تبلیغات
مقاله و پروژه
شنبه 16 بهمن 1395  11:47 ق.ظ

پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)  بوده دارای 8  صفحه می باشد

پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)[1]:

آسیب‌ شناختی، بر مبنای مدل‌ شناختی بک (۱۹۶۷-۱۹۷۶) بر سنجش ساختار‌های وابسته به‌ شناخت بسیار تأکید دارد (بک و همکاران ۱۹۸۳). و جهت تعیین نگرش‌ها و نگرش‌های زمینه ساز افسردگی است که بر مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده. همچنین از این مقیاس‌ جهت سنجش و ارزیابی فرضیات و اعتقادات زیربنایی استفاده‌ می‌شود که مشخص‌کننده محتوای شناختی در میل و نگرش فرد در تمایل به مواد مخدر است بر مبنای نظریه بک‌ است. این مقیاس دارای ۴۰ سؤال و چهار زیرمقیاس: کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌‌پذیری می‌باشد، براساس پژوهش‌های گوناگون، میانگین نمرات بدست آمده، افراد سالم بین ۱۱۹ تا ۱۲۸ گزارش شده است، و نمره بالاتر نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر است، بک، بروان، استیر و ویسم[۲] (۱۹۹۱) اعتبار و پایایی آن را به وسیله نمونه‌ای شامل ۲۰۲۳ نفر از بیماران سرپایی که برای درمان شناختی مراجعه کرده بودند، برآورد کرده و ضرایب رضایت بخشی نیز به دست آوردند. این مقیاس در مدت بیش از شش هفته دارای ضریب پایایی بالا (۹۰/۰)r بود، و با ثبات درونی‌ خوب و ضریب آلفای ۷۵/۰ است، در پژوهش کاویانی و همکاران (۱۳۸۴) ترجمه و اعتباریابی مقدماتی آن در دستور کار قرار گرفت. عبارات مقیاس را پنج روان شناس ارزیابی کردند و بازخوردها در شکل نهایی مقیاس اعمال شدند. در نمونه اولیه‌ شرکت‌کنندگان در (۵۶ نفر)، همبستگی بین نمرات‌ DAS و نمرات افسردگی معادل ۵۶/۰ در سطح معنی‌داری کمتر از ۰۰۱/۰ به دست آمد. این ضریب همبستگی می‌تواند معیاری برای‌ روایی همگرا در نظر گرفته شود. و جهت محاسبه پایایی آزمون‌ – بازآزمون، همبستگی بین طبقه‌ای ضریب معادل ۷۶/۰ را نشان‌ داد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

اگرچه روایی این دو پرسشنامه استاندارد در تحقیق مختلفی از جمله، آذرباف و کج باف (۱۳۸۹)، لطفی کاشانی (۱۳۸۷)، محمدخانی و همکاران (۱۳۹۰) مورد تایید قرار گرفته است اما محقق برای اطمینان از روایی آن در نمونه مورد بررسی، به بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده نموده است؛ به این صورت که پرسشنامه به تعدادی از افراد صاحب­نظر از جمله استاد راهنما و استاد مشاور داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی آن سؤال در خصوص ارزیابی هدف مربوطه نظرخواهی شد و با نظر آنان اصلاحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت روایی پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) کلیک نمایید


نظرات()   
   

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  سبک های عمومی تصمیم‏گیری  بوده دارای 2  صفحه می باشد

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری[۱] توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۵ سئوال و ۵ سبک تصمیم‏گیری می باشد که عبارتند از :سبک تصمیم‏گیری آنی ، سبک تصمیم‏گیری اجتنابی ، سبک تصمیم‏گیری عقلانی ، سبک تصمیم‏گیری شهودی ، سبک تصمیم‏گیری وابستگی .

به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم‏گیری در این پرسشنامه ، به هر یک ۵ سئوال اختصاص داده شده است و برای پاسخگوئی به هر یک از سئوالات نیز طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است.

نمره‏های بالاتر در هر سبک تصمیم‏گیری نشان‏دهنده وجود آن سبک در فرد می باشد (وود[۲] ،۲۰۱۲ )


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری کلیک نمایید


نظرات()   
   

پاورپوینت خشک کردن انجمادی تحت خلاء (پودر لیمو) شامل  21  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  خشک کردن انجمادی تحت خلاء (پودر لیمو)  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

خشک کردن انجمادی تحت خلاء یکی از بهترین روشهای خشک کردن بوده ومحصول نهایی را با بالاترین کیفیت در مقایسه با سایر روشهای خشک کردن تولید میکند.

از آنجاییکه محتوی رطوبت محصولات و دمای پروسه کاهش یافته بیشتر خرابی ها وو فعالیتهای میکروبی کاهش میبابد.بنابراین با استفاده از این تکنولوژی می توان به دو عامل محافظت و بالا بردن ارزش غذایی دست یافت.در این مقاله خشک کردن انجمادی لیمو و خشک کردن در یک فرآیند پیوسته شرح داده شده است.

لیمو در تایلند یک محصول کشاورزی اقتصادی است که برای بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.ترکیب با مواد غذایی ،استفاده دارویی بعنوان ضد سرطان،داروی تب بر،ااستفاده در کمبود ویتامین C  وتصفیه خون کاربرد دارد مدت تولید لیمو بنا به دلایلی فقط ۴ ماه است.بنابراین تولید پودر لیمو و استفاده از آن در تمام فصول سال امری توجیه پذیراست.

 

اصول خشک کردن انجمادی تحت خلاء

این مقاله در ارتباط با خشک کردن انجمادی تحت خلاء در کارخانجات پودر لیمو است که بخشی از مهندسی مکانیک است ودر نتیجه وابسته به ترمودینامیک ،انتقال حرارت و مکانیک سیالات برای طراحی انجماد وسیستم خشک کردن انجمادی است.اصول خشک کردن انجمادی درارتباط با خروج آب و سایر مایعات از محصولات منجمد شده توسط تصعید در فشار کم(خلاء)ودمای زیر نقطه انجماد است که زمانی اتفاق می افتد که مایع منجمد شده مستقیما به فاز گاز تبدیل شده بدون عبور از فاز مایع .

پروسه خشک کردن انجمادی از ۳ مرحله تشکیل شده است پیش انجماد،خشک کردن اولیه ، خشک کردن ثانویه

پیش انجماد: از آنجاییکه خشک کردن انجمادی یک تغییر فاز از فاز جامد به گاز است مواد خشک شونده به روش انجمادی باید در ابتدا به اندازه کافی منجمد شوند.روش پیش انجماد ودمای نهایی محصول منجمد شده می تواند در خشک کردن موفقیت آمیز محصولات موثر باشد.معمولا انجماد سریع باعث ایجاد کریستالهای یخ کوچک میشود که برای حفظ ساختار ماده غذایی موثر است اما کریستال ها کوچک بوده و مجاری خروج بخار را مسدود میکند.

انجماد آهسته تر باعث ایجاد کریستالهای بزرگتر شده وعوامل محدود کننده برای خروج بخار را درطی فرایند خشک کردن را کاهش میدهد.

دمای انجماد زیر دمای اتکتیک بوده و اغلب در دمای ۱۰- درجه سانتیگراد انجام شده یا فشارهای کمتر از ۲mm  جیوه یا کمتر.

۱-۲-۲خشک کردن اولیه :

دارای ۳ جزء ضروری در سیستم خشک کردن انجمادی است.

۲-۲-۲ دما وفشار :

بعد از انجماد محصولات شرایط باید به گونه ای برقرار باشد که رطوبت بتواند از محصول منجمد شده توسط تصعید خارج شود.این امر نیازمند کنترل دقیق دو پارامتر دما وفشار است.سرعت تصعید یخ از محصول منجمد

وابسته به اختلاف در فشار بخار محصولات با فشار

بخارمولد یخ است( جمع کننده سرما).

۲-۲-۲ پمپ خلاء

باید شرایطی ایجاد شود برای ایجاد یک جریان روان برای خروج مولکولهای آب از محصولات وفشار در محیط اطراف محصول کاهش داده شود( نقطه C ) به ۴٫۵۸mm یا ۶۱۰ پاسکال.

۳-۲-۲ انرژی (گرما)

گرما برای خروج به شکل بخار از محصولات منجمد مورد استفاده قرار میگیرد.ایجاد گرما بصورت یک سطح داغ بعنوان یک لایه خیلی نازک میتواند باعث گسترش جریان تبخیر سریع شود و در مورد محصولات بی حرکت و خیلی ویسکوز ضرورتا برای کاهش ضخامت استفاده میشود.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت خشک کردن انجمادی تحت خلاء (پودر لیمو) کلیک نمایید


نظرات()   
   

پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی شامل  27  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

اگرچه کاشت گیاهان دارویی به هزاران سال پیش باز می‌گردد ولی باید گفت که در مورد اصلاح آنها تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است و در حال حاضر، تعداد کالتیوارهای مفید به‌دست آمده بر اثر اصلاح گیاهان دارویی اندک است. هدف از اصلاح گیاهان دارویی، افزایش کمیت و کیفیت آن دسته از مواد مؤثره در این گیاهان است که در صنایع دارویی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر توجه خاصی از جانب سازمان‌های مختلف در کشورهای جهان در ارتباط با اصلاح این گیاهان صورت گرفته است. در این راستا استفاده از تکنیکهای وابسته به کشت بافت و بیوتکنولوژی به منظور ارتقاء صفات کمی و کیفی و کاهش زمان اصلاح نباتات از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

کشت بافت

با تکنیک کشت بافت می توان از یک سلول به یک گیاه کامل دست یافت. در این تکنیک از روشهای جنین زایی ریزازدیادی و اندام زایی استفاده میگردد.استفاده از این تکنیک به همراه موتاسیون باعث سرعت بخشیدن به تکثیر انبوه تولید گیاهان عاری از بیماری انجام کار در تمام طول سال و کاهش هزینه خواهد شد.

اولین مرحله تکثیر قسمت مورد نظر در گیاه می باشد.پس از تعیین دز مناسب و انجام تیمار پرتوتابی و تکثیر دوباره گزینش درشرایط In-vitro با اعمال تیمار تنش صورت میگیرد .گیاهان گزینش شده بعد از انتقال به گلدان جهت سازگاری و تکثیر دوباره جهت سلکسیون انتهایی در مزرعه کشت شده و سپس مورد بررسی های تغییرات زنتیکی قرار خواهند گرفت.

یکی از بخش‌های مهم بیوتکنولوژی “کشت بافت” است که کاربردهای مختلف آن در زمینه گیاهان دارویی، از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است:

 

باززایی در شرایط آزمایشگاهی

تکثیر گیاهان در شرایط آزمایشگاهی، روشی بسیار مفید جهت تولید داروهای گیاهی باکیفیت است. روش‌های مختلفی برای تکثیر در آزمایشگاه وجود دارد که از جملة‌ آنها، ریزازدیادی است. ریزازدیادی فواید زیادی نسبت به روش‌های سنتی تکثیر دارد. با ریزازدیادی می‌توان نرخ تکثیر را بالا برد و مواد گیاهی عاری از پاتوژن تولید کرد. گزارش‌های زیادی در ارتباط با بکارگیری تکنیک ” کشت بافت ” جهت تکثیر گیاهان دارویی وجود دارد. با این روش برای ایجاد کلون‌های گیاهی از تیرة لاله در مدت ۱۲۰ روز بیش از ۴۰۰ گیاه کوچک همگن و یک شکل گرفته شد که ۹۰ درصد آنها به رشد معمولی خود ادامه دادند. برای اصلاح گل انگشتانه، از نظر صفات ساختاری، مقدار بیوماس، میزان مواد مؤثره و غیره با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد ولی با تکثیر رویشی این گیاه از راه کشت بافت و سلول، می‌توان بر آن مشکلات غلبه نمود. چنان‌که مؤسسة گیاهان دارویی بوداکالاز در مجارستان از راه کشت بافت و سلول گل انگشتانه موسوم به آکسفورد، توانست پایه‌هایی کاملاٌ همگن و یک شکل از گیاه مذکور به‌دست آورد.

 

باززایی از طریق جنین‌‌زایی سوماتیک (غیرجنسی)

تولید و توسعة مؤثر جنین‌های سوماتیک، پیش‌نیازی برای تولید گیاهان در سطح تجاری است. جنین‌زایی سوماتیک فرآیندی است که طی آن گروهی از سلول‌ها یا بافت‌های سوماتیک، جنین‌های سوماتیک تشکیل می‌دهند. این جنین‌ها شبیه جنین‌های زیگوتی (جنین‌های حاصل از لقاح جنسی) هستند و در محیط کشت مناسب می‌توانند به نهال تبدیل شوند. باززایی گیاهان با استفاده از جنین‌زایی سوماتیک از یک سلول، در بسیاری از گونه‌های گیاهان دارویی به اثبات رسیده است. بنابراین در این حالت با توجه به پتانسیل متفاوت سلول‌های مختلف در تولید یک ترکیب دارویی، می‌توان گیاهانی با ویژگی برتر نسبت به گیاه اولیه تولید نمود.

 

حفاظت گونههای گیاهان دارویی از طریق نگهداری در سرما

با تکیه بر کشت بافت و سلول می‌توان برای نگهداری کالتیوارهای مورد نظر در بانک ژن یا برای نگهداری طولانی مدت اندام‌های تکثیر گیاه در محیط نیتروژن مایع، اقدام نمود. نگهداری در سرما، یک تکنیک مفید جهت حفاظت از کشت‌های سلولی در شرایط آزمایشگاهی است. در این روش با استفاده از نیتروژن مایع (۱۹۶- درجه سانتی‌گراد) فرآیند تقسیم سلولی و سایر فرآیندهای متابولیکی و بیوشیمیایی متوقف شده و در نتیجه می‌توان بافت یا سلول گیاهی را مدت زمان بیشتری نگهداری و حفظ نمود. با توجه به اینکه می‌توان از کشت‌های نگهداری شده در سرما، گیاه کامل باززایی کرد، لذا این تکنیک می‌تواند روشی مفید جهت حفاظت از گیاهان دارویی در معرض انقراض باشد. مثلاً بر اساس گزارشات منتشر شده، روش نگهداری در سرما، روشی مؤثر جهت نگهداری کشت‌های سلولی گیاهان دارویی تولیدکنندة آلکالوئید همچون Rauvollfia serpentine , D. lanalta , A. belladonna , Hyoscyamus spp . است. این تکنیک، می‌تواند جهت نگهداری طیفی از بافت‌های گیاهی چون مریستم‌ها، بساک و دانة گرده، جنین، کالوس و پروتوپلاست به‌کار رود. تنها محدودیت این روش، مشکل دسترسی به نیتروژن مایع است.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی کلیک نمایید


نظرات()   
   
یکشنبه 3 بهمن 1395  12:04 ب.ظ

پاورپوینت تست های غیر مخرب جوش شامل  39  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  تست های غیر مخرب جوش  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

موضوعی که همواره بحث بر انگیز بوده و موجب نگرانی طراحان و سازندگان سازه های فولادی است، چگونگی رفتاراتصالاتی است

وسایل اتصالی که برای ساخت اعضاو اتصال آنهابه یکدیگر به کار می رودشامل پرچ،پیچ وجوش است

با وجود تمام معضلات در جوشکاری ،هنوز نمی توان جانشینی برای اتصالات جوشی درنظرگرفت.

استفاده موفق ازجوش در صنایع کشتی سازی،اتومبیل سازی،مخازن تحت فشار خطوط انتقال گازو صنایع دیگرکاربردوسیع آن رادرصنعت مشخص میکند

در سطح جهانی ،قدمت استفاده از جوش در ساخت اسکلت فولادی نزدیک به ۱۰۰سال برسد.

در کشور ما نیز شاید بتوان قدمتی ۵۰ساله برای جوشکاری در ساختمان تصور نمود.

طی این سالیان نسبتا طولانی،مسلماپیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش  و توسعه فناوری مربوطه صورت گرفته است.

 

لزوم تست جوش

معمولاپرسنل جوشکارآموزش لازم راندیده وکنترل برروی کیفیت اجرای جوش وجودندارد.

عامل اصلی در بروز مشکل در جوشکاری

علت اصلی عدم رعایت اصول اساسی درحین اجرا است.

 

انواع عیوب در جوش ها

آزمایش های ارزیابی

 

آزمایش های بازرسی و تایید، از بازرسی و نحوه نگهداری الکترودها آغاز شده و با بازرسی در حین عملیات جوشکاری ادامه می یابد  ودر نهایت به بازرسی چشمی درز جوش شده و بالاخره با انجام آزمایش های تکمیلی نظیر پرتو نگاری ،فرا صوت،مایعات نافذ وذرات مغناطیسی به اتمام میرسد.

 

آزمایش صلاحیت جوشکار

آزمونی که صلاحیت جوشکار را برای ضوابط آیین نامه ای تایید می کند

 

روشهای آزمایشی کیفیت جوش

۱-بازرسی چشمی

۲-آزمایش های غیر مخرب

۳-آزمایش های مخرب

 

بازرسی چشمی

در بیشتر اوقات، اولین مرحله در آزمون یک سازه، بازرسی چشمی است. بازرسی با چشم غیر مسلح فقط عیبهای نسبتاً بزرگی را که به سطح قطعه راه دارند رامشخص می کند.

 

محدودیت ها:

عیوب زیر سطحی قابل شناسایی نمی باشد .

بکار گیری به تجربه شخص بستگی دارد .

در صورت غفلت بازرس خطا زیاد است .


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تست های غیر مخرب جوش کلیک نمایید


نظرات()   
   
یکشنبه 3 بهمن 1395  12:02 ب.ظ

مقاله معرفی رشته مهندسی پزشکی شامل  56  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  معرفی رشته مهندسی پزشکی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

در قرن بیستم نوآوری‌های تکنولوژی با چنان سرعتی در حال پیشرفت ‌است که تقریباً در هر زمینه‌ای در زندگی انسان نفوذ کرده است. پیشرفت در مراقبت‌های پزشکی نیز بسیار چشم‌گیر بوده است که از جمله علل اصلی آن پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را می‌توان برشمرد.این ترکیب موجب ایجاد رشته‌ای به نام مهندسی پزشکی گشته است. مهندسی پزشکی را به طور دقیق چنین تعریف کرده‌اند: بکارگیری علوم مهندسی (برق، مکانیک، شیمی و …) برای درک، تغییر، کنترل و مشاهده عملکرد سیستم‌های زنده. در کل مهندسی پزشکی رشته‌ای است که در آن در زمینه‌ی علوم مهندسی، زیستی و پزشکی تحقیق و فعالیت می‌شود تا از طریق روش‌های تحلیلی و تجربی مبتنی بر علوم مهندسی سلامت جامعه انسانی بهبود یابد.

در این سمینار ابتدا به بررسی تاریخچه علم پزشکی و سپس مهندسی پزشکی پرداخته و در مورد گرایش‌های مختلف آن به تفصیل بحث می‌کنیم. در آخر مرور کوتاهی بر آمادگی شغلی و زمینه‌های کاری آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

در قرن بیستم نوآوری‌های تکنولوژی با چنان سرعتی در حال پیشرفت ‌است که تقریباً در هر زمینه‌ای در زندگی انسان نفوذ کرده است. پیشرفت در مراقبت‌های پزشکی نیز بسیار چشم‌گیر بوده است که از جمله علل اصلی آن پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را می‌توان برشمرد.

این موضوع به خصوص در زمینه پزشکی و خدمات درمانی مشاهده می‌شود.گرچه هنر پزشکی سابقه طولانی دارد اما انقلاب خدمات درمانی که (بر پایه تکنولوژی می‌باشد و) قادر به انجام محدوده وسیعی از تشخیص‌ها و درمان‌ها است تقریباً جدید می باشد و موجب بوجود آمدن بیمارستان‌های بسیار مدرن به عنوان مراکز تکنولوژیکی ارایه دهنده خدمات درمانی می‌باشد.

از آنجایی که تکنولوژی چنین اثر بزرگی بر خدمات درمانی گذاشته است، متخصصین مهندسی در بسیاری از جنبه‌های پزشکی درگیر شده‌اند. در نتیجه مهندسی پزشکی به عنوان یک تلفیق کننده این دو تخصص دینامیک ( مهندسی و پزشکی) به وجود آمده است و هدف اصلی آن مقابله با امراض و بیماری‌ها از طریق فراهم آوردن وسایلی (مانند بیوسنسور‌ها ، بیو‌مواد‌ها ، پردازش‌گر‌های تصویر و هوش‌مصنوعی) در جهت تحقیق ، تشخیص و درمان به وسیله متخصصان درمانی می‌باشد. بنابراین مهندسان پزشک اعضای جدید جامعه پزشکی هستند که به دنبال راه‌حل‌های جدید برای مسایل پیچیده‌ای که جامعه مدرن امروزی با آن روبروست می باشند.

در کشور ما هم وابستگی روزافزون به تکنولوژی مدرن درمانی و پیچیده‌تر شدن انواع تجهیزات بیمارستانی و طبعاً راه‌اندازی و نگهداری از آن‌ها در مجموع باعث شده که جامعه پزشکی و درمانی ما شناخت بیشتری نسبت به رشته مهندسی پیدا کنند و نیاز کشور به فارغ التحصیلان این رشته به شدت افزایش یابد. از این رو توسعه مهندسی پزشکی در گرایش‌های مختلف  آن (بیومتریال، بیومکانیک، بیوالکتریک)یک امر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

در این سمینار مروری بر نقش تکنولوژی در خدمات درمانی در جامعه امروزی و همچنین نقش مهندسان پزشکی در حال حاضر خواهیم داشت.

 

1- تاریخچه علم پزشکی

۱-۱- سیستم درمانی قدیم

انسان‌های اولیه بیماری‌ها را ناشی از اعمال خدایان و ارواح می دانستند.در نتیجه درمان آنها را کار پزشکان جادو‌گر می‌دانستند.گرچه جادو یک جز جدانشدنی از مراحل درمانی بود اما هنر و عمل این پزشکان جادوگر تنها محدود به متافیزیک نمی‌شد. این افراد با استفاده از غریزه شخصی و تجارب گذشته دانش اولیه‌ای را بر پایه قوانین تجربی بنا می‌کردند. برای مثال از همین طریق اعمالی مانند جا انداختن استخوان ها و استفاده از گیاهان دارویی یا اعمال جراحی پیشرفت‌کرد. همان گونه که انسان های اولیه یاد گرفتند که بعضی گیاهان قابل خوردن و کاشت هستند پزشکان اولیه هم طبیعت بعضی از بیماریها را مشاهده و درک کردند و آنها را به نسلهای بعد خود انتقال دادند.

شواهد نشان می‌دهد که پزشکان اولیه علاوه بر درمان ساده ، به اعمالی از قبیل جراحی هم علاقه‌مند بودند. استخوانهای جمجمه سوراخ‌شده که در نواحی مختلف اروپا ، آسیا و آمریکای جنوبی کشف شده‌اند شاهد این مطلب می‌باشد. این سوراخ‌ها بر روی استخوان با وسایل محکمی برای دسترسی به مغز ایجاد شده‌بودند. به نظر می‌رسد که هدف عمده این اعمال جراحی جادو و باورهای دینی بوده‌است. احتمالاً بر این باور بوده‌اند که این پروسه منجر به آزاد کردن افکار و گازهای بد و شیطانی از مغز که منشا دردهای شدید سر( مانند میگرن) و یا حملات مغزی که منجر به از حال رفتن شخص (مانند صرع) می‌شود ، بوده است. بعضی از این بیماران پس از عمل زنده‌می‌ماندند . شاهد این مطلب لبه‌های صاف شده استخوان سر در محل سوراخ می‌باشد که نشان می‌دهد استخوان پس از جراحی مجدداً رشد کرده ‌است. انسان‌های زنده مانده پس از عمل هم به جایگاه خاصی از تقدس دست می‌یافتند به طوری که فرضاً تکه هایی از استخوان جمجمه آنها به عنوان طلسم دور کننده حملات تشنجی به ‌کار می رفت. این شروعی برای تلفیق پزشکی در فرهنگ و جوامع بشری بوده‌است.

جالب است که به سرنوشت بعضی از این پزشکان موفق هم اشاره شود. برای مثال مصری‌ها ایمهوتپ[۱] (معمار اولین هرم در BC 3000 ) را برای قرنها محترم می‌شمردند البته نه برای اینکه او سازنده هرم بود بلکه به این خاطر که یک پزشک بود.

کلمه ایمهوتپ به این معنی است که شخصی که ورودش موجب آرامش می‌شود.[۲] دلیل این نامگذاری این بود که او به بیماران سر می زد تا به آنها خواب راحت بدهد.

جهت دانلود متن کامل مقاله معرفی رشته مهندسی پزشکی کلیک نمایید


نظرات()   
   

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در موردشاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM بوده دارای 11 صفحه می باشد

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

محقّق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از توزیع پرسشنامه بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلی استفاده نموده است.

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطّلاعات میدانی در بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان از پرسشنامه استفاده شده است.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ بانک، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓته اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وﺟﻮه

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿّﺖ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ISO9000) ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای ۵۰ ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏاز ۵۰ ﺳﻮال، اﺛﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز سازمان دارﻧﺪ. ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر اوّل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ در آﻣﺪه اﻧﺪ دارای ۵۰۰ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر دوّم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ دوّم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ دارای۵۰۰ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ۵۰ ﺳﻮال دارای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل ۰ درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل ۳۳ درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل ۶۷ درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل ۱۰۰ درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال  از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D  را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود.

به عنوان نمونه امتیازحوزه کارکنان اینگونه محاسبه می شود:

D             C             B             A             پرسش ارزیابی         ردیف

آیا برنامه های مربوط به منابع انسانی برای مثال :استخدام ،آموزش و پرورش مستقیما از نیازمندی های برنامه های استراتژیک و اهداف استنتاج شده اند و اطمینان از توانایی دستیابی به برنامه ها و اهداف سازمانی وجود دارد؟         ۱

آیا بانک شما نسبت به انطباق کارکنان استخدامی با ارزشها و نیازهای سازمانی اطمینان دارد؟ و آیا برای همسوسازی اهداف و آموزش فردی با نیازهای سازمانی، یک فرایند ارزیابی (که از سوی کارکنان با اهمیت تلقی شود ) وجود دارد؟       ۲

آیا بانک شما فرایندی برای مشارکت دادن کلیه کارکنان برای ایجاد بهبودها را دارا می باشد،و آیا کارکنان دارای توانمندی و کارآمدی رو به رشد برای اتخاذ تصمیمات و تغییرات بدون ایجاد ریسک برای بانک، می باشند؟          ۳

آیا ارتباطات اثربخش دو طرفه با کارکنان برقرار شده و آیا کارکنان معتقدند که به خوبی در جریان امور قرار می گیرند و به عقایدشان بها داده می شوند؟    

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM کلیک نمایید


نظرات()   
   
شنبه 25 دی 1395  12:06 ب.ظ

پرسشنامه عزت نفس سازمانی  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  عزت نفس سازمانی بوده دارای2 صفحه می باشد

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

در این پژوهش برای سنجش عزت نفس سازمانی از پرسشنامه عزت نفس سازمانی که توسط پیرس ، گاردنر، کامینگز و دان هام( ۱۹۸۹ ) ساخته شده، استفاده  گردید . این پرسشنامه دارای ده عبارت است که اعتقاد و باورهای کار کنان و ارزشمندی آنها را در محیط سازمان در مقیاس لیکرت از نمره۱ (کاملاً مخالف ) تا نمره ۵ (کاملاً موافق) ارزیابی می کند . برای بررسی صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمینة مشاوره شغلی و روان شناسی صنعتی و سازمانی و همچنین یک نفر کارشناسی ارشد زبان انگلیسی تأئید گردید و برای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید .

پایایی این پرسشنامه به وسیله  پیرس و همکاران با آلفای کرونباخ ۹۱/ ۰ درصد به دست آمده و در  بازآزمائی نیز۷۵/۰ گزارش شده است که با آلفای کرونباخ ۹۰/۰ تان و پنگ (۱۹۹۷ ) قابل مقایسه است (به نقل از پیرس و گاردنر، ۲۰۰۴) . برای بررسی پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه روی ۵۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش اجرا شد و ضریب اعتبار آن با آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد .در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر ۹۲۲/۰ می باشد .

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه عزت نفس سازمانی کلیک نمایید


نظرات()   
   
سه شنبه 21 دی 1395  05:55 ب.ظ

پرسشنامه مربوط به پایان نامه های برگزیده به صورت فایل ورد

دانلود پرسشنامهی بهزیستی روان‌شناختی ریف
دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)
دانلود پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان
دانلود پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی
دانلود پرسشنامه هویت فردی بردبار
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دانلود پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
دانلود پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
دانلود پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)
دانلود پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی
دانلود پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
دانلود پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر
دانلود پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس
دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی
دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
دانلود پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
دانلود پرسشنامه رضایمندی زناشویی اسلامی
دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
دانلود پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
دانلود پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی
دانلود پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
دانلود پرسشنامه خود آسیب رسانی
دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)
دانلود پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
دانلود پرسشنامه ارگونومی
دانلود پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)
دانلود پرسشنامه احساس پیوستگی
دانلود پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)
دانلود پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)


نظرات()   
   

پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها  شامل 109صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  روشهای کنترل ذرات ریز در گازها می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

آلودگی هوا

هوا مایه زندگی است و نیاز به آن بیش از آب وغذا می باشد. مقدار متوسط  هوای که یک انسان بالغ دریک شبانه روز تنفس میکند تقریباً ۱۵ کیلوگرم است در حالیکه غذا و آب مصرفیش به ترتیب۵/۱و۵/۲کیلوگرم می باشد. دراهمیت هوا همین بس که آدمی می تواند بدون غذا تقیباً ۵ هفته و بدون آب حدود ۵روز زنده بماند ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه حیات نخوا هد بو د. هوا مخلو طی از گاز ها ی مختلف است که قسمت اعظم آن را گاز نیتر وژن و اکسیژن تشکیل می دهد  هوای سالم و طبیعی ،بطورتقریب شامل ۷۸درصد نیترو ژن،۲۱در صد اکسیژن،۹۳/.درصد گاز آرگون،۳٫/.درصد گاز کربنیک و مقادیری بسیار جزیی از گازهای نئون، هلیوم، کریپتون، زنون، ازن،هیدروژن و غیره است که ضروری ترین عامل ادامه حیات انسانها می باشد. هوایی که این همه برای زندگی آدمی ضروری است در تندوستی انسان غیر قابل انکار است، متاسفانه در اثر عوا مل طبیعی بویژه فعالیت های آدمی همواره در معرض آلودگی ها قرار گرفته است. با توجه به اهمیت هوای پاک و خطرات نا شی از آلوده بودن آن، در این فصل به برسی مختصری در مورد منا بع و عوامل  آلوده کننده هوا، اثرات آلودگی هوا بروی انسان ،نبات، حیوانات و مواد مختلف و روشهای مبا رزه با آلودگی هوا می پردازیم.

تعریف آلودگی هوا :

آلودگی هوا برای افراد مختلف مفهوم متفاوتی و معنی متفاو تی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا ذرات موجود در هوا یا گرد و غبار را که روی لباسشان می نشیند آلودگی بحساب آورند. برای کشاورز عامل که به گیاهان و حیوانات  زیان میرساند ممکن است آلودگی محسوب شود و برای یک خلبان هواپیما ، تقلیل میدان دید خود الودگی بحسا ب می آید . ولیکن هر گاه بخوا هیم تعر یف جامع و کلی برای آ لودگی هوا در نظر بگیریم  چنین می توان بیان نمود که ((آلو دگی هوا عبات است از وجود یک یا  چند ماده آ لوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوری که مضر بحال انسان، حیوان،گیا ه و یا آثار و انبیه باشد تغییر دهد)).

منابع آلودگی هوا :

منابع عمده آلودگی هوا عبارتند از منابع طبیعی و مصنو عی. منا بع طبیعی اغلب بدون دخالت مستقیم  انسانها است و منابع مصنوعی بر عکس بدست بشر بو جود آمده و آلودگیهای ناشی از آن حاصل فعلیتهای آدمی است.

 الف –منابع طبیعی آلودگی هوا

اهم این منابع عبارتند از :

۱-طوفان و گردوغبار صحرا ها :

اغلب طو فانها،مقادیر زیادی مواد جامدو ذرات به فضا می فرستند. این ذرات  علاوه بر آلوده کردن فضا، رابط خوبی برای انتقال میکروبها هستند. این طو فانهای گرد و خاک که اکثر موسمی نیز می باشند، در کشور ما فراوان دیده می شود گرد و غبار صحرای عراق و جنوب ایران گاهی چندین روز در هوا باقی میماند و برخی اوقات، دامنه این طوفانها به مرکز شرقی ایران نیز کشیده می شود و گاه غلظت ان به اندازه ای است که جلوی شدت نور آفتاب را گرفته و تصور می رود که هوا ابری است. در نقاط صنعتی، وجود طوفانهای گرد و خاک و ذرات معلق، اثر آلوده کننده ها را تشدید می نماید. بدین معنی که مواد شیمیایی ناشی از فعالیت صنایع مختلف، با این ذرات مجتمع گشته و ذرات آلوده کننده و دیگری را که اثر سؤ بیشتر دارند تشکیل می دهند.

۲-دودو خاکستر آتش سو زی جنگلی:

در اثر آتش سوزی جنگلها که ممکن  است بد لیل غفلت انسانها، گارد جنگل و آذرخش و غیر ه روی دهد مقادیر قابل ملا حظه ای مواد آلاینده در هوا منتشر می گردد.

۳- املاح موجو د در جو :

 هنگامی که باد قوی بر سطح دریا و اقیانوس می وزد، ذرات ریز نمکها ی موجود در قطرات آب را که اکثراً شامل کلسیم، منیزیم و بر مور پتا سیم هستند و اثرات سوء در محیط دارند بوجود می آورند.

۴- فعالیت های آتشفشانی:

کوهها ی آتشفشانی بهنگام فعالیت ، مواد متنوعی از جمله اسید کلریدریک، انیدرید سولفورو، اسید فلوئیدریک و اسید فلیدر یک به فضا می فر ستند که امکان دارد در یک دوره زمان طولانی باقی بمانند. مثلاً در سال  ۱۸۸۳آتشفشانی کراکاتوا در اندونزی روی داد و مقادیر زیادی ذرات غبار به فضا فرستاد که بعضی ازآنها تا حدود ۳سال در فضا باقی ماندند .

جهت دانلود متن کامل پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها کلیک نمایید


نظرات()   
   

پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی  شامل 68صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱ ) مقدمه ای بر سنتزهای بدون حلال

حلال از دیرباز در واکنش های شیمیایی رایج بوده است و شیمیدانها واکنش های شیمیایی را در حضور حلال ، حتی بدون اینکه دلیلی برای این کار داشته باشند انجام می دادند و درک این مسئله که بسیاری از واکنش های شیمیایی در غیاب حلال انجام پذیرند ، برایشان سخت بود .

امروزه به اثبات رسیده است که بسیاری از واکنش های شیمیایی در فاز جامد و بدون استفاده از حلال ، حتی با راندمان های بالاتر و گزینش پذیری بیشتری نیز انجام پذیرند . استفاده از حلال در انجام واکنش های شیمیایی معایبی دارد که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست ، وقت گیر بودن ، سمی بودن برخی از حلال های آلی و مشکل بودن جداسازی محصول اشاره نمود . در حالی که واکنش های بدون حلال از مزایایی نظیر تسهیل در جداسازی ، هزینه های پایین تر ، انرژی کمتر ، گزینش پذیری بیشتر و انجام یک فرایند ساده تر برخوردارند که عوامل بسیار مهمی جهت انتخاب یک روند برتر در صنعت و آزمایشگاه به شمار می روند . ] ۱ [

یکی از اهداف سنتزهای آلی بدون حلال جلوگیری از مضرات ناشی از استفاده از حلال های سمی و کاهش خطرات  زیست محیطی است که در راستای برنامه های زیست محیطی سازمان ملل می باشد . با استفاده بهتر از کاتالیزورها ، کاهش مراحل سنتری ، استفاده از امواج ماوراء بنفش و مایکروویو و غیره می توان باعث تسهیل در انجام واکنش ها شد وهمچنین استفاده از حلالهای سمی در شیمی آلی را با انجام این فرایندها فراموش نمود . ] ۲ [

  ۱ ۲ )  انجام واکنش ها در غیاب حلال

تا پیش از آشکار شدن معایب حلال ها ، تصور انجام واکنش در غیاب حلال بسیار بعید می نمود . در واقع اثرات مخرب زیست محیطی و دشواری انجام واکنش ها در حضور این دسته از مواد ، دانشمندان را بر آن داشت تا در پی ابداع روش های جایگزین برایند ، روشهایی که از ایمنی و کارایی بهتری نیز برخوردار باشند . امروزه ، استفاده از اصول دوازده گانه شیمی سبز تا حدودی لزوم استفاده از حلال های آلی را از میان بر داشته است . به گونه ای که اثرات مهلکی چون نازکی لایه اوزون ، سرطان زایی اختلال در سیستم عصبی و سایر پیامدهای استفاده از حلال ها تا مقادیر بسیار تنزل یافته اند . در عین حال مشکلاتی نظیر پایین بودن راندمان واکنش ها در حضور حلال ها رنگ باخته و جای خود را به روش های بهتر و ایمن تر داده اند . استفاده از شرایط بدون حلال یکی از تمهیداتی است که دانشمندان برای پرهیز از اثرات سوء حلال ها از آن بهره می جویند . در واقع واکنش های  در غیاب حلال  به آن دسته از واکنش هایی اطلاق می شود که مواد یا به صورت مستقیم و یا در حضور یک بستر شیمیایی با یکدیگر مخلوط شده ، واکنش دهند بدون آنکه در حین واکنش نیاز به خالص سازی احساس شود . در حقیقت این واکنش ها به دلیل غلظت بالای مواد واکنش دهنده و در دسترس بودن مکانهای مورد نیاز انجام واکنش ، از راندمان بهتری برخوردارند . به علاوه سهولت جداسازی ، انتخاب گری بالا ، کم شدن میزان اتلاف انرژی و زمان ، انجام واکنش ها به صورت تمیزتر و راحت تر از ره آوردهای دیگر این روش محسوب می شود در صورتی که در حضور حلال حصول این نتایج بسیار دشوار می نمود . ] ۳ [

 ۱ ۲ ۱ ) مثال هایی از واکنش های در غیاب حلال

امروزه بسیاری از واکنش های سنتری در غیاب حلال انجام می پذیرند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می شود .

۱ ۲ ۱ ۱ ) واکنش های احیا

حاجی پور و همکارانش روشی برای احیاء انواع کتون ها ، آلدهیدها و اسید کلریدها توسط معرف   ( بوتیل تری فینل فسفونیوم تترابورات ) پبشنهاد کردند . در این روش که به وسیله سایش انجام می شود ، بسیاری از آلدهیدها و کتونها به الکلهای متناظر خویش تبدیل می گردند .

 

1 – ۲ – ۱ – ۲ ) واکنش های اکسایش

استفاده از عوامل اکسید کننده متداول بر روی بستر آلومینا و سیلیکاژل به عنوان اکسید کننده در چند دهه اخیر مورد توجه شیمیدانهای آلی بوده است از معروفترین این ترکیبات CrO3 تثبیت شده است بر روی بستر آلومینا است که برای اکسیداسیون دسته وسیعی از ترکیبات آلی قابل اکسیداسیون مورد توجه قرار گرفته است این مخلوط به راحتی توانایی اکسید کردن ۱ – هیدروکسی فسفونات ها را دارد .

۱ ۲ ۱ ۳  ) تشکیل پیوند کربن کربن

ایجاد پیوند کربن – کربن ، همواره از اصلی ترین اهداف طراحی واکنش های شیمیایی است . واکنش تراکمی کلایزن از متداولترین واکنش هایی است که توسط آن طول اسکلت کربنی ترکیبات افزایش می یابد . این واکنش نیز در فاز جامد به راحتی انجام و گزارش گردیده است .

جهت دانلود متن کامل پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی کلیک نمایید


نظرات()   
   
یکشنبه 16 آبان 1395  12:05 ب.ظ

گزارش کارآموزی واحد مالی بیمارستان شامل 62صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد کارآموزی واحد مالی بیمارستان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛  تنها چیزی که از نظر درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.

«مدیریت عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند. عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.

شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد، عملکرد را به همراه خواهد داشت.

مشکل بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی، نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی فراگیر»!!!………………. به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا افت بهره وری  و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.

اگر چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد. یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد.

جهت دانلود متن کامل گزارش کارآموزی واحد مالی بیمارستان کلیک نمایید


نظرات()   
   

گزارش کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز شامل 67صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

گاز طبیعی سهم عمده ای درتامین انرژی کشورمان داردومیزان ذخائر این ماده انرژی زا بگونه ای است که صدها سال میتوان ازاین نعمت گرانبها بهره گرفت.همچنین گاز طبیعی سریعترین رشد مصرفی در بین انرژیهای اولیه مصرفی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.بر اساس سناریوی “چشم انداز بین المللی انرژی”بنا به پیش بینی ها مصرف گاز در جهان از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ به طور متوسط رشدی معادل ۸/۲ را تجربه کردکه قابل مقایسه با رشد سالانه ۸/۱ درصدی نفت و۵/۱ درصدی زغال سنگ است.

میزان گاز طبیعی مبادله شده در بین کشورها نیز شاهد رشد بوده است واز ۱۹درصدکل گاز مصرفی جهان در سال ۱۹۹۵ به۲۳درصد در سال ۲۰۰۱ رسیده است.

صادرات با خطوط لولهبه میزان ۳۹ درصد وصادرات ال.ان.جی نیز به میزان ۵۵درصد بین سالهای ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ رشد کرده است.

خطوط لوله بسیاری نیز برنامه ریزی یادر حال ساخت میباشند چرا که پیش بینی های انجام شده در مورد مصرف جهانی گازبیانگر ضرورت ساخت تاسیسات انتقال منابع جدید گازبه بازار این فراورده است.این واقعیت که بسیاری از منابع گاز دوراز وراکز تقاضا هستنند،همراه با کاهش هزینه زنجیره های ال.ان.جی  را تا حد زیادی رقابت پذیر کرده است.سودآوری انتقال گازبه مراکزتقاضا در حال حاضر به قیمت های بازار بستگی داردوقیمت گذاری گار به روشنی قیمت گذاری نفت نیست.بیش از ۵۰درصد نفت مصرفی جهان در سطح بین المللی مبادله می شود.در حالی که بازارهای گاز طبیعی ماهیتا گرایش منطقه ای دارند وقیمت ها میتوانند تا حد زیادی از یک کشور تا کشور دیگر متغیر باشد.

تاریخچه شرکت گاز ملی ایران

کاربرد گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارآیی این ماده گرانقدر به شمار می رود. اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت و پتروشیمی ظاهر می شود.نیاز روزافزون به گاز برای تامین انرژی و سوخت و همینطور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مادر و زیربنایی در کشور، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد و در این رابطه طبق اساسنامه قانونی، شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی مطابق با ۱۹۶۵ میلادی تاسیس گردید.این شرکت از بدو تشکیل تا کنون متناسب با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجا با قابلیتها و توانمندی ها و منابع و امکانات مختلفی از جمله نیروی انسانی متخصص و کارآمد با دانش و بینش علمی و نظری و نیز ابزارآلات، تجهیزات و ماشین آلات و کارگاه های متعدد و متنوع پیشرفته و مدرن برای اجرای عملیات شرکت دست یافته، به طوری که امروز قادر است کلیه امور مربوط را مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی قابل قبول راسا انجام دهد

سیمای صنعت گاز ایران

ذخایر نفت و گاز ایران در سال ۸۱ معادل ۲۷۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام برآورد گردیده است که ۳۷ درصد آن به نفت خام و ۶۳ درصد آن به گاز طبیعی اختصاص یافته است. ۴۸ درصد این منابع در مناطق خشکی و مابقی به صورت Off-Shore می باشند. منابع و ذخایر گاز طبیعی ایران عمدتا در مناطق جنوبی کشور و در نزدیکی آبهای خلیج فارس قرار گرفته اند.با توجه به روند مصرف گاز طبیعی در کشور سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۴۶ درصد در سال ۸۰ افزایش یافته است (و در مقابل سهم فراورده های نفتی در این دوره از ۶۴ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافت). مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه ۷۰-۸۰ از متوسط رشد سالانه ای به میزان ۱۲ درصد برخوردار بوده است و این امر در حالی است که مصرف جهانی گاز در این دوره تنها دارای رشد سالانه ای به میزان ۱٫۸ درصد می باشد. در راستای تحقق سیاست جایگزینی گاز با سایر حاملهای انرژی تلاشهای گسترده ای جهت توسعه هر چه بیشتر سیستم گازرسانی در کشور انجام گرفته است شرکت ملی گاز ایران از طریق ایجاد سیستم گازرسانی در بسیاری از مناطق مختلف کشور عهده دار تامین این هدف می باشد.

منشاء گاز طبیعی

بقایای گیاهان و جانورانی که اجساد آنها طی میلیونهاسال به قسمت های زیرین دریاچه ها و اقیانوسهای قدیمی رانده شده بتدریج تجزیه و به صورت عناصر آلی درآمده وبراثرفشارو گرمای درونی زمین به نفت وگاز تبدیل و در مخازن زیرزمینی و در عمق سه تا چهار هزار متری و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخیره گردیده است.

مشخصات گاز طبیعی

گاز طبیعی گازی است بی رنگ ، بی بو و سبک تر از هوا . برای تشخیص نشت گاز ،در ایستگاههای دروازه ورودی شهرها به آن مواد بودار کننده اضافه می کنند تا ایمنی مصرف کنندگان گاز طبیعی تامین گردد . گاز طبیعی مورد استفاده در استان خراسان از مخازن گازی سرخس تامین می گردد و ۹۸ درصد آن را گازمتان تشکیل می دهد (CH4). ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادل ارزش حرارتی یک لیتر نفت سفید می باشد.

جهت دانلود متن کامل گزارش کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز کلیک نمایید


نظرات()   
   
چهارشنبه 12 آبان 1395  11:44 ق.ظ

مقاله آجر  شامل 49صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   آجر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و   می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

 تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی ۴تا ۵ سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند.  گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)  از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

 محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت.

جهت دانلود متن کامل  مقاله آجر کلیک نمایید


نظرات()   
   
چهارشنبه 12 آبان 1395  11:39 ق.ظ

مقاله اجرای آسفالت گرم  شامل 47صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   اجرای آسفالت گرم می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

قبل از حمل و پخش مخلوطی آسفالتی سطح راه باید در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روی قشر اساسی و یا زیراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستی و بلندی (ناهمواری) برطرف و سطح راه کاملا مسطح گردد و سپس توسط هوای فشرده و یا غیره کلیه خاک و خاشاک از سطح راه حذف و سپس پریمکت شود.

پریمکت

– پریمکت Primcoat عبارت است از پخش یک قشر قیر با ویسکوزیته کم از نوع MC یا SC بر روی قشر اساس که به منظورهای نفوذ در خلل و فرج اندود کردن و چسباندن قشر آسفالت به سطح اساس به مقدار ۱ تا ۲ کیلوگرم در متر مربع دستگاه قیرپاش انجام می شود.

–    عملیات پریمکت ۲۴ ساعت قبل از اجرای آسفالت انجام می شود و لازم است دستگاه به طور کاملاً یکنواخت و با درجه حرارت معین در سطح راه پخش نماید.

–    حداقل مصرف قیر مناسب برای سطح شنی راه که خلل و فرج آن کم باشد برابر ۸/۰ کیلوگرم در متر مربع و در سطح راه با بافت درشت دانه و پر منفذ ۲ کیلوگرم متر مربع می باشد.

–    استفاده از انواع قیر پریمکت در سطح اساس بستگی به درجه حرارت هوادارد به طوری که در هوای سرد قیر RC- 70 و در هوای معتدل قیر MC-70 و برای هوای گرم قیر از نوع SC- 70 استفاده می شود.

–    متوسط مصرف قیر پریمکت ۲/۱ کیلوگرم در متر مربع می باشد و حداقل درجه حرارت قیر پریمکت ۷۰ درجه سانتیگراد برای قیر RC و برای قیر SC برابر ۱۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

–    حداقل درجه حرارت هوا جهت اجرای پریمکت باید بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد و ضمناً در هوای مه آلود، مرطوب و بارانی اجرای آن مجاز نمی باشد.

–    در صورت نیاز به اجرای آسفالت تازه بر روی آسفالت قدیمی لازم است که قبل از اجرا سطح راه توسط جاروی مکانیکی و یا هوای فشرده کاملا تمیز و عاری از گرد و غبار شده و سپس به منظور ایجاد چسبندگی بین لایه های آسفالت قدیم و جدید یک قشر تک کت Tack Coat بر روی آسفالت کهنه پخش شود.

تک کت

–    تک کت Tack coat پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر رقیق شده و یا قیر مخلوط RCO می باشد که به مقدار ۳/۰ الی ۶/۰ کیلوگرم در متر مربع بر روی قشر آسفالت قدیمی پخش می گردد. ضروری است که هنگام اجرای تک کت سطح راه خشک و تمیز بوده و هوا نیز مه آلود و بارانی نباشد.

–    دستگاه پخش تک کت باید کاملا سالم بوده تا بتواند تک کت را به طور کاملا یکنواخت در سطح جاده پخش نماید.

–    هنگام اجرای پریمکت و یا تک کت می بایست جاده و یا خیابان مسدود گردیده و هیچ نوع عبور و مرور بر سطح آن صورت نگیرد.

–    جهت کنترل مقادیر وزنی پریمکت یا تک کت پخش شده آزمایش سینی Plate انجام می شود. بدین منظور از یک سینی به ابعاد مشخصی ۳۰*۳۰ سانتیمتر که وزن آن نیز قبلا تعیین گردیده است و در مسیر قیرپاش در سطح جاده قرار می دهند استفاده می شود قیری که در سطح جاده پخش می شود بر روی سینی ریخته شده و پس از توزین در آزمایشگاه مقدار قیر پخش شده در متر مربع را تعیین می نمایند.

نمونه برداری از مصالح سنگی

–    لازم است حداقل هفته ای یک بار از مصالح سنگی مورد استفاده در کارگاه به روش (ASHTO- T2) که در فصول بعدی به آن اشاره شده است نمونه برداری گردیده و بر روی آنها اعم از دانه ریز و دانه درشت به صورت جداگانه آزمایشات دانه بندی، حدود خمیری، ارزش ماسه ای، تعیین درصد شکستگی، انجام گرفته و نتایج را با مشخصات فنی مقایسه و در صورت تطابق با استاندارد از آنها استفاده شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله اجرای آسفالت گرم کلیک نمایید


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :5  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
آخرین پست ها

پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)..........شنبه 16 بهمن 1395

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری..........شنبه 16 بهمن 1395

پاورپوینت خشک کردن انجمادی تحت خلاء (پودر لیمو)..........شنبه 9 بهمن 1395

پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی..........شنبه 9 بهمن 1395

پاورپوینت تست های غیر مخرب جوش..........یکشنبه 3 بهمن 1395

مقاله معرفی رشته مهندسی پزشکی..........یکشنبه 3 بهمن 1395

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM..........شنبه 25 دی 1395

پرسشنامه عزت نفس سازمانی..........شنبه 25 دی 1395

پرسشنامه ..........سه شنبه 21 دی 1395

پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها..........شنبه 22 آبان 1395

پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی..........شنبه 22 آبان 1395

گزارش کارآموزی واحد مالی بیمارستان..........یکشنبه 16 آبان 1395

گزارش کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز..........یکشنبه 16 آبان 1395

مقاله آجر..........چهارشنبه 12 آبان 1395

مقاله اجرای آسفالت گرم..........چهارشنبه 12 آبان 1395

همه پستها