مورد استفاده قرار گرفته‌اند تشریح می‌شوند. همچنین در این فصل به معرفی نرم‌افزار Hybrid ، بعنوان برنامه مرجع مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و نمونه‌هایی از تائید اعتبار و دقت این برنامه در مسایل مشابه ارائه گردیده است.

فصل چهارم ، شامل تحلیلهای پارامتریک تپه ها و دره های مثلثی شکل بوده، نتایج بدست آمده و تفاسیر مربوطه،  با تمرکز بر ضریب شکل می‌باشد.

فصل پنجم، جمع‌بندی و ارائه نتایج کلی تحلیلهای پارامتریک و کاربرد آنها را در بر می‌گیرد و در انتها پیشنهاداتی در زمینه ادامه این تحقیق ارائه گردیده است.

۲-تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده

۲۱-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین

 

غالباً پس از زلزله‌های مخرب چنین گزارش شده است که ساختمانهای واقع در قلل تپه‌ها و کوهها، خسارت شدیدتری را نسبت به آنهایی که در پای تپه‌ها و کوهها قرار داشتند متحمل گردیده‌اند. از جمله نخستین مشاهدات در این زمینه می‌توان به زلزله Lambesc در کشور فرانسه به سال ۱۹۰۹ ]۱۰۵[ اشاره داشت.(Davis & West, 1973) ]39[ یکی از نخستین مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر توپوگرافی در پاسخ ساختگاه را انجام دادند. آن چه دیویس و وست را به بررسی این پدیده کشاند، نتایج ثبت شده پس از آزمایش هسته‌ای کلارکز موبایل بود. طی این آزمایش که در صحرای نوادا و در سال ۱۹۶۸ انجام شده بود شتابنگارهای نصب شده در شهر تونوپا و خارج از آن مقادیر متفاوتی را نشان می‌دادند و این در حالی بود که شهر تونوپا در دره قرار داشت و شتابنگارهای نصب شده در حاشیه آن بر روی کوه قرار داشتند. با این وجود، بدلیل این که شیوه قرارگیری شتابنگارها به گونه‌ای نبود که بتوان از نتایج آنها جهت ارائه مقادیر بزرگنمایی طیفی استفاده کرد مجموعه تلاشهایی برای بررسی چگونگی تاثیر توپوگرافی بر پاسخ ساختگاه آغاز شد.

همانگونه که می‌دانیم امواج لرزه‌ای تا رسیدن به محل ثبت، تابع وضعیت چشمه لرزه، مسیر و ساختگاه خواهند بود و روش انجام مشاهده دیویس و وست نیز بر این اساس استوار بود که با ایجاد موجهای لرزه‌ای با مشخصات چشمه و مسیر یکسان به بررسی چگونگی تاثیر توپوگرافی بر امواج لرزه‌ای بپردازند.

باید توجه داشت که در تابع تاثیر ساختگاه پارامترهای عمده‌ای نقش دارند که وضعیت توپوگرافی تنها یکی از این پارامترها می‌باشد و به همین دلیل در انجام آزمایشهای محلی تلاش جهت انتخاب نقاطی با وضعیت لایه‌های زمین‌شناسی یکسان یا نزدیک به هم حائز اهمیت بسیاراست.

با توجه به تمامی این موارد دیویس و وست سه ناحیه جدا از هم را جهت بررسی انتخاب کردند. چگونگی ترازهای توپوگرافی و نیز وضعیت جغرافیایی نقاط انتخاب شده در شکلهای (۱-۲) تا (-۲۳) قابل مشاهده می‌باشد.

برای ایجاد امواج لرزه‌ای، در مجموع از پنج انفجار استفاده شد که امواج ایجاد شده در اثر این انفجارها مشابه زلزله‌هایی با بزرگای بین ۶/۲ تا ۲/۳ بوده است. با تبدیل این شتابنگاشت‌ها به طیف PSRV، امکان بررسی محتوای طیفی شتابنگاشتهای ثبت شده ایجاد گردید.

از دیگر نکات قابل ملاحظه در نتایج حاصله افزایش دامنه امواج در قله‌ها و افزایش مدت زمان تداوم حرکت لرزه‌ای بود که می‌توانست در نتیجه تشدید کوه یا در نتیجه انعکاس و انکسار امواج حجمی در کوه حاصل شده باشد.

 (Griffith & Bollinger, 1979)  ]۶۷[ نتایج مشاهدات خود در مورد تاثیرات توپوگرافی سطح زمین بر اثر ساختگاه را ارائه کردند. این دو، فعالیت خود را به عنوان جمع‌بندی و بررسی نهایی فعالیتهای محاسباتی و مشاهداتی پیشین مطرح نمودند و به همین دلیل در تمامی مراحل کار تلاش کردند تا به مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج موجود از تحقیقات پیشین بپردازند.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان کلیک نمایید


نظرات()   
   
سه شنبه 9 خرداد 1396  12:17 ب.ظ

مقاله تزئینات آجری شامل  31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  تزئینات آجری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تزئینات آجری

آجر قدیمی ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده بشر پس از سنگ است.

تاریخ پیدایش نخستین کوره های پخت خشت، برای تهیه آجر و نیز کوره های پخت ظروف گلی، برای فراهم آوردن آوندهای سفالی، با یکدیگر پیوسته است …. خشتهای پخته از هزاره چهارم پیش از میلاد به دست بابلیان ساخته می شده است. آجر خود واژه ای است بابلی و خشتهایی که بر آن فرمانها، منشورها و داده ها قوانین را می نوشتند آجر خوانده می شده است.

کوره های پیدا شده در شوش قدمت استفاده از آجر به عنوان مصالح ساختمانی در ایران را نشان می دهد. ایرانیان باستان نیز از دیرباز با آجر آشنایی داشته و از آن در قسمتهای مختلف ساختمان، اسکلت، قوسها، پوشش سقفها، نماسازی و پوشش کف استفاده می کردند.

بزرگترین و قدیمی ترین اثر معماری آجری پیش از اسلام، معبد چغازنبیل در خوزستان است که به دوران عیلامی تعلق دارد.

این زیگورات پنج طبقه که زوایای آن به سوی جهات اربعه است، نقشهای مربع شکل دارد و ارتفاع آن حدود ۲۵ متر است. چغازنبیل تماماً از خشت خام ساخته شده که باروکار آجری به ضخامت دو متر پوشید شده است و به فاصله هر ده آجر، یک رج از آجرها دارای کتیبه است.

بناهای عظیم دوران هخامنشی و ساسانی عمدتاً از سنگ بوده ولی در آثار دوره اشکانی استفاده از آجر در کوه خواجه سیستان مشاهده می شود. ستونهای مسجد تاری خانه دامغان (قبل از اسلام) نیز نمونه ای از آثار آجری است.

به دلیل کمبود چوب و نیز وجودموریانه در ایران مرکزی که امکان استفاده از چوب را به حداقل می رساند و نیز تبادل حرارتی بالای سنگ، که در اقلیم گرم و سرد چندان قابل استفاده نموده و با توجه به تنوع آب و هوا در ایران، آجر جای خود را به طور وسیع در این سرزمین باز کرد و در سراسر ایران گسترش یافت. پس از اسلام نیز به دلیل تجربه طولانی در استفاده از اجر آثار معماری زیبایی به دست معماران ایرانی و در دورانهای مختلف تاریخ ساخته شد.

دکتر پرویز ورجاوند در مقاله جامع« آجر کاری در معماری ایران دوره اسلامی» ضمن توضیح خصوصیات این مصالح ارزان و در دسترس، ترکیب خاک و جنس و نحوه پخت، انواع کوره های آجرپزی شامل تنوره ای، هوفمن و تونلی، شکل و اندازه و نام آجر ها، شامل مربع، قزاقی ، سلاتی ، ختایی، نظامی، تابه و تخت، گونه های مختلف آجر چینی تزئینی شامل آجر واکوب ، آجر آبمال، آجر پیشبر، آجر مهری، آجر تراش، آجر تزئینی قالبی، تراش، آجر آبساب و آجر قواره بری و همچنین شیوه های مختلف آجر چینی شامل رگ چینی، گل اندازی، گره سازی، گره سازی رنگی، خفته و رفته خوون چینی و مهری را معرفی کرده و سپس به آجر کاری در دورانهای مختلف تاریخی پرداخته و شروع آجر کاری با آجر های تزئینی نقشدار(یا مهری) را در دوران ایلخانی و استفاده از آجر های تزئینی و قالبی و تراش را خاص دوران قاجار دانسته است. در همان مقاله آجر کاری را در دورانهای مختلف تاریخی پس از اسلام به پنج دوره تقریبی تقسیم کرده و سپس به توضیح ویژگی های هر دوره پرداخته و اشاره کرده که این ویژگیها به معنای آن نیست که همه بناهای آجری،در آنها مشترک اند. او ضمن پرداختن به نکات مهم تعدادی از آثار معتبر دوران اشاره کرده که در هر دوره شیوه کار دوران قبلی به یکباره و در همه جا تغییر نیافته است.

با اشاره کوتاهی به این دوران پنج گانه به معرفی آجرکاری در شهرهای مختلف ایران در دوران قاجار و پهلوی اول می پردازیم.

دوران اول، از قرن دوم تا اوایل قرن پنجم(سامانی، غزنوی، آل زیار و آل بویه):

دکتر ورجاوند این دوره را شکل گیری و تکوین نام نهاده است. ویژگی این ودره هماهنگی و وحدت کامل میان تزئینات و کل بنا است. نمونه های مهم این دوره عبارتند از: گنبد قابوس، برجهای لاجیم و رسگت در سواد کوه ، میل رادکان غربی و پیر علمدار دامغان در ایران شرقی (افغانستان)، خراسان بزرگ(بخارا) شمال و مرکز ایران.

در این بناها آجر در کل بنا به صورت ساده مورد استفاده قرار گرفته و در میانه یا بالاترین قسمت آن با کتیبه های آجری، گاه با خط کوفی و گاه با خط پهلوی مواجه می شویم که با مهارت و زیبایی زینت یافته است. نحوه آجر چینی در گنبد قابوس، برج لاجیم ومیل رادکان غربی و پیر علمدار به صورت نیمانیم است و بدنه بنا ساده و تقریبا بدون تزئین بوده و از سادگی و وقار خاصی برخوردار است. نقشه اولی ستاره ای و نقشه بقیه دایره است.

دوران دوم ازآغاز قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم(سلجوقیان و خوارزمشاهیان):

 این دوره گسترش و تکامل هنر آجر کاری در ایران محسوب می شود. برجهای خرقان قزوین، مسجد جامع اصفهان، رباط شرف، مناره های خراسان، اصفهان و گنبد سرخ مراغه نمونه ای از بناهای این دوران اند.

دوران سوم از نیمه قرن هفتم تا قرن دهم(ایلخانیان-تیموریان وآل مظفر )

در دوران ایلخانیان تیموریان وآل مظفرحاکمیت مطلق آجر از دست میرود َاید به این دلیل که دیگر امکان افزودن طرح ونقش جدیدی به گنجینه دوران سلجوقی وجود ندارد

بنابر این ترکیب کاشی وآجر ودر برخی موارد  سنگ وآجر جای ان را میگیرد در این دوران پس از ساخته شدن بنا یا سفت کاری سطح خارجی ان با آجر پوشیده »ی شود از آثار برجسته این دوران مسجد ومقبره مولانا زین الدین ابوبکر در تایباد و گنبد خانه  ی مسجد جامع یزد و ناصر الحق و شمس طبرسی در آمل و ددرویش فخرالدین در بابل را میتوان نام برد

ترکیب آجر و کاشی به طراحان ومعماران این امکان را دادکه با استفاده از رنگ نقش های اجری را برجسته تر به نمایش بگذارند و به جای برجسته وفرو نشاندن آجر (خفته ورفته یا پتگین )از رنگ استفاده کنند

تزئینات آجری که در دوره قبل فقط به یک حاشیه نوشتاری محدود بود، در این دوره به اشکال بسیار متنوع و زیبایی گسترش می یابد. اسماء مقدس مانند الله، علی و محمد تکرار و ترکیب می شود و ازحاشیه بالایی ساختمان به بدنه و سقف منتقل می شود. در این دوران آجر کاری به اوج خود می رسد و دوران گسترش و تعاول هنر آجر کاری به شمار می آید.


جهت دانلود متن کامل مقاله تزئینات آجری  کلیک نمایید


نظرات()   
   
دوشنبه 1 خرداد 1396  01:27 ب.ظ

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  نگرش سنج مذهبی آلپورت بوده دارای 4 صفحه می باشد

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت

آزمودنی گرامی هر اندازه هم که به عنوان یک جامعه پیشرفت کنیم، از شر تعصبات نجات پیدا نمی کنیم. هادلی کانتریل و گوردون آلپورت، پژوهشگران روان شناسی دانشگاه هاروارد، در زمینه تعصب و تاثیر آن بر رفتار اشخاص بررسی های متعددی انجام دادندبا توجه به یافته های این دو روان شناس ، بسیاری از رفتارهای ما تحت تاثیر تعصبات مختلف صورت می گیرد، هرچند ممکن است از اعمال و رفتار خود و درد و تالمی که ایجاد می کند اطلاع نداشته باشیم.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت کلیک نمایید


نظرات()   
   

پاورپوینت سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی  شامل  19 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده :

علی رغم سابقه ی تأثیر گذاری سفالگری کشور چین بر سفالگری ایران از ابتدای دوران اسلامی ، این تأثیر گذاری طی دوره صفوی ، به خصوص در زمینه ی ساخت و تزئین ظروف آبی و سفید نمود ویژه ای داشت با توجه به اینکه دورۀ مزبور در تاریخ هنر ایران دورۀ همگونسازی مضامین تزئین چینی با ذوق وسیله ایرانی به شمار می روند .بررسی و مقایسه تفاوت ها و شباهت های تأثیر پذیری هنر سفالگری این دوره از کشور چین می تواند نقش مهمی در شناخت تغییر و تحولات مضامین تزئینی ایران ایفا نماید . در این تحقیق با مقایسۀ برخی ظروف چینی شاخصی که در ایران تولید شده است . به شناختی دقیق تر و کامل تراند نوع تأثیر چینی را ارائه و تأثیر سفالگری چین بر دورۀ صفوی به طور یکسان صورت نپذیرفته و با وجود شباهت های ظاهری در بسیاری از زمینه های ساخت ظروف متفاوت می باشد .

همچنین این تأثیرپذیری به صورت تقلیدی حرف نبوده و به خصوص در زمینه نقوش تزئینی ، آگاهانه و انتخابی توام با ویژگی های ایرانی و اسلامی بوده است .

 واژه های کلیدی : سفال آبی و سفید ، چین ، ایرانی ، مینگ ، صفوی

 

مقدمه :

هنر و صنعت سفالگری از جمله صنایع مستظرفه هایی است که در سراسر جهان واجد اهمیت بوده است و در متن زندگی انسانی حضور مستقر خود را از طریق اولین نشانه های هنر بشری تا به امروز نشان داده است . سفال در ادوار گوناگون با شیوه ها ، مواد و نقوش و هنرهای مختلف ساخته شده و این تفاوت های گوناگون جلوه های بصری متفاوتی از این هنر را عرصه می دارد از جمله گونه های مختلف سفال که در تاریخ همر حضور موثری داشته و مناطق مختلف جهان از چین تا اروپا و نیز شمال آفریقا را در نور دیده ، سفالی است ، با نقوش آبی بر زمینه سفید رنگ که آن را با نام سفال آبی و سفید می شناسیم .اهمیت سفال آبی و سفید چنان بود که در امور اقتصادی از طریق صادرات تأثیری کاملاً مستقیم بر جای می گذاشت و بسیاری از کشورها بر اساس منطقۀ جغرافیای خود در آن زمان سعی در به دست گرفتن بازار محصول این هنر و صنعت به رقابت با یکدیگر می پرداختند . دو کشور چین و ایران در گذشته به عنوان دو قطب تولیدی و صادرات سفال آبی و سفید به شمار می رفتند.چین به عنوان سازندۀ اصلی این محصول و ایران به عنوان شاهراه اصلی ارتباطی در تجارت بین آسیا با اروپا و آفریقا در گذشته نقش های اصلی این روند تجاری را بر عهده داشته اند .

 

پیشینه ی سفال آبی و سفید :

همچنان که از نام این نوع سفالینه بر می اید . از جمله مشخصه های اصلی این گونه سفال ، رنگ ابی و سفید آن است .نقوش آبی رنگ روی زمینۀ سفید اثر را شکل بخشیده اند ، وجود چنین ترکیب رنگین نقش و زمینه آبی و سفید را در آثار سفالین ادوار آغازین ورود اسلام به ایران و دیگر کشورها می توان مشاهده کرد .برخی از محققین ترکیب رنگی سفید و آبی را پیش از چینی آلات آبی و سفید چین به سفالینه های رسی منطقۀ غرب اسیا، ایران و کشورهای اسلامی نیز نسبت می دهند .چنان که درکتاب هنر سفالگری دوران اسلامی ایران آورده شده : « تزئین سفالینه ها با دو رنگ آبی و سفید یا گاهی سیاه و سفید در اوایل اسلام ( قرون سوم و چهارم هجری) در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله ایران معمول بوده » (کریمی و کیانی ، ۱۳۶۴ ،۶۳ ) . با این همه نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیشتر مورد قبول صاحب نظران است . عده ای از محققان بر این عقیده اند که تکنیک سفالینه ابی و سفید در قرن هشتم هجری در چین آغاز شده است . (کریمی و کیانی ۱۳۶۴ ، ۶۳ ) این گفته با آثاری که از چین به دست آمده تایید می شود .

با وجود تمامی این دلایل با دیدن سفالینه های آبی و سفید بر جای مانده ، این فرهنگ چین است که در نگاه اول خودنمایی می کند تا فرهنگ دیگر این امر بیشتر به سبب نقوشی است که بر آن آثار نقش شده است .

نقوش چینی بر روی سفالینه های ایرانی نیز نقش شده اما نفوذ نقوش چینی برروی سفالینه های ایران از جهت تقلید از سفالینه های چینی نبود بلکه سفالگران ایرانی با مشاهده منسوجات چینی چنین نقش مایه هایی را در آثارشان به کار بردند در این رابطه آرتور لین معتقد است که در دوران مغول در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی ( ۷ و۸ هجری ) بیشتر نفوذ روی طرح های سرامیک ایران از منسوجات چین بوده است .

 

ورود سفالینه های آبی و سفید چین به ایران

با گذر زمان و با ورود سفالینه های ابی و سفید چین به ایران، نفوذ نقوش چینی بر سفالینه های ایران که از طریق منسوجات چینی در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی (۷و۸ هجری) صورت گرفته بود به سبب کاربرد نقوش سفالینه های چینی این نفوذ تا آنجا اعمال شد که نمونه های کاملا مشابه سفالینه های آبی و سفید چینی در ایران ساخته شد .

در کتاب هنرهای ایران فربه ورود چینی آبی و سفید به ایران را چین می آورد : « در سال های پایانی سده هشتم هجری   ( حدود ۱۴۰۰ /۷۹۰) نفوذ چینی های آبی و سفید ساخته با کائولین یا خاک چینی از کشور چین به آسیای میانه و ایران نشر یافته و در آن نواحی به حد اعلای خود رسیده بود » (فریه ،۱۳۷۴ ،۲۶۵)

به اعتقاد برخی محققین از جمله فاطمه کریمی و یوسف کیانی ، استفاده از تکنیک لعاب قلع برای ایجاد رنگ سفید بر روی بدنه رسی سفالینه ایرانی به رنگ قرمز و نخودی رنگ تا اواخر دوران ایلخانی ادامه یافت .« از اواخر عصر ایلخانی در ساخت ظروف آبی و سفید تحولی پدید آمد و به تدریج به گونه ای که امروزه به نام سفید و آبی مشهور شده ،رایج گردیده .» (کریمی ،کیانی ،۱۳۶۴ ،۶۳)


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی کلیک نمایید


نظرات()   
   
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396  11:23 ق.ظ

پاورپوینت قلم  شامل  20 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  قلم  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

قلم اسبابی برای نوشتن یا خط کشیدن بوسیله مرکب یا سیالی دیگر ، یکی از قدیمی ترین افزارهای ارتباطی مهم نوع بشر است . در سراسر تاریخ ، مردمان تاریخ از قلم برای کسب و کار و ثبت اندیشه ها و وقایع زمن خود استفاده می کرده اند . امروز ماشین تحریر عمدتاً در اغلب مکاتبات اداری و جز آن جانشین قلم شده است ، ولی هنوز هم در کاتبات رسمی قلم بکار می رود . همه قلمها اسبابی دارند که روان شدن مرکب را به بصورتی مهار شده بر روی کاغذ یا مواد دیگر تأمین می کند . بعضی از قلمهای قدیمی را باید ، برای نوشتن ، پیوسته وارد مرکب کنند یا در دوات بزنند ،‌ولی بیشتر قلمهای کنونی مخنی دارند که مقداری مرکب در خود نگاه می دارد .

فعلاً  سه نوع اصلی قلم عبارت است از قلم خود نویس ،‌خودکار ساچمه ای و خودکار نمدی .

قلم خوشنویسی

هر قلمی که مخزن مرکب همراه داشته باشد قلم خودنویس است ، ولی این اصطلاح معمولاً در مورد قلمهایی بکار می رود که سر قلم شکافدار دارند .

در بیشتر قلم خودنویسها ،‌ذخیره مرکب یا در فشنگ پلاستیکی قابل تعویضی است ، یا در مخزن دایمی به شکل کیسه لاستیکی . ایم مخزنها در جوف تنه قلم جای دارند . در همه قلمهای خودنویس ، مجاری ظریفی سر قلم را به مخزن مرکب مرتبط می سازد . از این مجاری ، هوا وارد مخزن می شود و در فضای بالای مرکب می ایستد . به سبب هوا ، مرکب در مجرایی که به سر قلم مرتبط است ، جاری می شود . در عقب سر قلم جسمی سحت از لاستیک یا پلاستیک هست ع که در زبان فارسی آن را زغال می نامند . مرکب در شکافهای شانه مانند آن می ماند و یکباره بر روی کاغذ نمی ریزد ، تا زمانیکه این مرکبهای اضافی باقی است قلم می نویسد و پس از آن راه برا ی وارد شدن هوا به مخزن باز می ماند و دوباره مرکب وارد ذال می شود . افلب قلم خودنویسها کلاهکی دارند که هنگام بیکار ماندن قلم سر آن را می پوشاند . کلاهک از تبخیر مرکب و نیز از آسیب دیدن سر قلم جلوگیری می کند .

خودکار ساچمه ای

این قلم در سالهای اخیر تا حد وسیعی جای قلم خودنویس را گرفته است ، و علت این رواج آن است که مانند قلم خودنویس ، احتیاج به پر کردن مکرر ندارد . در سر این قلم ، گلوله یا ساچمه بسیار ریزی است که ، در زیر مجرایی متصل به مخزن مرکب ، در حفره ای قرار گرفته و کمتر از نیمی از آن بیرون از حفره است ، مرکب ساچمه را تر می کند و در ضمن حرکت قلم بر کاغذ  ، ساچمه میگردد و مرکب را بر کاغذ منتقل می سازد . ساچمه را از ماده سختی چون کربور تنگستن یا فلز و گاه از یاوت ساخته می شود . مرکب خودکار قوام شربتی دارد که در این صورت ( توپی ) روانی در مخزن سر باز مرکب روی آن قرار گرفته و با فشار هوا به تدریج پایینتر می رود و همیشه مانع ریختن مرکب می شود ، در بعضی از خودکارها مرکب از این هم غلیظ تر است و توپی هم ندارد . هر وقت مرکب تمام شد ، مخزم مرکب خودکار را عوض می کنند .

خودکار نمدی

این قلمها برای نوشتن روی کاغ و فلز و شیشه و پلاستیک و بسیار چیزهای دیگر به کار می روند . مرکب یا سیال دیگر از فشنگ یا از فتیله آغشته به مرکبی به نوک متخلخل قلم می آید . نوک قلم ، که معمولاً از نمد یا پلاستیک ساخته می شود ، بسیار انعطاف پذیر است . خطی که با این قلم نوشته میشود ، از خط نوشته شده با قلم خودنویس  یا خودکار ساچمه ای پهنتر است . مرکب خودکارهای نمدی رنگارنگ و بسیار پر رنگ است و به سرعت خشک می شود .


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت قلم کلیک نمایید


نظرات()   
   
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396  11:20 ق.ظ

پاورپوینت کاربرد رنگ در نقاشی شامل  23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  کاربرد رنگ در نقاشی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

رنگها نشانه ای هستند از وجود ذرات خداوند و همچنین قدرت و توانمندی پروردگار خویش اما هدف از آفرینش این رنگها چیست؟

پروردگار عالم هستی را از نظر تصویری بر پایه فرم و رنگ بنیاد نهاد و در هر ذره ای معنی و انرژی خاصی نهفت که آدمی آنها را بشکافد، فلسفه ی وجودیشان را دریابد و از طریق این نشانه ها خالق خویش را بشناسد.

خداوند خطاب به رسول مکرم اسلام می فرماید : من گنجی بزرگ بودم که دوست داشتم شناخته شوم پس خلق کردم تا شناخته شوم.

پس می توان گفت که رنگ یکی از ملزومات خلقت و زندگی بشر است . بنابراین شناخت آن برای هر انسان و به خصوص هر هنرمندی لازم است.  بنابراین تحقیق خود را به این موضوع اختصاص داده همچنین در مرحله ی اول تاریخ رنگ و پس از آن ساختار رنگ و انواع آن، فیزرنگ، معانی رنگ، اساس نام گذاری رنگها، اصطلاحات و کاربرد آن ها در رنگ، جنبه های سه گانه رنگ، انسانها در استفاده از رنگ چند نوع اند، استفاده از رنگ در آثار هنرمندان مختلف و رنگ درمانی را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین در این تحقیق تلاش شده از روش تحقیق تاریخی، موردی و توصیفی استفاده شود و به این دلیل این موضوع را برای تحقیق خود استفاده کرده ام که بگویم که رنگها همیشه زنده هستند و اگر بخواهیم حتی با ما حرف هم می زنند . قابل ذکر است که بگویم به این دلیل نام تحقیق خود را ماتیس گذاشته ام زیرا ماتیس از احساسات شخصی خود الهام می گرفت او طرحهایی کوچک از نقاشی هایی که قبلاً موضوعات آنها را مشخص کرده بود می ساخت و قبل از شروع رنگ آمیزی میزان استفاده از هر رنگ را می نوست به عبارت دیگر برحسب احساس ذهنی رنگها را به کار می برد و یکی از خلاقان بزرگ در استفاده از رنگ بود.


تاریخ رنگ

طبق شواهد موجود از تاریخ گذشته اولین سازندگان رنگ در جهان مصریان شناخته شده اند همچنین رنگ رزی برای اولین بار در چین حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح آغاز شد.

در گذشته تنها رنگی که برای نقاشی وجود داشت مشکی بود. که از سوزاندن تنه ی درختان یا جانوران به دست می آمد.

تا اینکه بعدها توانستند رنگ را از آهن گیاهان مواد معدنی و هر آنچه که در طبیعت رنگ داشت بگیرند و آنها را با چربی حیوانات مخلوط کرده و مواد رنگی بسازند.

در کل می توان گفت : رنگ از جایی به وجود آمد که آدمی سعی کرد آرزوها و نیازهایش را بر جایی تثبیت کند و با استفاده از رنگ بر روی صخره ها و غارها آن را به یادگار گذاشت.

طبق همین نیازها بشر تلاش کرد تا از تک رنگ بودن بیرون رود و علاوه بر رنگ مشکی و رنگ اخرایی توانست رنگهای دیگر را پیدا کند. در گذشته از نقاشی به عنوان زبان و انتقال پیام استفاده می کردند و از رنگها برای هشدار و معنی بخشیدن به اثر.


ساختار رنگ و انواع آن

واژه ی رنگ به معنای رنگ آمیزی کردن و معنی دادن به اثر است. اما خود رنگ را می توان این طور بیان کرد همان تأثیرات مثبت و منفی است که ما از اطرافمانمان دریافت می کنیم.

رنگ ها از رنگدانه های بسیار بسیار ریزی به دست می آیند که در آب غیر محلولند و از آسیاب کردن مواد معدنی به دست می آیند. اما از حدود سیصد سال پیش رنگ دانه های مصنوعی متنوعی با ساختار شیمیایی هم مورد استفاده قرار می گرفت.

رنگها  دو نوع اند : رنگهای روغنی و رنگهای جوهری

در رنگهای روغنی رنگدانه ها با روغنی که در مجاورت هوا خشک می شود ساخته می شود همچنین رنگهایی موسوم به اکرلیک رنگدانه هایی هستند که حلال آن آب است و پس از خشک شدن لایه ی سختی از خود به جا می گذارد که دیگر با آب حل نمی شود.

رنگهای جوهری بخش دیگر از مواد رنگین هستند که در مایعات حل می شوند این جوهرها معمولاً منشأ آبی دارند و از انواع گیاهان و حیوانات به دست می آید.

فیزیک رنگ

اتین[۱] در کتاب رنگ خود می گوید : خاصیت فیزیکی یا شیمیایی، همان چیزی است که من آن را اثر رنگ می نامم. [۲]

برای دیدن رنگ نیاز به عواملی چون :

نور : نور به عنوان منبع فرآیند رنگ که بدون آن رنگ اشیاء دیده نمی شود.

ساختار مولکولی اشیاء : که باعث می شود همه یا بخشی از نور تابیده شده به آنها منعکس شود و در نتیجه به رنگ همان بخش از طیف نور که از اشیاء به چشم منعکس می شود، دیده شوند.

چشم انسان : که نور بازتاب یافته از سطح اشیاء را در یک فرآیندی پیچیده به وسیله ی سلولهای نوری شبکیه توسط اعصاب بینایی به شکل علائمی خاص به مغز انتقال می یابد و این علائم در مغز به عنوان رنگ ادراک می شود. همچنین می توان اشاره کرد که در شبکیه دو دسته سلول وجود دارد که یک دسته سلولهای استوانه ای که تیرگی ها و روشنایی ها را توضیح می دهد و دسته دیگر سلولهای مخروطی که رنگها را تشخیص می دهد.

رنگها توسط منشور چگونه به وجود می آید؟

با تجزیه توسط منشور، آن دسته از اشعه ها که طول موج کوتاهی دارند به رنگ آبی بنفش و آن دسته از اشعه ها که طول موج متوسط دارند به رنگ سبز و آن دسته از اشعه های نور که دارای طول موج بلند هستند به رنگ قرمز دیده می شود.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت کاربرد رنگ در نقاشی کلیک نمایید


نظرات()   
   
شنبه 16 اردیبهشت 1396  11:43 ق.ظ

طرح توجیهی سرویس خواب شامل  30 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از طرح توجیهی های جامع و کامل در مورد سرویس خواب  می باشد

مقدمه:

هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه مرور فنی و مالی و اقتصادی طرح لازم است خصوصیات به درستی شناخته شوند، شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول بدون تردید راهنمایی مناسبی جهت تصمیم گیری های لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود.

معرفی صنعت:

محصول قابل تولید نیز عرفاً به اسم “سرویس خواب” در بین عموم مردم رایج است. این محصول جزئی از سازه های چوبی بوده که همان طور که می دانید صنایع و دارای تاریخچه قدیمی است پس شایان ذکر است که بگوئیم در این زمینه صنعتگران زیادی تا به حال مشغول به کار بوده اند و توانسته اند با هنر خود آثار جدیدی خلق کنند.  مواد اولیه این محصول همگی در داخل کشور تولید می شوند البته مواد اولیه خارجی نیز در بازار استفاده می شوند که کیفیت و هزینه بالاتری دارند. ارگ بخواهیم در مورد مواد اولیه صحبت کنیم می توان  به : به تخته فشرده چوبی، انواع گونی چوب، انواع روکش چوبی، یراق آلات (پیچ، میخ و…) انواع چسب و سایر تجهیزات اشاره کرد.

بررسی های اولیه:

کلیات و سوابق بدین گونه است که چون این صنعت (صنعت چوب) کاملاً فنی بوده و نیاز به تجربه بالایی دارد حتماً باید شخص کارآفرین یا شروع کننده طرح اطلاعات کاملی (چه به صورت تجربی و یا تئوری) از این صنعت پر هنر و قدیمی داشته باشد چرا که در اجرای اصول آن حتماً با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که این مشکلات اساسی بوده و با هیچ چیز دیگر (سرمایه بیشتر) قابل حل نیست. اما در فراورده های صفحه ای که جزء جدیدی از صنعت چوب می باشد احتیاج زیادی به فنی بودن ندارد و باید فرد تابع فکر و سلیقه و در مرحله آخر، فن باشد.

معرفی اجمالی پروژه:

نام محصول: سرویس خواب
ظرفیت تولید: ۵۰
تعداد روز کاری در: ۲۹۰ روز با توجه به تعطیلات
تعداد نوبت کاری: ۸ ساعت
درصد تأمین مواد اولیه داخلی: ۱۰۰
درصد تأمین مواد اولیه: ۱۰۰
درصد تأمین مواد اولیه خارجی: –
تعداد کارکنان مهندسی: ۱ نفر (ترجیحاً همان سرپرست کارگاه)
تعداد کارکنان تکنسین: ۱ نفر
تعداد  کارگر ماهر: ۳ نفر
تعداد  کارگر ساده: ۳ نفر
تعداد کل پرسنل: ۸ نفر
برق مصرفی (میانگین): ۱٫۵ مگاوات ساعت در سال
مصرف آب: ۱۲۰۰۰ لیتر
گازوئیل(مصارف گرمائی): روازانه ۲۵ لیتر(جهت ۷ ماه سرد سال)
اطفاء حریق: ۲ کپسول ۵۰ کیلویی
دستگاه ها و تجهیزات خط تولید: شامل اره فلکه ـ دستگاه سه کاره ـ کندگی ـ دستگاه قطع کن ـ فرز
مساحت زمین: ۸۰۰ متر
سطح زیربنا: ۵۰۰ متر
سالن تولید: ۴۰۰ متر
انبار: ۱۰۰ متر
تأسیسات: ۵۰ متر
اداری و رفاهی: ۵۰ متر
فضای باز: ۲۰۰ متر

معرفی محصول:

این محصول به عنوان سرویس خواب در عموم مردم رایج است که شامل یک قطعه یا سازه نمی شود و ترکیب شده است از تاج بالا و تاج پایین، قیدهای کناری تخت، پا تختی ها و دراور همراه یک قالب آیینه و یک صندلی کوچک برای نشستن مقابل میز دراور یا همان میز آرایش در نظر گرفته شده است. رمز موفقیت این محصول تنوع و زیبایی در اشکال و فرم آن است.


جهت دانلود متن کامل طرح توجیهی سرویس خواب کلیک نمایید


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :7  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
آخرین پست ها

پیشینه و مبانی نظری پایان نامه..........سه شنبه 30 خرداد 1396

پیشینه و مبانی نظری پایان نامه..........سه شنبه 30 خرداد 1396

پیشینه تحقیق و پایان نامه..........سه شنبه 30 خرداد 1396

مبانی نظری تحقیق..........سه شنبه 30 خرداد 1396

پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی..........سه شنبه 30 خرداد 1396

پیشینه تحقیق و پروژه..........سه شنبه 30 خرداد 1396

پیشینه و مبنای نظری..........جمعه 26 خرداد 1396

پیشینه و مبانی نظری تحقیق..........جمعه 26 خرداد 1396

پایان نامه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان..........سه شنبه 9 خرداد 1396

مقاله تزئینات آجری ..........سه شنبه 9 خرداد 1396

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت..........دوشنبه 1 خرداد 1396

پاورپوینت سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی..........دوشنبه 1 خرداد 1396

پاورپوینت قلم..........چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396

پاورپوینت کاربرد رنگ در نقاشی..........چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396

طرح توجیهی سرویس خواب..........شنبه 16 اردیبهشت 1396

همه پستها